Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Статьи » Удосконалення процесу вивільнення працівників у системі управління персоналом організації

Реферат Удосконалення процесу вивільнення працівників у системі управління персоналом організації

Введення

вивільнення персонал пенсія соціальний

Актуальність теми дослідження . Загальне старіння населення є сучасним демографічним феноменом. За даними Мінпраці, чисельність населення РФ старше працездатного віку за останні 10 років зросла на 3000000 чоловік. Тільки з 1 січня 2012 по 1 січня 2013 кількість літніх людей збільшилася на 667 000 чоловік.

Але поряд з процесом старіння в сучасному світі спостерігається зростання середньої тривалості життя, що призводить до зростання ролі людей пенсійного та передпенсійного віку в усіх сферах життя суспільства. Це означає, що передпенсійний вік перетворюється в самостійний і тривалий період життя зі своїми соціальними та психологічними особливостями.

Важливо підкреслити, що вихід на пенсію - це значуща подія не тільки для людини, але і для оточуючих його осіб. Тому процес адаптації до нового положення має дві сторони: з одного боку людина пристосовується до свого соціального оточення, з іншого - оточення пристосовується до нової соціальної ролі.

Сучасна соціальна обстановка робить людей передпенсійного віку найбільш уразливими. Як правило, слова «старість» і «пенсіонер», які вживають навколишні щодо людини, несуть на собі негативний семантичне значення, часто будучи синонімами слів «ущербний», «віджилий», «незатребуваний», що, безумовно, не може не відбитися на самосвідомості людей передпенсійного віку та ставленні до них більш молодих верств населення.

Але, в теж час, передпенсійний вік - це соціально активний і продуктивний період у життєдіяльності людей. Це період, коли може здійснюватися тенденція до досягнення найвищого рівня розвитку інтелекту й особистості. Але для людини зрілих років виявляється дуже важким, часом болісним, перехід від стану максимальної активності, бурхливої ??діяльності до її поступового згортання. Виникає протиріччя: з одного боку, слід поступитися місцем новим поколінням, а з іншого - внутрішній опір це зробити, так як сьогодні людина в свої 50 - 60 років суб'єктивно не відчуває себе «старим».

Зважаючи на важливість такої події, як відхід з організації, головним завданням служб управління персоналом під час роботи з увольняющимися працівниками є максимально можливе пом'якшення переходу в іншу виробничу, соціальну, особистісну ситуацію.

Тому вивчення соціально-психологічних проблем передпенсійного віку, і зокрема проблеми адаптації до нового етапу життя, представляє одну з найактуальніших проблем сучасності.

Система управління персоналом сучасної компанії включає вивільнення не тільки як один з можливих інструментів регулювання чисельності та структури персоналу, але і як інструмент досягнення мети організаційної та економічної ефективності.

Ступінь розробленості і вивченості теми. Вивільненню персоналу присвячений ряд робіт вітчизняних і зарубіжних авторів. Проблематика, пов'язана з вивільненням працівників, вивчається з позицій різних наукових дисциплін: управління організацією, економіки праці, управління персоналом, інституціональної економіки, трудового права, соціології, соціальної та організаційної психології, психології особистості, конфліктології. У даній роботі розглянуті різні підходи, але переважно вивільнення персоналу вивчається в рамках теорій управління персоналом.

У вітчизняній науці різні проблеми і аспекти соціально-трудових відносин та економіки праці розглядалися в роботах таких авторів, як B.Е. Гимпельсон, І.А. Денисова, Р.І. Капелюшников, Р.П. Колосова, Г.Г. Меликьян, Т.О. Разумова, С.Ю. Рощин, Ф.Т. Прокопов та ін. Проблематики управління персоналом присвячені роботи Т.Ю. Базарова, В.Р. Весніна, БЛ. Єрьоміна, П.В. Журавльова, Л.В. Карташовій, А.Я. Кибанова, В.І. Маслова, Ю.Г. Одєгова, C.В. Шекшня та ін.

Порівняльний аналіз нормативно-правового регулювання звільнень в різних країнах знаходить відображення в роботах Н.Т. Вишневської, І.Я. Кисельова, Т.П. Космарской та ін.

внутрифирменно політику і управління процесом вивільнення персоналу на російських підприємствах вивчали В.І. Кабаліна, І.М. Козина, А.А. Никишов, А.В. Скавітін та ін.

Теоретичні основи досліджень вивільнення персоналу розроблялися такими зарубіжними вченими та дослідниками, як C.Х. Аппельбаум, К. Балаза, А. Будрос, Дж. Брокнер, Ф. Гандольфі, М.К. Де Бреши, B.Ф. Кассіо, П. Каппелла, К. Кемерон, Н. Лабіб, А.К. Мішра, В. Маккінлі, Г.А. Пфанн, C. Дж. Фріман, Д.С. Хамермеш, Т.А. Хікок та ін.

Деякі аспекти проблематики вивільнення персоналу відображені в конвенціях і рекомендаціях Міжнародної організації праці (МОП), документах і матеріалах Організації економічного співробітництва та розвитку (О...


сторінка 1 з 39 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Політика вивільнення персоналу
  • Реферат на тему: Мотивація праці як фактор підвищення ефективності процесу управління персон ...
  • Реферат на тему: Поняття трудових ресурсів, персоналу, кадрового складу підприємства. Підпр ...
  • Реферат на тему: Соціально-психологічні аспекти управління персоналом
  • Реферат на тему: Удосконалення системи управління персоналом в організації