Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Особливості фізичного і психічного розвитку дітей молодшого шкільного віку

Реферат Особливості фізичного і психічного розвитку дітей молодшого шкільного віку

Міністерство освіти Республіки Білорусь

Установа освіти

«Гомельський державний університет

імені Франциска Скорини »

Біологічний факультет

Кафедра фізіології людини і тварин

Особливості фізичного і психічного розвитку дітей молодшого шкільного віку

Курсова робота


Виконавець:

студентка групи Б - 42 Куліш Наталія Валеріївна

Науковий керівник:

доцент Переволоцкий Олександр Миколайович
Гомель 2012

Зміст


ВСТУП

. ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ

.1 Характеристика фізичного розвитку дітей

.2 Анатомо-фізіологічні особливості у дітей

.3 Залежність фізичного розвитку дітей від діяльності залоз внутрішньої секреції

.4 Молодший шкільний вік

.5 Психологічна характеристика дітей молодшого шкільного віку

.6 Особливості пізнавальної та навчальної діяльності дітей молодшого шкільного віку

. ОБ'ЄКТ, ПРОГРАМА І МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕНЬ

.1 Методика визначення рівня фізичного розвитку дітей молодшого шкільного віку (8-9 років)

.2 Методика визначення особливостей психічного розвитку дітей молодшого шкільного віку (8-9 років)

.3 Методика статистичної обробки даних

. РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ

.1 Оцінка рівня фізичного розвитку дітей молодшого шкільного віку

.2 Вивчення особливостей психічного розвитку дітей молодшого шкільного віку

ВИСНОВОК

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ВСТУП


Фізичний розвиток - це сукупність морфологічних і функціональних ознак, що дозволяють визначити запас фізичних сил, витривалості і працездатності організму. Фізичний розвиток є одним з найважливіших показників здоров'я зростаючого організму [1].

Визначення фізичного розвитку дозволяє оцінити форми, розміри і пропорції тіла, а також деякі функціональні можливості організму. Розвиток організму дитини підпорядковується певним закономірностям, які знаходять своє відображення в морфологічних і функціональних особливостях, властивих різним віковим періодам. До них відносяться нерівномірність, неодночасність і обумовленість підлогою процесів росту і розвитку, а також вплив генетичних і середовищних факторів [2].

Одним з основних принципів збереження і зміцнення здоров'я дітей є своєчасне визначення морфофункціональної зрілості, готовності зростаючого організму до нових для нього умов і видам діяльності і організація з її урахуванням віку дитини, профілактичних та оздоровчих заходів.

Поряд з визначенням рівня фізичного розвитку однієї з найважливіших характеристик стану здоров'я є оцінка психічного розвитку дитини.

З 6-річного віку в розвитку дітей починається період дитинства. У силу особливостей розвитку вищої нервової діяльності, сигнальних систем та вікової біоелектричної активності мозку виражено розвиток мови, рухів, аналізаторів. Вивчення розумової працездатності стало можливим тільки тоді, коли дитина у своєму розвитку досяг 3 і 4 ступеня інтеграції слова, сигнальне значення якого віддалене від конкретних образів і предметів, а це властиво дітям 4-5 років - старшій групі дитячого саду і дітям початкових класів школи.

Визначення морфофункціональної зрілості базується в першу чергу на оцінці відповідності віку та гармонійності фізичного і психічного розвитку дитини [3].

Метою роботи було вивчення особливостей фізичного і психічного розвитку дітей молодшого шкільного віку (8-9 років).

Практичне значення роботи полягає в тому, що визначення особливостей психічного і фізичного розвитку дітей, вимір величин співвідношень пропорцій тіла дозволяє зіставити дані про розвиток кожної дитини з віковими нормативами, зробити висновок про соматичної зрілості дитини.

Актуальністю вивчення особливостей фізичного і психічного розвитку є те, що можна виявити наскільки дитина самостійно аналізує будь-яку нову ситуацію, наскільки він вільний у виборі власних дій, наскільки самостійно він може організувати свою діяльність. А також наскільки його фізичні параметри відповідають віковим нормативам.

1. ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ


1.1 Характеристика фізичного розвитку дітей


Під фізичним розвитком розуміється сукупність морфологічних і функціональних ознак організму в їх взаємозв'язку.


сторінка 1 з 12 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Оцінка показників фізичного розвитку дітей молодшого шкільного віку (на при ...
  • Реферат на тему: Дослідження особливостей уваги у дітей з затримкою психічного розвитку моло ...
  • Реферат на тему: Особливості мислення у дітей молодшого шкільного віку із затримкою психічно ...
  • Реферат на тему: Самооцінка дітей молодшого шкільного віку із затримкою психічного розвитку
  • Реферат на тему: Вікові особливості фізичного розвитку дітей середнього і старшого шкільного ...