Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Формування навчальної мотивації школярів

Реферат Формування навчальної мотивації школярів

Зміст


Введення

Глава 1. Формування мотивації до навчання школярів на уроках фізики

.1 Мотивація

.2 Мотиваційна сфера молодших підлітків

Глава 2. Інформаційно-комунікаційні технології на уроках фізики

.1 Засоби забезпечення формування навчальної мотивації школярів у процесі навчання фізики

.2 Формування мотивації школярів у позаурочній діяльності

Висновок

Література


Введення


Формування інтересу до навчання є результат всього навчально-виховного процесу в школі. Незважаючи на вдосконалення системи викладання, використання прийомів проблемного, розвиваючого навчання, накопичений досвід і матеріали з формування мотивів діяльності вчення школярів, існує проблема ефективного формування інтересів до навчання, особливо у підлітків молодшого шкільного віку. У листі Департаменту загальної та дошкільної освіти Міністерства освіти Російської Федерації від 21.05.2004 р Актуальним завданням визначається забезпечення успішної адаптації дитини при переході із щабля початкової загальної освіти на основну. Перехід в середню школу (10-11 років) збігається з предкрітіческой фазою розвитку дитини - переходом до кризи молодшого підліткового віку. Цей період досліджений недостатньо. Відзначаючи обмеженість фундаментальних теоретичних і емпіричних досліджень, присвячених предподростковий віком, Г.А. Цукерман називає його нічийна земля raquo ;. Проблема психологічної готовності навчання дитини в основній школі пов'язана з необхідністю формування у молодших школярів системи психологічних якостей, необхідних для продовження навчання на ступені основної школи. Центральним системоутворюючим психологічним новоутворенням тут виступає суб'єктність навчальної діяльності як потреба і можливість самостійного пошуку та реалізації знань. Навчальна суб'єктність виражається у цілеспрямованій і вмотивованої активності учня, спрямованої на присвоєння навчальної діяльності, специфічної навчальної ініціативи (Г.А. Цукерман). При переході з початкової в середню школу дитина вже має досить чіткі уявлення про характер і зміст навчальної діяльності, про основні навчальних діях, про форми і змісті навчального співробітництва. Саме тому становлення суб'єктності пов'язано, в першу чергу, з формуванням нової мотиваційної спрямованості - на оволодіння цією діяльністю в єдності мотиваційно-смислового і операційно-технічного компонентів. Новий рівень розвитку мотивації втілюється в новій внутрішньої позиції учня, відмітною особливістю якої є спрямованість на самостійний пізнавальний пошук, постановку навчальних цілей, пошуки оволодіння навчальними діями, освоєння і самостійне здійснення контрольних та оціночних дій; ініціатива в організації навчального співробітництва.

Об'єкт дослідження - формування навчальної мотивації школярів у процесі навчання фізики.

Предмет - психологічні особливості формування навчальної мотивації школярів у процесі навчання фізики.

Завдання дослідження : - проаналізувати особливості формування навчальної мотивації школярів у процесі навчання фізики;- Виявити і класифікувати фактори, що впливають на формування навчальної мотивації школярів у процесі навчання фізики.


Глава 1. Формування мотивації до навчання школярів на уроках фізики


.1 Мотивація


Початок XXI століття характеризується бурхливим розвитком усіх галузей життєдіяльності людини, властивих постіндустріального суспільства. У першу чергу - це темпи та обсяги отримання та обробки інформації, її аналізу та практичного застосування. Таким чином, той світ raquo ;, який ще вчора нам був відомий і достатньою мірою зрозумілий, сьогодні ставати зовсім іншим. Постійно прискорюється мінливість світу - це те життєвий простір, в яке потрапляє сучасна людина. І він не просто змушений з цим рахуватися, але і повинен навчитися швидко і адекватно на це реагувати. Постійні зміни життєвого простору тягнуть за собою зміни стилю і способу мислення, безперервне пізнання нового, а так само зміни в характері діяльності, пов'язаної з пізнанням і перетворенням навколишнього світу, суспільства і себе. Людина не здатний позитивно реагувати на подібні зміни знаходиться в якоїсь невизначеності, розгубленості, в стані пасивного бездіяльності, яке дуже часто призводить до не успішною і життєвої незадоволеності. Подібний стан може тільки збільшуватися, якщо відсутній або не в достатній мірі сформована мотиваційна сфера, пов'язана з самоствердженням і самореалізацією особистості в житті, а так само з пізнавально-перетворювальної діяльністю. Прийнято розглядати освіту як процес, спрямований на саморозвиток особистості учнів, розширення можливостей компетентного виб...


сторінка 1 з 12 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Теоретичні основи розвитку мотивації навчання молодших школярів у процесі н ...
  • Реферат на тему: Вплив мотивації на успішність навчальної діяльності молодших школярів
  • Реферат на тему: Мотивація як найважливіший компонент навчальної діяльності: умови та особли ...
  • Реферат на тему: Формування орфографічних умінь молодших школярів на уроках російської мови ...
  • Реферат на тему: Формування інформаційних компетенцій учнів у процесі навчання фізики