Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Особливості міжособистісних відносин учнів молодшого шкільного віку з інтелектуальною недостатністю

Реферат Особливості міжособистісних відносин учнів молодшого шкільного віку з інтелектуальною недостатністю

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ

Установа освіти «Гродненський державний університет імені Янки Купали»Курсова робота

ОСОБЛИВОСТІ МІЖОСОБИСТІСНИХ ВІДНОСИН УЧНІВ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ З ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ НЕДОСТАТНІСТЮ
Саук Вероніка ВікторівнаГродно +2014

Зміст


Введення

Глава 1. Теоретичні основи вивчення специфіки міжособистісних відносин в учнів молодшого шкільного віку з інтелектуальною недостатністю

.1 Міжособистісні відносини: сутність поняття, структура, засоби і форми спілкування

.2 Проблема міжособистісних відносин в спеціальній психології

.3 Значення міжособистісних відносин в особистісному розвитку молодших школярів з інтелектуальною недостатністю

Глава 2. Вивчення особливостей міжособистісних відносин в учнів молодшого шкільного віку з інтелектуальною недостатністю

.1 Мета, завдання, організація констатуючого експерименту

.2 Аналіз експериментальних даних

Висновок

Бібліографічний список

Програми


Введення


Одним з основних завдань допоміжної школи є соціальна адаптація її випускників. Успішність підготовки до самостійного життя в суспільстві залежить не тільки від придбання певних знань із загальноосвітніх предметів та професійно-трудової діяльності, а й від рівня сформованості навичок спілкування та вміння налагоджувати стосунки з оточуючими. Тому міжособистісні відносини молодших школярів з однолітками і дорослими необхідно вважати найважливішою умовою їх особистісного розвитку. Для учнів молодшого шкільного віку з інтелектуальною недостатністю успішність міжособистісних відносин тісно пов'язана з проблемою їх соціальної адаптації як всередині колективу, так і поза ним. Вони виявляються нездатними самостійно увійти в сферу соціальних відносин і оволодіти навичками міжособистісної взаємодії, що часто призводить до поглиблення їх психологічного стану.

Дослідження в області спеціальної психології та педагогіки (В.А. Вяренен, 1971 [6]; Н.Л. Коломінський [18], 1972, 1978; О.К. Агавелян, 1989 [1] та ін.) показали, що у школярів з інтелектуальною недостатністю є істотні недоліки в розвитку міжособистісного спілкування, у формуванні уявлень про оточуючих людей і у встановленні повноцінних контактів з ними. Міжособистісні відносини займають невід'ємне місце в житті людини. Особливості спілкування та міжособистісних відносин дітей з інтелектуальною недостатністю також розглядалися в працях Л.М. Шипіцин [35], А.І. Гауріліус [10]. Однак особливості описані недостатньо повно, тому вивчення цього питання є актуальним.

Мета дослідження полягає у виявленні особливостей міжособистісних відносин у молодших школярів з інтелектуальною недостатністю.

Відповідно до проблемою і метою дослідження були сформульовані наступні завдання дослідження:

1. На основі теоретичного аналізу літературних даних уточнити поняття «міжособистісні відносини», структуру, форми і засоби спілкування.

. Виявити аспекти вивчення міжособистісних відносин молодших школярів з інтелектуальною недостатністю.

3. Розглянути значення міжособистісних відносин в особистісному розвитку молодших школярів з інтелектуальною недостатністю.

. Вивчити особливості міжособистісних відносин молодших школярів з інтелектуальною недостатністю.

Об'єктом дослідження є комунікативні вміння молодших школярів з інтелектуальною недостатністю.

Предметом дослідження є міжособистісні відносини в колективі молодших школярів з інтелектуальною недостатністю.

Методологічною основою дослідження є фундаментальні положення наук про сутність міжособистісних відносин у спеціальної психології та про їх формування у молодших школярів з інтелектуальною недостатністю (Л.С. Виготський, Б.Г. Ананьєв, Д.І. Альрахаль , Н.Н. Афанасьєв, І.І. Данюшевскій, Л.І. Кузьмайте, Е.С. Слепович). У дослідженні використані роботи вітчизняних і зарубіжних авторів у галузі спеціальної психології, філософії, педагогіки, загальної психології (М.Г. Ярошевського, А.В. Петровського, Я.Л. Коломинского, Б.Ф. Ломова, М.І. Лісіна, Є.Г. Дзугкоева, С.Ф. Устименка).

Для вирішення поставлених завдань використовувалися методи дослідження: теоретичний аналіз психологічної, педагогічної та філософської літератури; метод соціометрії, аналіз отриманих даних.

База дослідження: ГУО «Допоміжна школа №1», ГУО «Навчально-п...


сторінка 1 з 15 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Особливості міжособистісних відносин підлітків з інтелектуальною недостатні ...
  • Реферат на тему: Особливості трудової діяльності молодших школярів з інтелектуальною недоста ...
  • Реферат на тему: Формування просторових уявлень у дітей молодшого шкільного віку з інтелекту ...
  • Реферат на тему: Розвиток дрібної моторики рук у молодших школярів з інтелектуальною недоста ...
  • Реферат на тему: Особливості наочно-образного мислення школярів з інтелектуальною недостатні ...