Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Статьи » Словесні методи як фактор розвитку уяви молодших школярів

Реферат Словесні методи як фактор розвитку уяви молодших школярів

ЗМІСТ


ВСТУП

. Теоретичні основи проблеми словесних методів навчання

.1 Проблема методів навчання і їх класифікація в сучасній психолого-педагогічній літературі

.2 Словесні методи навчання та їх використання в навчальному процесі початкової школи

. Дослідно-педагогічна робота на уроках трудового навчання з використанням словесних методів у 3 класі (на прикладі роботи паперу з картоном)

.1 Уроки праці, їх зміст і методи навчання

.2 Опис і аналіз результатів дослідно-педагогічної роботи

ВИСНОВОК

Список використаної літератури

ДОДАТКИ


ВСТУП


Актуальність дослідження.

У системі освіти особливе місце займає початкова ступінь навчання, в якій закладається фундамент майбутніх знань. Перехід до ринкових відносин, який зумовив докорінні зміни в суспільстві, вимагає нового підходу до виховним функціям загальноосвітньої школи і природно, вдосконалення навчально-виховного процесу.

Проблема методів навчання є одним з найважливіших у педагогічній науці і в практиці шкільного навчання, так як навчальні методи - це головні інструменти, за допомогою яких вчитель озброює учнів основами наук, розвиває в них пізнавальні здібності, забезпечує розвиток особистості, формує науковий світогляд. Пошук відповіді на традиційний дидактичний питання - як вчити?- Виводить нас на категорію методів навчання. Без них неможливо досягти поставленої мети, реалізувати намічене зміст, наповнити навчання пізнавальної діяльністю.

Метод - це серцевина навчального процесу, сполучна ланка між запроектованої метою і кінцевим результатом. Під методами навчання розуміють сукупність шляхів, способів досягнення цілей, вирішення завдань освіти, метод навчання це мистецтво вчителя направляти думки учнів у потрібне русло і організовувати роботу за наміченим планом. У використанні методів найбільше проявляється власну творчість, індивідуальна майстерність педагогів, і тому методи навчання завжди будуть сферою високого педагогічного майстерності. Методи навчання задають темп розвитку дидактичної системи - навчання прогресує настільки швидко, наскільки прогресивні застосовувані методи.

Від вибору та характеру використання того чи іншого методу залежить, чи буде навчальний працю для дітей радісним і цікавим або обтяжливим, виконуваних лише відбувати повинність. Ці особливості методів навчання дуже тонко підмітив А.В. Луначарський. Він писав: ...

Від методів викладання залежить, чи буде воно порушувати в дитині нудьгу, чи буде викладання ковзати по поверхні дитячого мозку, не залишаючи на ньому майже ніякого сліду, або навпаки, це викладання сприймається радісно, ??як частина дитячої гри , як частина дитячого життя, зіллється з психікою дитини, стане його плоттю і кров'ю. Від методу викладання залежить, чи буде клас дивитися на заняття як на каторгу і протиставляти їм свою дитячу жвавість, у вигляді пустощів і каверз або клас цей буде спаяний єдністю цікавої роботи і проникнуть шляхетної дружбою до свого керівника. [33]

Посилення зв'язку навчання з життям, з продуктивною працею висуває на перший план питання про посилення виховного впливу методів навчання, про зв'язок, про єдність виховної й освітньої роботи. І це знову-таки вимагає удосконалення загальновідомих навчальних методів і розробки нових, більш раціональних.

Питаннями трудового навчання і виховання учнів шкіл займалися такі видатні вчені, як Н.К.Крупская, А.С.Макаренко, А.В.Луначарский, С.Л.Рубинштейн [1]

Як показує досвід науковців педагогів-психологів, поряд з іншими методами навчання, в практиці шкільної роботи чільне місце приділяється увага словесному методу навчання.

Словесні методи займають провідне місце в системі методів навчання. Були періоди, коли вони були майже єдиним способом передачі знань. Прогресивні педагоги - Я.А. Коменський, К.Д. Ушинський та ін. - Виступали проти абсолютизації їх значення, доводили необхідність доповнення їх наочними і практичними методами. В даний час нерідко називають їх застарілими, неактивними. До оцінки цієї групи методів треба підходити об'єктивно. Словесні методи дозволяють в найкоротший термін передати велику за обсягом інформацію, поставити перед учнями проблеми і вказати шляхи їх вирішення. За допомогою слова вчитель може викликати у свідомості дітей яскраві картини минулого, сьогодення і майбутнього людства. Слово активізує уяву, пам'ять, почуття учнів. [3]

Словесні методи поділяються на такі види: розповідь, пояснення, бесіда, дискусія, лекція, робота з книгою. Словесні методи виступають як одні з провідних видів навчальної діяльності дітей з усіх предметів початкового навчання, він ...


сторінка 1 з 32 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Словесні методи навчання як проблема педагогічної науки
  • Реферат на тему: Словесні методи навчання
  • Реферат на тему: Класифікація методів навчання за способами діяльності учнів
  • Реферат на тему: Методи і прийоми навчання аудіювання на середньому етапі навчання
  • Реферат на тему: Аналіз використання та застосування на практиці інтерактивних методів навча ...