Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Новые рефераты » Розвиток комунікативних умінь у дітей дошкільного віку засобами сюжетно-рольової гри

Реферат Розвиток комунікативних умінь у дітей дошкільного віку засобами сюжетно-рольової гри

Розвиток комунікативних умінь у дітей дошкільного віку засобами сюжетно-рольової гриВведення


Дошкільне дитинство - короткий, але дуже важливий період становлення особистості. У дошкільні роки дитина набуває початкові знання про навколишнє життя, у нього починає формуватися певне відношення до людей, до праці, виробляються навички і звички правильної поведінки, він вчиться спілкуватися з оточуючими, складається характер.

Основний вид діяльності дітей дошкільного віку - гра, в процесі якої розвиваються духовні та фізичні сили дитини. Крім того, гра - це своєрідний, властивий дошкільному віку спосіб засвоєння суспільного досвіду.

У грі формуються всі сторони особистості дитини, відбуваються значні зміни в його психіці, що готують перехід до нової, більш високої стадії розвитку. Цим пояснюються величезні виховні можливості гри, яку психологи і педагоги вважають провідною діяльністю дошкільника.

Особливе місце займають ігри, які створюються самими дітьми, їх називають творчими або сюжетно-рольовими. У цих іграх дошкільнята відтворюють у ролях все те, що вони бачать навколо себе в житті і діяльності дорослих. Такі ігри найбільш повно формують особистість дитини, тому є важливим засобом виховання та розвитку дитини.

Великий внесок у вивчення проблеми гри та розвитку навичок спілкування і комунікативних умінь у дітей дошкільного віку внесли вітчизняні вчені: Л.С. Виготський, А.В. Запорожець, М.І. Лісіна, Л.Ф. Обухова, М.А. Панфілова, А.В. Усова, Г.А. Урунтаева, Д.Б. Ельконін, та ін

Проблема розвитку комунікативних умінь в даний час розробляється М.І. Лисиной. В її концепції спілкування виступає як особлива комунікативна діяльність, спрямована на формування взаємин. Аналогічним чином розуміють співвідношення цих понять та інші автори: Г.М. Андрєєва, Т.А. Рєпіна, Я.Л. Коломінський та ін

Актуальність даної роботи полягає в тому, що сюжетно-рольова гра, будучи самостійною діяльністю, в якій діти вступають у безпосереднє спілкування з однолітками, є важливим засобом розвитку комунікативних умінь у дітей дошкільного віку.

У сюжетно-рольовій грі діти набувають навички спілкування, у них розвиваються комунікативні вміння, які дуже важливі для подальшого процесу соціалізації особистості та успішного входження у світ дорослих.

Мета: теоретично обгрунтувати та експериментально перевірити розвиток комунікативних умінь у дітей дошкільного віку (5 років), вихованців ДНЗ, засобами сюжетно-рольової гри.

Об'єкт: процес сюжетно-рольової гри в ДНЗ.

Предмет: розвиток комунікативних умінь у дітей дошкільного віку (5 років), вихованців ДНЗ, засобами сюжетно-рольової гри.

Гіпотеза: засоби сюжетно-рольової гри впливають на розвиток комунікативних умінь дітей дошкільного віку, вихованців ДНЗ.

Мета, предмет і гіпотеза дозволяють визначити наступні завдання:

. Проаналізувати психолого-педагогічну літературу з теми дослідження.

. Розглянути особливості розвитку комунікативних умінь ...


сторінка 1 з 26 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Особливості розвитку комунікативних умінь у дітей старшого дошкільного віку
  • Реферат на тему: Розвиток мови дітей дошкільного віку за допомогою сюжетно-рольової гри
  • Реферат на тему: Розвиток комунікативних умінь у дітей молодшого шкільного віку
  • Реферат на тему: Сюжетно-рольова гра як засіб розвитку діалогічного мовлення дітей старшого ...
  • Реферат на тему: Сюжетно-рольові ігри як засобу соціалізації дітей дошкільного віку