Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Статьи » Розвиток творчої уяви молодших школярів на уроках образотворчого мистецтва

Реферат Розвиток творчої уяви молодших школярів на уроках образотворчого мистецтва

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ ФГБОУ ВПО «Східно-Сибірського ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ» Гуманітарно-культурологічний інститут
ВИПУСКНА КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА

розвиток творчої уяви молодших школярів на уроках ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА
Іванова Ірина Валентинівна
Улан-Уде, +2013

Зміст


Введення

Глава 1. Теоретико-методологічні основи розвитку творчої уяви в молодшому шкільному віці

1.1 Поняття про творчій уяві, його роль в навчанні та розвитку дітей

1.2 Розвиток творчої уяви у молодших школярів

Глава 2. Специфіка уроків образотворчого мистецтва

2.1 Освітнє і виховне значення уроків ИЗО

2.2 Своєрідність і види уроків образотворчого мистецтва

Глава 3. Дослідно-експериментальне дослідження можливостей розвитку уяви молодших школярів на уроках З

3.1 Процедура та методи дослідження

.2 Аналіз результатів дослідно-експериментальної роботи з виявлення можливостей розвитку творчої уяви молодших школярів на уроках З

Висновок

Список літератури

Додаток


Введення


Соціально-економічні перетворення в суспільстві диктують необхідність формування творчо активної особистості, що володіє здатністю ефективно і нестандартно вирішувати нові життєві проблеми. У зв'язку з цим перед школою постає важливе завдання розвитку творчого потенціалу підростаючого покоління, що в свою чергу вимагає вдосконалення навчально-виховного процесу з урахуванням психологічних закономірностей всієї системи пізнавальних процесів.

Майже вся людська матеріальна і духовна культура є продуктом уяви і творчості людей. Уява виводить людину за межі його існування, нагадує йому про минуле, відкриває майбутнє. Володіючи багатою уявою, людина може жити в різному часу, що не може собі дозволити жодна інша істота у світі. Минуле зафіксовано в образах пам'яті, довільно воскрешається зусиллям волі, майбутнє представлено в мріях і фантазіях. Мріяти - значить створювати образи майбутнього, приємні для нас, образи того, що людина хотіла б здійснити, нов даний момент не може; того, що задовольняє найпотаємніші бажання. Мрія виступає необхідною умовою втілення в життя творчих сил людини.

Можливість уяви забігати вперед, передбачати настання тих чи інших подій в майбутньому, показує тісний зв'язок уяви і мислення. Однак на відміну від мислення, уява протікає в конкретно образній формі, у вигляді яскравих уявлень. Підкреслюючи зв'язок між мисленням і уявою, К.Д. Ушинський говорив, що сильне, діяльне уява є необхідна приналежність розуму.

Тема розвитку творчої уяви дітей актуальна тим, що цей психічний процес є невід'ємним компонентом будь-якої форми творчої діяльності дитини, її поведінки в цілому. В останні роки на сторінках психологічної та педагогічної літератури все частіше ставиться питання про роль уяви в розумовому розвитку дитини, про визначення сутності механізмів уяви. Як показали дослідження Л.С. Виготського, В.В. Давидова, Е.І.Ігнатьева, С.Л. Рубінштейна, Д.Б. Ельконіна, В.А. Крутецкого та інших, уява виступає не тільки передумовою ефективного засвоєння дітьми нових знань, але і є умовою творчого перетворення наявних у дітей знань, сприяє саморозвитку особистості, тобто значною мірою визначає ефективність навчально-виховної діяльності в молодшій школі.

Об'єкт дослідження: процес розвитку творчої уяви молодших школярів.

Предмет дослідження: розвиток творчої уяви молодших школярів на уроках образотворчого мистецтва.

Мета роботи виявлення та обґрунтування прийомів і методів роботи з розвитку творчої уяви на уроках образотворчого мистецтва.

Гіпотеза дослідження: розвиток творчої уяви молодших школярів на уроках З буде результативним і успішним, якщо воно з'явиться невід'ємною частиною цілісного підходу до створення умов для максимального розкриття творчих здібностей кожної дитини.

Завдання дослідження:

? провести огляд теоретико-методологічної літератури з проблеми розвитку творчої уяви молодших школярів на уроках образотворчого мистецтва;

? вивчити особливості творчої уяви молодших школярів;

? описати методи дослідження творчої уяви молодших школярів;

? розробити цикл занять, спрямованих на розвиток творчої уяви молодших школярів на уроках З;

? провести дослідження з розвитку творчої уяви мол...


сторінка 1 з 17 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Вивчення творчої уяви у молодших школярів
  • Реферат на тему: Роль роботи з природним матеріалом на уроках праці в розвитку уяви у молодш ...
  • Реферат на тему: Розвиток уяви у молодших школярів на уроках літературного читання
  • Реферат на тему: Роль творчих завдань як засіб розвитку креативного уяви молодших школярів
  • Реферат на тему: Словесні методи як фактор розвитку уяви молодших школярів