Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Розвиток комунікативних умінь у дітей молодшого шкільного віку

Реферат Розвиток комунікативних умінь у дітей молодшого шкільного віку

Міністерство освіти і науки Російської Федерації

Федеральне державне бюджетне освітня установа

вищої професійної освіти

«Уральський державний педагогічний університет»

Інститут соціальної освіти

Факультет міжнародних відносин та соціально-гуманітарних комунікацій

Кафедра психології і соціальної педагогіки


Розвиток комунікативних умінь

у дітей молодшого шкільного віку

Курсова робота
Виконавець:

Антипина Катерина Анатоліївна,

студентка групи БП - 21zЄкатеринбург +2014

Зміст


Введення

Глава 1. Розвиток комунікативних умінь у дітей молодшого шкільного віку: теоретичний аспект

. 1 Поняття і види комунікативних умінь

. 2 Психолого-педагогічна характеристика молодшого шкільного віку

. 3 Форми і методи розвитку комунікативних умінь у дітей молодшого шкільного віку

Глава 2. Дослідження розвитку комунікативних умінь у дітей молодшого шкільного віку

. 1 Діагностика розвитку комунікативних умінь у дітей молодшого шкільного віку

. 2 Комплекс методів у розвитку комунікативних умінь у дітей молодшого шкільного віку в МКОУ ШГО «ЗОШ №45» с.м.т. Шаля

Висновок

Список використаної літератури

Програми


Введення


Сучасний етап розвитку нашого суспільства характеризується глибокими економічними і соціальними перетвореннями. Тому виникла необхідність орієнтувати процес навчання на формування готовності особистості до постійно мінливих запитам соціуму, до співпраці з іншими людьми, до спілкування з оточуючими. Одним з найважливіших умінь сучасної особистості є комунікативні вміння. Володіння ними на високому рівні дозволяє ефективно взаємодіяти з іншими людьми при різних видах діяльності.

Теоретичні основи формування комунікативних умінь особистості в філософському аспекті розглядалися в працях А.А. Бодалева, А.А. Брудно, Л.С. Виготського, І.А. Зимової, М.С. Кагана, М.І. Лисиной, Н.І. Шевандрин, Я.А. Яноушек та ін.

Проблемі формування комунікативних умінь молодших школярів присвячено ряд досліджень останніх десятиліть (1980-2007), серед яких слід відзначити роботи А.Г. Антонової, Е.А. Архипової, О.А. Веселкової, Ю.В. Касаткиной, Р.В. Овчаровой та ін.

Проблема ефективної організації процесу формування комунікативних умінь в ході - про взаємодію школярів і способах виховного впливу на них, В.В. Чечета - про особливості спілкування батьків з дітьми та ін.

Принциповий підхід до вирішення даної проблеми представлений у працях Л.С. Виготського, який розглядав спілкування в якості головної умови особистісного розвитку та виховання дітей. Виходячи з концепції Л.С. Виготського, можна стверджувати, що формування і розвиток комунікативних умінь дітей є однією з пріоритетних завдань школи, оскільки результативність та якість процесу спілкування більшою мірою залежить від рівня розвитку комунікативних умінь суб'єктів спілкування.

Запитання спеціально організованої мовної діяльності, проблеми міжособистісної взаємодії розглядали Л.С. Виготський, В.А. Сухомлинський, С.Л. Рубінштейн, А.А. Леонтьєв. Дослідження Г.М. Андрєєвої, В.А. Канн-Каліка, А.А. Кідрона, А.Н. Леонтьєва, Б.Ф. Ломова, А.М. Мудрика, В.Н. Панфьорова, Г.С. Трофімової доводять необхідність систематичної роботи з розвитку міжособистісних відносин, звертають увагу на обов'язковість організації комунікативної діяльності, спеціально організованого спілкування.

Однак, незважаючи на постійно зростаючу в суспільстві потребу в людях комунікабельних, сучасна школа з існуючим в ній набором форм і методів навчання не в належній мірі сприяє розвитку комунікативних умінь. Тому виникла необхідність подбати про своєчасне і повноцінному розвитку комунікативних умінь. Це пов'язано з загальними завданнями, з вимогами сучасного етапу модернізації російської системи освіти.

Розвиток комунікативних умінь молодших школярів - надзвичайно актуальна проблема, так як те, наскільки розвинені дані вміння впливає не тільки на результативності навчання дітей, а й на процес їх соціалізації та розвитку особистості в цілому.

Актуальність проблеми, її соціальна значимість і недостатня розробленіст...


сторінка 1 з 26 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Ігрові вправи як спосіб корекції комунікативних умінь у дітей молодшого шкі ...
  • Реферат на тему: Особливості розвитку комунікативних умінь у дітей старшого дошкільного віку
  • Реферат на тему: Розвиток комунікативних умінь у дітей дошкільного віку засобами сюжетно-рол ...
  • Реферат на тему: Можливості ігор розвитку комунікативних умінь молодших школярів
  • Реферат на тему: Розвиток комунікативних умінь молодших школярів з порушенням слуху в процес ...