Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Розвиток уяви у молодших школярів на уроках літературного читання

Реферат Розвиток уяви у молодших школярів на уроках літературного читання

Зміст


Введення

Глава 1. Теоретичне обгрунтування роботи над казкою як засобом розвитку уяви у молодших школярів

. 1 Казка як вид літературного жанру та її вплив на розвиток уяви в учнів початкової школи

. 2 Психолого-педагогічна характеристика процесу розвитку уяви у молодших школярів

. 3 Вивчення казок на уроках літературного читання як один із засобів розвитку уяви у дітей

Глава 2. Практична робота по використанню казки як засобу розвитку творчої уяви на уроках читання

. 1 Підбір діагностичних методик, що дозволяють виявити процес розвитку творчої уяви за допомогою роботи з казкою

. 2 Розробка методики розвитку уяви в учнів початкової школи в роботі з казкою

Висновок

Список літератури

ДодатокВведення


Постійно змінюються суспільні умови, введення ФГОС НГО, впровадження сучасних технологій в соціальне життя, зростання економіки - все це створює необхідність для розвитку в особистості кожної людини творчого підходу, активності та інтелектуальних здібностей. Потреба суспільства в людях, здатних творчо мислити, нетрадиційно вирішувати поставлені завдання, тісно пов'язана з розвитком пізнавальних процесів у дітей.

Перед сучасною початковою школою, у зв'язку з введенням стандартів нового покоління, стоїть важливе завдання: перетворити навчальний процес таким чином, щоб у молодших школярів активно розвивалися інтелектуальні та творчі здібності, а саме: уяву, мислення, пам'ять і мова.

Цю задачу вирішують на багатьох навчальних предметах, але особливо продуктивно проводити таку роботу на уроках літературного читання.

Актуальність цієї проблеми підтверджується тим, що за результатами досліджень психолога Л.С Виготського, розвиток уяви, мови і мислення сприяє правильній та успішної навчальної діяльності, а також визначає саморозвиток особистості людини. Психічні процеси є невід'ємними компонентами будь-якої діяльності людини, її поведінки в цілому. Вони виступають передумовою міцного засвоєння учнями нового матеріалу, значною мірою визначаючи успішність навчально-виховної діяльності в школі.

По даній проблемі нами було опрацьовано велику кількість літератури. Основними джерелами написання курсової роботи є книги Л.С. Виготського, Л.А. Єфросиніної, В.В. Давидова, Д. Ельконіна, А.К. Маркової, а також джерела з психології, педагогіки, публікації в періодичній пресі. Мета дослідження - вивчити можливості використання читання казок з метою розвитку уяви молодших школярів. Об'єктом є розвиток уяви у молодших школярів на уроках літературного читання.

Предмет дослідження - робота над жанром казки на уроках читання як одного із засобів розвитку уяви у дітей.

Для досягнення визначеної мети поставлені наступні завдання:

1. Охарактеризувати розвиток уяви у молодших школярів на уроках читання через роботу з казками.

2. Визначити етапи і особливості діяльності вчителя з організації та проведення роботи зі структурою казки на уроках читання.

3. Підібрати і описати методики по визначенню розвитку уяви молодших школярів.

4. Підібрати ігри та вправи, спрямовані на розвиток творчої уяви молодших школярів при роботі з казками.

Методи дослідження:

аналіз спеціальної науково-методичної літератури,

спостереження,

моделювання.

Дана робота не претендує на повний розгляд всіх питань, що піднімаються заявленої темою, а являє собою лише спробу показати, як розвивається уява молодших школярів при роботі над казкою.Глава 1. Теоретичне обгрунтування роботи над казкою як засобом розвитку уяви у молодших школярів


. 1 Казка як вид літературного жанру та її вплив на розвиток уяви в учнів початкової школи


Серед багатьох жанрів усної прози (перекази, оповіді, билини, легенди), казка займає особливе місце. Здавна вона вважалася не тільки найпоширенішим, але й найулюбленішим жанром дітей різного віку.

Казка - найдавніший жанр усної народної творчості, класичний зразок фольклору. Вона вчить людину жити, вселяє віру в торжество добра і справедливості. У казках кожного народу загальнолюдські теми та ідеї отримують своєрідне втілення. За фантастичністю казкової фабули і вимислу приховуються реальні людські відносини.


сторінка 1 з 12 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Роль роботи з природним матеріалом на уроках праці в розвитку уяви у молодш ...
  • Реферат на тему: Розвиток творчої уяви молодших школярів на уроках образотворчого мистецтва
  • Реферат на тему: Театралізація на уроках літературного читання як засіб розвитку творчих зді ...
  • Реферат на тему: Психологічні умови розвитку уяви у молодших школярів
  • Реферат на тему: Словесні методи як фактор розвитку уяви молодших школярів