Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Інтерактивні методи навчання іноземної мови у 5-7 класах середньої загальноосвітньої школи

Реферат Інтерактивні методи навчання іноземної мови у 5-7 класах середньої загальноосвітньої школи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ

ЛІНГВОГУМАНІТАРНИЙ КОЛЕДЖ УСТАНОВИ ОСВІТИ

В«МІНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЛІНГВІСТИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ В»

В 

Допущена до захисту

Голова ПЦК

Практичної

граматики

Англійської мови

_________І.В. Зазнова

В В 

Курсова РОБОТА

В 

Інтерактивні методи навчання спілкуванню

в 5-7 класах середньої загальноосвітньої школи

В В В 

Учнівська гр. __________А. А. Аксючіц

Керівник _________ В. А. тарасевич

В В В В В 

Мінськ, 2007


ЗМІСТ


Введення

1. Пояснювальна записка

1.1. Загальне поняття про методи інтерактивного навчання

1.1.1.Сравненіе цілей традиційного та інтерактивного підходу до навчання

1.1.2 Позиція учня і педагога в освітньому процесі

1.1.3. Організація комунікації в навчальному процесі

1.1.4. Методи навчання

1.1.5 Принципи інтерактивного підходу

1.2. Педагогічні умови реалізації стратегії інтерактивного навчання

1.3 Особливості використання інтерактивних методів на початковому етапі вивчення ІЄ

2 Практична частина

2.1 Методологія дослідження

2.2 Аналіз проведеного дослідження

2.3 Методи, які можна використовувати в практичній діяльності

Висновок

Список літератури

Додаток


Страшна це небезпека - неробство за партою: неробство 6:00 щодня, неробство місяці і роки - це розбещує, морально калічить людину, і ні шкільна бригада, ні майстерня, ні шкільний ділянка - ніщо не може відшкодувати того, що упущено в найголовнішою сфері, де людина повинна бути трудівником, - у сфері думки.

В. А. Сухомлинський


ВСТУП


Я почала свою курсову роботу з цього епіграфа, тому, що я дотримуюся тієї точки зору, що головне завдання вчителя навчити учня вчитися.

Метою своєї роботи я визначила, встановлення зв'язку між застосуванням інтерактивних методів навчання і розвитком навичок говоріння. p> Об'єктом мого дослідження будуть інтерактивні методи навчання. p> Предмет дослідження - Вплив інтерактивних методів навчання на розвиток навичок говоріння. p> Робоча гіпотеза : якщо я в своїй практичній роботі буду застосовувати інтерактивні методи навчання, то рівень розвитку навичок говоріння значно зросте.

Завдання моєї курсової роботи :

вивчити наявну літератутру та інтернет-ресурси з даної теми;

провести дослідження, в якому спробувати довести правильність висунутої гіпотези;

проаналізувати розвиток навичок говоріння в учнів.

Сучасне управління школою в якості однієї зі своїх завдань розглядає підвищення ефективності навчального праці в кожну одиницю часу, тобто оптимальну інтенсифікацію праці. До її основних складових належать: підвищення цілеспрямованості навчання, посилення його мотивації, інформаційної ємності змісту освіти, застосування сучасних методів навчання, активізація методів навчання, активізація темпів навчальних дій, розвиток рефлексивних навичок праці, використання комп'ютерів та інших новітніх інформаційних технічних засобів навчання.

Відповідно до точки Ю.К. Бабанського, будь-яка цілеспрямована функціональна саморегульована педагогічна система прагнути до оптимальних найкращим результатами навчально-виховного процесу на основі 2 критеріїв: досягнення кожним учнем максимально можливого для нього, в даний період рівня успішності, вихованості та розвиненості і відсутність фактів систематичного перевищення учнями та вчителями норм часу.

В останні роки в методиці викладання іноземних мов намітилася тенденція до переходу від комунікативного підходу до його різновиди - інтерактивного підходу, який був запропонований західними методистами. Однак, ще не вироблено однозначне розуміння самого терміну В«інтерактивний підхідВ».

Деякі автори ототожнюють його з комунікативним підходом, вважаючи, що В«інтерактивна модель оволодіння мовою передбачає, що навчання відбувається під час і в процесі участі в мовних актах (speech events) В». Інші визначають інтерактивний метод як модифікований прямий метод, що включає ряд інших методів. [7]

У противагу такому думку, Н.В.Баграмова, посилаючись на К.Юлі-Ренко (K.Yli-Renko), робить висновок, що В«основна увага при комунікативно-інтерактивному підході приділяється самому процесу комунікації та навчальної ситуації в аудиторії В», в той час як комунікативне навчання ставить у центрі уваги комунікативні функції мови. Даний висновок узгоджується з становищем А.А.Леонтьева про те, що взає...


сторінка 1 з 15 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Методи і прийоми розвитку навичок самостійної творчої діяльності в процесі ...
  • Реферат на тему: Інтерактивні методи навчання як умова підвищення професійної підготовки учн ...
  • Реферат на тему: Аналіз використання та застосування на практиці інтерактивних методів навча ...
  • Реферат на тему: &Мозковий штурм& як один з найбільш ефективних методів інтерактивного навча ...
  • Реферат на тему: Організація навчального процесу та методи навчання з погляду компетентнісно ...