Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Новые рефераты » Життєвий цикл організації та управління людськими ресурсами

Реферат Життєвий цикл організації та управління людськими ресурсами

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

Республіканський вищий навчальний заклад

Кримський інженерно-педагогічний університет

ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Кафедра економіки та менеджменту
РЕФЕРАТ

по предмету: «Управління людськими ресурсами»

на тему: «Життєвий цикл організації та УЧР»


виконала студентка 2-го курсу

денної форми навчання

спеціальності 6.030601

«Менеджмент»

Групи М - 13

Кучерява А. А.


Сімферополь

уч. рік

Зміст


Введення

Фактори, що впливають на зміну життєвих циклів в організації

Стадії розвитку організації

Особливості розвитку персоналу в залежності від стадій життєвого циклу

Вплив розміру організації на особливості управління людськими ресурсами

Навколишнє середовище та особливості управління людськими ресурсами

Цілі управління людськими ресурсами на стадіях життєвого циклу організації

Висновок

Список використаної літературиВведення


Організація - це група людей, що діють спільно для досягнення спільних цілей. Для успішного досягнення цих цілей діяльність людей в групі повинна координуватися. Тому організацію можна розглядати як групу людей, діяльність яких свідомо координується для досягнення загальної мети або цілей.

Управління людськими ресурсами - це підхід до управління персоналом підприємства, при якому співробітники розглядаються як найбільш цінний ресурс в конкурентній боротьбі, який необхідно мотивувати і розвивати для досягнення стратегічних цілей організації.

Основна мета управління людськими ресурсами полягає в тому, щоб забезпечити організацію такими працівниками, які дозволять організації ефективно досягати своїх цілей. У сучасних умовах, коли персонал підприємства виявляється критично важливим ресурсом, одне з основних завдань керівників служб з управління людськими ресурсами полягає в тому, щоб брати участь у формуванні стратегії підприємства, виходячи зі стану людських ресурсів.

У процесі свого розвитку організація зазвичай проходить чотири основних стадії: становлення; зростання; зрілості; скорочення і реорганізації виробництва або припинення діяльності.

Фактори, що впливають на зміну життєвих циклів в організації


Розглянемо фактори, що впливають на середній термін життя економічної організації (фірми). Перший, вже відзначений нами, - розмір фірми. Далі - галузь додатки, тип товару, ступінь комбінування, диверсифікації, горизонтальній і вертикальній інтегрованості, технічний рівень, загальний стан загальнонаціональної та світової ринкової кон'юнктури, успішність менеджменту (структура, стратегія lt; # justify gt; Стадії розвитку організації

управління людський ресурс персонал

На стадії становлення організації навчання персоналу lt; # 372 src= doc_zip1.jpg / gt;


Особливості розвитку персоналу в залежності від стадій життєвого циклу


Нова філософія формування кадрової політики lt; # justify gt; - Новаторство.

Вплив розміру організації на особливості управління людськими ресурсами


Розмір організації робить істотний вплив на специфіку роботи з кадрами на підприємствах і в організаціях.

Так, прийнято вважати, що великі організації більш стабільні. У них більше шансів вижити в період кризових ситуацій. Для тих, хто працює у великих організаціях, відкриваються великі можливості участі в різних проектах, переміщення всередині організації як по горизонталі (з однієї позиції на іншу), так і по вертикалі, вгору по службових сходах. До того ж великі організації, як правило, розташовують потужної службою управління персоналом. Її співробітники мають можливість спеціалізуватися в різних областях кадрового менеджменту, наприклад підбір персоналу lt; # justify gt; Навколишнє середовище та особливості управління людськими ресурсами


Існують різні показники, що характеризують середовище, в якому організація здійснює свою господарську діяльність. У даному випадку ми зупинимося на трьох найважливіших характеристиках навколишнього середовища, які впливають на управління людськими ресурсами та кадрову роботу.


сторінка 1 з 2 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Елементи й методи управління людськими ресурсами. Оптимізація ефективного ...
  • Реферат на тему: Управління людськими ресурсами та управління персоналом: схожість і відмінн ...
  • Реферат на тему: Партнерство як стратегія управління людськими ресурсами
  • Реферат на тему: Управління людськими ресурсами
  • Реферат на тему: Управління людськими ресурсами