Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Кадрове забезпечення органів державної і муніципальної служби

Реферат Кадрове забезпечення органів державної і муніципальної служби

План


Введення

Глава 1. Теорія і методологія підбору і розстановки кадрів в органах державного і муніципального управління

.1 Роль кадрового забезпечення органів державного і муніципального управління

.2 Цілі, методи і принципи кадрового забезпечення органів державного управління

.3 Зарубіжний досвід кадрового забезпечення органів державного управління

Глава 2. Організація кадрового забезпечення органів державного і муніципального управління в Республіці Дагестан (на прикладі Уряду РД)

.1 Кадрова служба органів державного управління, аналіз діяльності

.2 Набір і відбір кадрової служби

.3 Розвиток і оцінка кадрового складу

Глава 3. Розробка основних напрямків удосконалення органів виконавчої влади

.1 Удосконалення кадрового забезпечення виконавчого органу з урахуванням прогнозування кадрових потреб

.2 Розвиток механізмів мотивації і стимулювання ефективної діяльності кадрового забезпечення

Висновок

Список використаних джерел та літератури

Введення


Актуальність теми для курсової роботи як «Кадрове забезпечення органів державної і муніципальної служби» безсумнівно, велика. Державна цивільна служба як соціальний інститут і професійна діяльність сьогодні привертає пильну увагу вчених-юристів, управлінців, соціологів, психологів та ін. Викликано це, щонайменше, двома обставинами. По-перше, державна цивільна служба сучасної Росії ще проходить етап свого становлення, а це вимагає осмислення накопиченого досвіду, його аналізу і визначення перспектив. По-друге, необхідність стабілізації соціально-політичного та економічного життя Росії актуалізує проблему ефективності державного управління країни, бо сьогодні саме воно є гарантом стабілізації і подальшого поступального розвитку всіх сфер життєдіяльності суспільства. Система державного управління російським суспільством за пішов століття піддавалася багаторазовим і досить радикальних перетворень, що призвело до ряду наслідків, частина яких можна вважати негативними. На сьогоднішній день в системі державної цивільної служби склалася багато в чому незадовільна професійно-діяльнісна і соціальна середа, спостерігається зниження якості кадрового складу і кадрового потенціалу, що формує в суспільній думці, з одного боку, негативний імідж державних службовців та державної служби, а з іншого -корисливу мотивацію вступу на державну службу. Зазначені негативні риси сучасної державної служби багато в чому є наслідком недостатньо проробленою технологізації функціонуючої кадрової політики у сфері державної служби, що підтверджується результатами багаторічних соціологічних досліджень, проведених різними академіями державної служби.

Високої актуальністю проблем кадрового забезпечення у сфері державної служби пояснюється велика кількість наукових робіт і публікацій, присвячених даній темі. Велика увага приділяється, в першу чергу, станом державної служби і якості її кадрового складу.

Об'єкт дослідження - суспільні відносини, пов'язані з кадровим забезпеченням.

Предмет дослідження - цілі, методи і принципи, використовувані в кадровому забезпеченні органів виконавчої влади.

У зв'язку з вищевикладеним, мета роботи полягає у розгляді кадрів як соціально-правового аспекту і у визначенні їх ролі в системі державного управління, а також у реформуванні кадрів як соціально-правового інституту і сфери діяльності, що впливають на управління органами державної влади та якісну роботу всього об'єкта управління, і у виявленні необхідності проведення організаційних змін і також у розробці практичних рекомендацій, спрямованих на підвищення ефективності кадрів у системі державного управління.

У відповідності з поставленою метою завданнями даної роботи є:

1. Розглянути і вивчити теоретичні питання, що дозволяють удосконалювати кадри в органах державного управління;

2. Провести аналіз кадрового забезпечення органів державного управління, позначити, оцінити і проаналізувати основні перспективи та кадрові можливості розвитку кадрового забезпечення органів державного управління;

. Інтерпретувати отримані результати з подальшою розробкою практичних рекомендацій, спрямованих на підвищення ефективності щодо вдосконалення органів виконавчої влади.

У дослідженні застосовано функціонально-діяльнісний підхід до аналізу кадрового забезпечення органів державного управління.

Практична значимість роботи полягає в можливості впровадження розроблених технологічних напрямків в управлінську діяльність органів державного управління, а також у можливості використання її положень і висновків у викладанні різних навчальних дисциплі...


сторінка 1 з 13 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Організація кадрового забезпечення в системі державного управління
  • Реферат на тему: Система формування кадрового резерву державного та муніципального управлінн ...
  • Реферат на тему: Методи і структура державного управління. Основні поняття державної служби ...
  • Реферат на тему: Розгляд органів законодавчої влади суб'єктів Російської Федерації в сис ...
  • Реферат на тему: Удосконалення кадрового та документаційного забезпечення управління