Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Створення умов для розвитку емоційно-вольової сфери молодших школярів на уроках іноземної мови

Реферат Створення умов для розвитку емоційно-вольової сфери молодших школярів на уроках іноземної мови

Міністерство освіти Нижегородської області ГБОУ СПО Дзержинський педагогічний коледж

Випускна кваліфікаційна робота

Створення умов для розвитку емоційно-вольової сфери молодших школярів на уроках іноземної мовиДзержинськ - 2 013

Зміст


Введення

. Теоретичні аспекти розвитку емоційно-вольової сфери молодшого школяра на уроках англійської мови

.1 Характеристика емоційно-вольової сфери молодшого школяра

.2 Значення гри у розвитку емоційно-вольовій сфері молодшого школяра

.3 Вплив уроків іноземної мови на розвиток емоційно-вольової сфери молодшого школяра

. Опис досвіду роботи з розвитку емоційно-вольової сфери молодшого школяра на уроках англійської мови в 4 а класі МБОУ ліцей № 21

.1 Аналіз рівнів розвитку емоційно-вольової сфери навчаються 4А класу МБОУ Ліцей №21

.2 Комплекс ігор для розвитку емоційно-вольової сфери на уроках іноземної мови та рекомендації з розвитку емоційно-вольової сфери молодших школярів на уроках іноземної мови

Висновок

Література


Введення


Актуальність дослідження продиктована тим, що на тлі змін у розвитку емоційно-вольової сфери дитини не завжди приділяється достатня увага на відміну від його інтелектуального розвитку. Сучасні діти знають набагато більше, вони швидше вирішують логічні завдання, але вони значно рідше дивуються і захоплюються, обурюються і співпереживають, все частіше вони проявляють байдужість і черствість, їхні інтереси обмежені, а ігри одноманітні.

Розвиток емоційно-вольової сфери є найважливішим аспектом розвитку особистості в цілому. У молодшому шкільному віці складається і проявляється до 70% особистісних якостей, тому неувага до розвитку особистості в цьому віці породжує педагогічні прорахунки, які яскраво виявляються на наступних щаблях навчання. Проблеми емоційно-вольової регуляції з особливою гостротою виникають на перехідному етапі від молодшого шкільного до підліткового віку. При відсутності цілеспрямованого формування емоційно-вольової сфери особистості в умовах стихійного розвитку школярі виявляються нездатними до саморегуляції навчальної діяльності.

У молодшому шкільному віці формуються і виховуються емоційно-вольові якості. Як правило, вони у своїй вольової діяльності керуються лише найближчими цілями. Вони не можуть поки висувати віддалені цілі, що вимагають для їх досягнення проміжних дій. Але навіть у цьому випадку у дітей цього віку часто немає витримки, здатності наполегливого дії, необхідного результату. Одні цілі у них швидко змінюються іншими. Тому у хлопців необхідно виховувати стійку цілеспрямованість, витримку, ініціативність, самостійність, рішучість.

Система освіти спрямована на розвиток особистості дитини, проте недостатня увага приділяється емоційно-вольовому розвитку молодшого школяра в процесі навчальної діяльності, а точніше на уроках іноземної мови.

У ході аналізу психолого-педагогічної літератури було виявлено протиріччя між роботою в школі по інтелектуальному розвитку учнів і недостатньо розробленістю засобів формування емоційно-вольового розвитку в реальному педагогічному процесі загальноосвітньої школи.

Це протиріччя визначає проблему, яку можна сформулювати наступним чином: які психологічні умови емоційно-вольового розвитку молодшого школяра на уроках англійської мови?

Базовими дослідженнями для розробки проблеми є дослідження К. Абульханова-Славської, В.Г. Асєєвій, Л.І.Анціферовой, Т.І. Артем'євої, Л.І. Божович, І.А. Джідарьян, Г.С. Тарасова, Є.В. Шорохової, П.М. Якобсон; питань впливу емоцій на поведінку, на емоційно-вольове розвиток особистості присвячені роботи П. К. Анохіна, В.К. Вілюнас, Л.С. Виготського, Б.І. Додонова, A.B.Запорожца, К.Є. Изарда, А.Н. Леонтьєва, А.В. Петровського, С.Л. Рубінштейна, Л.І. Рувинский, В.І. Слободчикова.

Базовими дослідження є роботи С.Л. Рубінштейна про розвиток емоційно-вольової сфери, погляди Є.П. Ільїна про вольової регуляції емоцій в молодшому шкільному віці.

Крім цього, Л.С. Виготський, А.Н. Леонтьєв, С.Л. Рубінштейн, Д. Ельконін внесли істотний внесок у розробку теорії дитячих ігор, показавши їх соціальний характер і роль в емоційно-вольовому вихованні дитини.

Таким чином, вищеназвані роботи мають важливе теоретичне і практичне значення для обґрунтування педагогічних умов емоційно-вольового розвитку особистості молодшого школяра. Однак аналіз педагогічних ід...


сторінка 1 з 19 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Особливості розвитку емоційно-вольової сфери у дітей молодшого шкільного ві ...
  • Реферат на тему: Фототерапія як засіб розвитку емоційно-вольової сфери молодших школярів
  • Реферат на тему: Шляхи корекції та розвитку емоційно-вольової сфери дітей з порушенням інтел ...
  • Реферат на тему: Особливості емоційно-вольової сфери в страшиться дошлкольном віці
  • Реферат на тему: Вплив батьківського виховання на розвиток емоційно-вольової сфери дітей ста ...