Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Батьківське ставлення і його вплив на розвиток дитини

Реферат Батьківське ставлення і його вплив на розвиток дитини

КАФЕДРА СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНИХ, психолого-педагогічних дисциплін


Курсова робота

З ДИСЦИПЛІНИ «Вікова психологія»

«Батьківський ставлення і його вплив на розвиток дитини»
Виконав:

студент 2 курсу

групи «_ППЗ - 212 _»

Крюков Дмитро Іванович

Науковий керівник:

д.п.н.,

Каракулова О.В.


рік

Зміст


Введення

Глава 1. Основні поняття і підходи в дитячо-батьківських відносинах

. 1 Батьківські уявлення і установки

. 2 Детермінанти батьківського ставлення

Глава 2. Турбота, контроль і вимоги батьків як основні фактори

виховання дитини

. 1 Вплив батьківського піклування та контролю на особистісний розвиток дитини

. 2 Батьківське ставлення як фактор формування дитячої самооцінки

Висновок

Список літератури


Введення


Актуальність дослідження. Вивчення дитячо-батьківських відносин є надзвичайно важливим як для розуміння факторів, що впливають на становлення особистості дитини, так і для організації виховної практики. Про значимість даної проблеми свідчить той факт, що багато авторитетних психологічні теорії, такі, як психоаналіз, біхевіоризм або гуманістична психологія, не обійшли увагою цю проблему, розглядаючи взаємини батьків і дитини як важливе джерело дитячого розвитку.

Перші експериментальні дослідження в області дитячо-батьківських відносин були розпочаті в 1899 році, коли психолог Сірс у співпраці зі своїм колегою Холом розробили опитувальник, що виявляє думки батьків про покарання дітей. У 30-ті роки ХХ століття відзначається швидке зростання досліджень батьківських установок. На даний період в зарубіжній психології накопичено багатий досвід досліджень на тему дитячо-батьківських відносин. У вітчизняній психології статистика скромніша, тому педагоги і батьки відчувають певний дефіцит інформації з даного питання.

Особлива роль у розвитку дитини та її емоційної та особистісної сфери, традиційно відводиться фактору взаємодії батьків і дитини, як на ранніх, так і на більш пізніх етапах розвитку. У процесі постійного контакту з дитиною, батьки допомагають регулювати і впорядковувати його афективні взаємини з навколишнім світом, освоювати різноманітні психотехнічні прийоми афективної організації його поведінки, стабілізації афективних процесів. Порушення внутрішньосімейних відносин може призводити до різних порушень психічного розвитку.

Найбільш чутливими до впливу сімейного неблагополуччя виявляються стрижневі освіти особистості дитини - його уявлення про себе, самоставлення, самооцінка, образ себе. Оскільки повнота задоволення потреб дитини залежить від батьків, то його уявлення про себе і образ себе значною мірою пов'язані зі ставленням батьків до дитини, їх сприйняттям і розумінням дитини, з характером батьківських установок і якості уподобання як батьків до дитини, так і дитини до батьків.

Дитина виросте, а сформовані у нього якості особистості, духовно - моральні цінності, норми моралі залишаться. Саме ними буде керуватися доросла людина, проходячи свій життєвий шлях, роблячи часом нелегкий вибір. Враження, отримані в дитинстві, часом визначають подальшу роботу людини, її життєвий уклад. Адже сім'я передає та культурні традиції, і досвід попередників, що складався протягом багатьох років, і закладає дитині модель поведінки на всю його подальше життя. Людина може давно забути якісь свої дитячі переживання, але вони, залишившись в області підсвідомості, можуть нагадати про себе.

Тема дослідження: «Батьківський ставлення і його вплив на розвиток дитини».

Проблема дослідження: якого вплив батьківського ставлення на розвиток дитини?

Мета дослідження: вивчити впливу батьківського ставлення на особистісний розвиток дитини.

Об'єкт дослідження: ставлення батьків до дитини.

Предмет дослідження: детермінанти батьківського ставлення та їх вплив на розвиток особистості дитини.

Завдання дослідження:

проаналізувати педагогічну та психологічну літературу з питання впливу батьківських відносин на розвиток особистості дитини.

Структура дослідження: у курсовій роботі відображені різні аспекти психології дитячо-батьківських відносин. У першій части...


сторінка 1 з 16 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Вплив дитячо-батьківських відносин на соціально-психологічне благополуччя д ...
  • Реферат на тему: Психологічне дослідження особистісних особливостей батьків з різним стилем ...
  • Реферат на тему: Дослідно-експериментальне дослідження впливу батьківського ставлення на мот ...
  • Реферат на тему: Особливості дитячо-батьківських відносин у родині і адаптація дитини до дош ...
  • Реферат на тему: Взаємозв'язок особливостей дитячо-батьківських відносин з наявністю у д ...