Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Отчеты по практике » Формування орфографічних умінь молодших школярів на уроках російської мови в процесі навчання правопису

Реферат Формування орфографічних умінь молодших школярів на уроках російської мови в процесі навчання правопису

Зміст


Введення

I. Науково-методологічні засади формування орфографічних умінь молодших школярів на уроках російської мови

.1 Сутність і характеристика орфографічних умінь, що формуються на уроках російської мови в молодших школярів

.2 Методологічні прийоми формування орфографічних умінь навчаються початкових класів

.3 Використання інформаційних технологій у процесі навчання правопису молодших школярів

II. Аналіз експериментальної роботи з формування орфографічних навичок молодших школярів на уроках російської мови

.1 Діагностика та корекція рівня орфографічних умінь навчаються 4 «А» класу МБОУ «ЗОШ № 26» Старооскольського району Бєлгородської області

.2 Розробка системи вправ, що сприяють формуванню орфографічних умінь молодших школярів ...

Висновок

Список використаних джерел

Додаток


Введення


Актуальність теми дослідження полягає в тому, що проблема формування навичок правопису молодших школярів зберігає гостроту, про що свідчать дані досліджень методистів М.Р. Львова, В.П. Канакіной, Л.А. Нікітіної, Т.Г. Рамзаевой, Л.В. Савельєвої та ін. «Формування міцних орфографічних знань, умінь, навичок з російської мови в початкових класах є важливим завданням системи освіти, так як грамотне лист забезпечує точність вираження думки, взаєморозуміння людей в письмовому спілкуванні. Від того, наскільки міцно будуть сформовані навички правопису в початкових класах, залежить подальше навчання дитини в школі, його орфографічна і мовна грамотність, його здатність засвоювати російську мову в усній формі. »[14, с. 19].

До теперішнього часу в методиці навчання орфографії утвердилося положення про те, що формування орфографічних умінь - процес тривалий, який вимагає систематичних вправ через досліджуваними орфографічними правилами. Незважаючи на недостатньо широку розробленість, проблема формування орфографічної грамотності молодших школярів залишається однією з найскладніших.

На сучасному етапі розвитку науки інтерес до вивчення російської орфографії як в лінгвістичному, так і в дидактичному плані не слабшає [15, с.53]. Не всі закономірності виявлені, наприклад, в області методики орфографії для початкової школи. Так, не досліджена належним чином проблема: наскільки орфографічні навички можуть бути скориговані в учнів початкових класів в залежності від вимог до їх мовної компетенції в контексті адаптивного (особистісно-орієнтованого) навчання.

У сучасній школі найголовніша задача навчання російській мові молодших школярів - формування орфографічної грамотності. «Формування функціональної грамотності, вдосконалення мовної діяльності учнів будується на основі знань про пристрій російської мови і про особливості його вживання в різних умовах спілкування. Процес навчання повинен бути орієнтований не тільки на формування навичок аналізу мови, здатності класифікувати мовні явища і факти, а й на виховання мовної культури, формування таких життєво важливих умінь, як використання різних видів читання, інформаційна переробка текстів, різні форми пошуку інформації та різні способи передачі її відповідно до мовної ситуацією і нормами літературної мови та етичними нормами спілкування. Таким чином, навчання російській (рідному) мові в основній школі має забезпечити загальнокультурний рівень людини, здатної надалі продовжити навчання в різних освітніх установах: в старших класах середньої повної школи, в середніх спеціальних навчальних закладах. »[25, с. 86].

Отже, нами виявлено протиріччя між високим рівнем вимог до знань, умінь і навичок учнів початкових класів з російської мови та недостатньою розробленістю наукової літератури щодо формування та розвитку орфографічної грамотності. Проблема дослідження полягає в необхідності розгляду методичних умов для формування орфографічних умінь у молодших школярів у процесі навчання правопису.

Мета роботи:

розглянути можливості уроків російської мови у формуванні орфографічних навичок у молодших школярів.

Об'єктом дослідження є процес формування орфографічних умінь молодших школярів на уроках російської мови.

Предмет дослідження:

сучасні методики та технології формування орфографічних умінь молодших школярів на уроках російської мови.

Виходячи з мети роботи, об'єкта і предмета дослідження, нами виявлені наступні завдання:

. На основі аналізу науково-методичної літератури виявити сутність орфографії і психологічні закономірності формування орфографічних умінь.

. Охарактеризувати методичні прийоми формування орфографічних умінь навчаються початкових класів, а також дослідити...


сторінка 1 з 20 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Формування орфографічних навичок у учнів початкових класів на уроках російс ...
  • Реферат на тему: Формування орфографічних умінь і навичок школярів 5-9 класів
  • Реферат на тему: Формування умінь діалогічного мовлення молодших школярів за допомогою рольо ...
  • Реферат на тему: Аналіз педагогічного досвіду Формування графічніх умінь у молодших школярів ...
  • Реферат на тему: Формування композиційних умінь у школярів молодших класів в процесі створен ...