Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Статьи » Фототерапія як засіб розвитку емоційно-вольової сфери молодших школярів

Реферат Фототерапія як засіб розвитку емоційно-вольової сфери молодших школярів

ВСТУП


Проблема розвитку емоційно-вольової сфери молодших школярів є актуальною для сучасного суспільства. У молодшому шкільному віці закладається багато особистісних якостей, у тому числі емоції і воля, які є важливим компонентом розвитку особистості. Емоційне життя молодшого школяра формують взаємини з однокласниками, вчителем, процес вчення, відносини в родині. Тому неувага до розвитку особистості в цьому віці веде до недоліків, які простежуються на наступних щаблях навчання. В останні роки науковий інтерес до цієї проблеми зріс. Психологи і педагоги виявляють все нові методи розвитку емоційно-вольової сфери, вивчають психологічні умови і варіанти, необхідні для своєчасної діагностики цього явища, розробляють корекційні програми.

У Федеральному державному освітньому стандарті загальної освіти другого покоління від 2010 є становища, які спрямовані на досягнення особистісного, соціального, пізнавального і комунікативного розвитку особистості учня. У цих положеннях зазначено, що «учням потрібно не тільки вміти освоювати і приймати ідеали рівності, соціальної справедливості, а й будувати продуктивну співпрацю з однолітками і дорослими на основі оволодіння вербальними і невербальними засобами комунікації» [23].

У Федеральному законі від 29 грудня 2012 N 273-ФЗ «Про освіту в Російській Федерації» зазначено, що «реалізація освітніх програм заснована на вікових, емоційних, інтелектуальних факторах і спрямована на розвиток учнів» [ 54].

Таким чином, проблема розвитку емоційно-вольової сфери у мотиваційній діяльності та поведінці дитини є важливою в сучасному освіті та вихованні.

Проблеми емоційно-вольової регуляції з особливою гостротою виникають в молодшому шкільному віці. У дітей спостерігається гіперактивність, слабкий самоконтроль, відволікання, імпульсивність, відсутність цілеспрямованості. При відсутності розвитку емоційно-вольової сфери особистості школярі не можуть регулювати свою навчальну діяльність.

Вивченням проблеми розвитку емоційно-вольової сфери молодших школярів займалися багато психологи і педагоги: С. Л. Рубінштейн, П. К.Анохін, Л. С. Виготський, ABЗапорожец, А. Н. Леонтьєв, К. Е. Ізард, А. В. Петровський, В. К. Вілюнас, Л. І. Рувінський, Б. І. Додонов.

Згідно з визначенням В. Г. маралова, «емоційно-вольова сфера особистості - пізнання своїх емоційних станів, домінуючих почуттів, способів реагування в стресових ситуаціях, вміння мобілізуватися, проявити завзятість, наполегливість, цілеспрямованість» [32, с. 11].

Вітчизняні дослідники І. В. Альохіна, П. К. Захаров, М. І. Кольцова, Н. А. Степанова, В. К. Вілюнас співвідносять проблеми емоційно-вольової сфери молодших школярів з дефіцитом вольового зусилля і позитивних емоцій. Але також проблеми пов'язані і з невмінням керувати своїм емоційним станом і розуміти чуже, невмінням передбачити кінцевий результат своїх дій і вчинків, невмінням відповідати адекватними почуттями.

У роботі над розвитком емоційно-вольової сфери молодших школярів такі вчителі, як Л. П. Ланчакова (м Красноярськ), О. І. Качурина (м.Москва), Ю. Р. Марданова ( р Перм), використовують казкотерапію, пісочну терапію, игротерапию, Лялькотерапія. Але в нашому дослідженні ми б хотіли розглянути фототерапію як метод розвитку емоційно-вольової сфери молодших школярів. За допомогою неї діти зможуть свідомо регулювати свою поведінку, навчаться знаходити конструктивні прийоми виходу зі складних ситуацій, адекватно виражати свої емоції та почуття.

Метод фототерапії дозволяє застосовувати в роботі різні техніки, що буде впливати на ефективність результатів, в нашому випадку на сприятливий розвиток емоційно-вольової сфери молодших школярів. Цим і обгрунтований вибір теми нашого дослідження.

Об'єкт дослідження: емоційно-вольова сфера молодших школярів.

Предмет дослідження: фототерапія як засіб розвитку емоційно-вольової сфери молодших школярів.

Мета дослідження: дослідити можливості розвитку емоційно-вольової сфери молодших школярів за допомогою програми гуртка «У країні фотографій».

Завдання дослідження:

) досліджувати психолого-педагогічний аспект розвитку емоційно-вольової сфери молодших школярів засобами фототерапії;

) скласти та апробувати програму психолого-педагогічної діагностики розвитку емоційно-вольової сфери молодших школярів;

) скласти та апробувати програму гуртка «У країні фотографій» з метою розвитку емоційно-вольової сфери молодших школярів.

Гіпотеза дослідження: розвиток емоційно-вольової сфери молодших школярів буде продуктивним, якщо:

) здійснювати...


сторінка 1 з 21 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Створення умов для розвитку емоційно-вольової сфери молодших школярів на ур ...
  • Реферат на тему: Особливості розвитку емоційно-вольової сфери у дітей молодшого шкільного ві ...
  • Реферат на тему: Шляхи корекції та розвитку емоційно-вольової сфери дітей з порушенням інтел ...
  • Реферат на тему: Особливості емоційно-вольової сфери в страшиться дошлкольном віці
  • Реферат на тему: Особливості емоційно-вольової сфери дошкільника