Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые обзорные » Особливості розвитку емоційно-вольової сфери у дітей молодшого шкільного віку з заїканням

Реферат Особливості розвитку емоційно-вольової сфери у дітей молодшого шкільного віку з заїканням

Зміст


Введення

Глава 1 Теоретичні основи вивчення особливостей розвитку емоційно-вольової сфери у дітей молодшого шкільного віку

1.1 Стан емоційно вольової сфери у молодших школярів

1.2 Характеристика заїкання як порушення мови

1.3 Особливості емоційно-вольової сфери молодших школярів із заїканням

Глава 2 Експериментальне вивчення особливостей розвитку емоційно-вольової сфери у дітей молодшого шкільного віку із заїканням

2.1 Вивчення емоційно-вольової сфери у дітей молодшого шкільного віку із заїканням і без мовних порушень

Висновок

Бібліографічний список

Додаток


Введення


Емоційна сфера особистості - це багатогранне утворення, до якого крім емоцій входять багато емоційні явища: емоційний тон відчуттів (задоволення - відраза), почуття (любов, заздрість тощо), емоційні стани (емоції), емоційні властивості особистості, акцентована вираженість яких дозволяє говорити про емоційні типах особистості, емоційні стійкі відносини (Почуття) (Є.П. Ільїн) [18]. p> На протягом дитинства емоції проходять шлях прогресивного розвитку, набуваючи все більш багатий зміст і все більш складні форми прояву під впливом соціальних умов життя і виховання.

Емоції є спеціалізованої реакцією на конкретну ситуацію. Особливості емоційної сфери дітей із заїканням пов'язані з тим, що вони гірше висловлюють свої емоції, які вимагають високого рівня автоматизації (і відповідно - швидкого включення в діяльність), але розбіжності у продуктивності між заикающимися і здоровими зникають, як тільки діяльність може виконуватися на довільному рівні. Виняток становить психомоторна діяльність: якщо у здорових дітей психомоторні акти відбуваються значною мірою автоматично і не вимагають довільній регуляції, то для заїкуватих регуляція представляє складне завдання, що вимагає довільного контролю.

Заїкання - Порушення темпо-ритмічної організації мовлення, обумовлене судорожним станом м'язів мовного апарату. Заїкання є одним з поширених порушень мовлення у дітей, яку протягом десятиліть було піддано глибокому і всебічному вивченню. Завдяки кільком поколінням учених досліджена його природа і механізми (Н.М. Асатіані (1998), Л.І. Белякова (2002), М.І. Буянов (1998), Б.З. Драпкін (1996), Н.А. Власова (2004), Н.І. Жинкін ​​(2002), В.В. Ковальов (1998), В.С. Кочергіна (2002), Р.Е. Левіна (1998), А.Р. Лурія (1998), В.М. Шкловський (1994) та ін) [5, 9, 12], що дозволило розробляти досить ефективні механізми подолання різних за своєю природою і проявам форм заїкання (Л.З. Арутюнян (2003), Н.М. Асатіані (1998), Л.І. Белякова (2002), С.В. Богданова (1998), Н.А. Власова (1994), К.М. Дубровський (2002), Б.Г. Казаков (2001), Р.Е. Левіна (2002), М.І. Лохів (1998), С.А. Миронова (1995), Л.Я. Міссуловін (1997), Н.А. Чевелева (1995) та ін) [3, 5, 9, 13, 32]. Однак, незважаючи на існування значного числа експериментальних робіт, визначених теоретичних узагальнень і різноманітних гіпотез, досі ще немає цілісного уявлення про даному дефекті й завершеності теорії, яка могла б пояснити його причини і центральні механізми заїкання.

Заїкання у дітей розвивається в тісній взаємодії з особистісними та поведінковими порушеннями і багато в чому залежить від нервово - психічного стану дитини, що обумовлює складну симптоматику і власне мовні порушення. Коли виникає фіксація на дефекті, емоційним стає сам акт мовлення. Зі часом у кожного заїкається складається своя ієрархія комунікативних труднощів. Емоційне напруження, що виникає з тими чи іншими обставинами, змінює функціональний стан і тим самим робить вплив на діяльність. Однак у тих випадках, коли сама діяльність стає емоційним фактом, вона за рахунок позитивного зворотного зв'язку може істотно підвищити емоційну напруженість і відповідний їй рівень.

Є. П. Ільїн виділяє три групи реакцій, характерних для стану емоційної напруженості [18]:

1. Виникнення тривожності (занепокоєння, пригніченості, страху, відчаю). p> 2. Зміна моторно - поведінкових реакцій (поява тремору рук, мускульного напруги).

3. Зміна в характері перебігу розумових процесів і в організації інтелектуальної діяльності.

С. В. Леонова розглядає заїкання як одну з форм стійкого патологічного стану, який складається з трьох компонентів [9]:

1) мовні судоми;

2) постійний стан тривожності;

3) бажання приховати дефект.

Такі діти підвищено і легко ранимі, для них важливо те, як про них думають оточуючі люди, вони нерішучі, невпевнені, вразливі, самооцінка у таких дітей занижена; наслідком заїкання може бути емоційна нестійкість. Ці нашарування посилюють у заїкається дітей почуття своєї неповноцінності.

Заикающиеся діти відчувають емоційну напругу або тривожність у таких видах діяльності, як спілкування і навчання, яка також передбачає комунікативну активність. Через невпевненість, ...


сторінка 1 з 15 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Вплив батьківського виховання на розвиток емоційно-вольової сфери дітей ста ...
  • Реферат на тему: Шляхи корекції та розвитку емоційно-вольової сфери дітей з порушенням інтел ...
  • Реферат на тему: Створення умов для розвитку емоційно-вольової сфери молодших школярів на ур ...
  • Реферат на тему: Фототерапія як засіб розвитку емоційно-вольової сфери молодших школярів
  • Реферат на тему: Особливості емоційно-вольової сфери дошкільника