Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Новые рефераты » Визначення ринкової вартості бізнесу ВАТ &Газпром&

Реферат Визначення ринкової вартості бізнесу ВАТ &Газпром&

Зміст


Введення

Поняття вартості, її роль в управлінні бізнесом

Підходи до оцінки бізнесу

Види вартості оцінки бізнесу

Розрахунок вартості бізнесу ВАТ «Газпром»

Висновок

Список використаної літератури


Введення


Оціночна діяльність здійснюється відповідно до міжнародних договорів Російської Федерації, Федеральним законом «Про оціночної діяльності в Російській Федерації», а також іншими федеральними законами та іншими нормативними правовими актами Російської Федерації, які регулюють відносини, що виникають при здійсненні оціночної діяльності.

Федеральний закон від 29.07.1998 № 135-ФЗ «Про оціночної діяльності в Російській Федерації» визначає правові засади регулювання оціночної діяльності щодо об'єктів оцінки, що належать Російської Федерації, суб'єктам Російської Федерації або муніципальних утворень, фізичним особам та юридичним особам, для цілей здійснення угод з об'єктами оцінки, а також для інших цілей.

Під оціночною діяльністю розуміється професійна діяльність суб'єктів оціночної діяльності, спрямована на встановлення щодо об'єктів оцінки ринкової, кадастрової або іншої вартості.

Метою оцінки є визначення вартості об'єкта оцінки, вид якої визначається в завданні на оцінку. Результатом оцінки є підсумкова величина вартості об'єкта оцінки. Результат оцінки може використовуватися при визначенні сторонами ціни для здійснення угоди чи інших дій з об'єктом оцінки, у тому числі при здійсненні операцій купівлі-продажу, передачі в оренду або заставу, страхуванні, кредитуванні, внесення до статутного (складеного) капітал, для цілей оподаткування, при складанні фінансової (бухгалтерської) звітності, реорганізації і приватизації підприємств, вирішенні майнових спорів, прийнятті управлінських рішень та інших випадках.

При використанні поняття вартості при здійсненні оціночної діяльності зазначається конкретний вид вартості, який визначається передбачуваним використанням результату оцінки.

При здійсненні оціночної діяльності використовуються наступні види вартості об'єкта оцінки:

ринкова вартість;

інвестиційна вартість;

ліквідаційна вартість;

кадастрова вартість.

Мета контрольної роботи - вивчення теоретичних аспектів управління вартістю бізнесу.

Завдання контрольної роботи:

розкрити поняття вартості, її роль в управлінні бізнесом;

Об'єктом дослідження є економічна діяльність підприємства, розглянута в управлінському аспекті.

Предметом дослідження виступають відносини, пов'язані з механізмом формування вартості підприємства.


1 Поняття вартості, її роль в управлінні бізнесом


Оцінка вартості бізнесу являє собою цілеспрямований упорядкований процес обчислення величини вартості об'єкта в грошовому виразі з урахуванням впливають на неї факторів в конкретний момент часу в умовах конкретного ринку.

Суб'єкти оціночної діяльності - фізичні та юридичні особи, органи державної влади та саморегульовані організації оцінювачів.

При оцінці бізнесу об'єктом виступає діяльність, спрямована на отримання прибутку і здійснювана на основі функціонування майнового комплексу підприємства. Підприємство (організація) є об'єктом цивільних прав (ст. 132 ГК РФ), вступає в господарський оборот, бере участь у господарських операціях. В результаті виникає потреба в оцінці його вартості.

Основу будь-якого бізнесу становить капітал, який функціонує в рамках певних організаційних структур-підприємств (організацій). Тому, оцінюючи бізнес, оцінювач визначає вартість власного капіталу і як фактора виробництва, і як квінтесенцію бізнесу з урахуванням його організаційно-правової форми, галузевих особливостей і нематеріальних активів, включаючи гудвіл (goodwill). Наприклад, при оцінці бізнесу відкритого акціонерного товариства визначається ринкова вартість 100% -го пакета звичайних голосуючих акцій, складових капітал товариства.

Бізнес (підприємство) володіє всіма ознаками товару і може бути об'єктом купівлі-продажу. Однак він - товар особливого роду, специфіка якого обумовлюють принципи, підходи та методи його оцінки.

Бізнес як товар має ряд особливостей.

. Це інвестиційний товар, тобто товар, вкладення в який здійснюються з метою віддачі в майбутньому. Витрати і отримання доходів роз'єднані в часі. Причому розмір очікуваного прибутку невідомий, має імовірнісний характер, тому інвестору доводиться враховув...


сторінка 1 з 7 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Сутність і поняття оцінки вартості підприємства (бізнесу)
  • Реферат на тему: Дохідний підхід до оцінки вартості бізнесу
  • Реферат на тему: Розрахунок ринкової вартості об'єкта оцінки
  • Реферат на тему: Підходи до оцінки вартості економічного суб'єкта
  • Реферат на тему: Визначення оцінки ринкової вартості об'єктів нерухомості