Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые обзорные » Елементи й методи управління людськими ресурсами. Оптимізація ефективного управління людськими ресурсами

Реферат Елементи й методи управління людськими ресурсами. Оптимізація ефективного управління людськими ресурсами

Зміст


Глава 1. Елементи й методи управління людськими ресурсами ............... 7

1.1. Роль і відповідальність менеджера за управління персоналом ......... 7

1.2. Місія фахівця з людських ресурсів .......................... 12

1.3. Менеджмент людських ресурсів: збільшення людського капіталу, зміну в умовах глобалізації, застосування інформаційних технологій ....................................................... 21

Глава 2. Оптимізація ефективного управління людськими ресурсами .. 34

2.1. Способи стимулювання робочого процесу .............................. 34

2.2. Трудові відносини ............................................................ 45

2.3. Безболісне звільнення. Аутплейсмент ............................... 56

Список використаної літератури ...................................................... 64
Введення


Успіх роботи підприємства (організації, фірми) забезпечують працівники, зайняті на ньому. Саме тому, сучасна концепція управління підприємством передбачає виділення з великого числа функціональних сфер управлінської діяльності тієї, яка пов'язана з управлінням кадрової складової виробництва - персоналом підприємства. p> Цілком природно, що на кожному підприємстві виникає необхідність у визначенні чисельності персоналу, в ефективній системі підбору, найму та розстановки кадрів, у забезпеченні їх зайнятості з урахуванням інтересів виробництва і самого працівника, у системі винагороди за працю за його результатами, просування працівників , системі трудової мотивації, в обліку індивідуальних проблем працівників, поліпшенні їх побутових умов і відпочинку тощо [6.]

Підвищення інтересу до людського фактору в 60-80-ті роки зумовило розробку теорії і практики соціального планування на підприємстві, управління трудовим колективом. У науковій літературі тих років знайшли відображення результати дослідження різних соціальних і соціально-психологічних факторів і їхнього впливу на якісні характеристики колективної діяльності. При цьому передбачалося, що діяльність трудового колективу повинна бути спрямована на планомірне досягнення соціально-економічної мети, що полягає в отриманні високих кінцевих результатів при мінімізації витрат усіх ресурсів, створенні сприятливого морально-психологічного клімату, стимулів і умов праці, визначають його високу привабливість і задоволеність ним всіх членів колективу. Велика увага приділялася формуванню та організації функціонування трудового колективу, управління його соціально-економічним розвитком, організаційно-економічним і соціально-психологічним стосункам у колективі та їх регулювання (форми і методи самоврядування, розвитку трудової, творчої та громадської активності членів колективу, матеріального і морального стимулювання , соціально-психологічного кл...


сторінка 1 з 37 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Управління людськими ресурсами та управління персоналом: схожість і відмінн ...
  • Реферат на тему: Методи управління людськими ресурсами компаній
  • Реферат на тему: Управління людськими ресурсами як інтегральний компонент загального процесу ...
  • Реферат на тему: Життєвий цикл організації та управління людськими ресурсами
  • Реферат на тему: Виявлення взаємозв'язку домінуючого стилю управління та соціально-психо ...