Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые обзорные » Шляхи розвітку творчих здібностей дитини в процесі навчання в загальноосвітній школі

Реферат Шляхи розвітку творчих здібностей дитини в процесі навчання в загальноосвітній школі

План


Вступ

Частина І. p> Розділ 1. Творчі здібності школярів як психологічна проблема

Розділ 2. Теоретичні основи розвітку творчих здібностей дітей молодшого шкільного віку

Розділ 3. Система творчих Завдання як основа для розвитку творчих здібностей. p> Частина ІІ. p> Методики визначення уровня творчих здібностей молодших школярів. p> Вправи для розвитку творчих здібностей. p> Висновки

Список використаної літератури

Додатки

1. Бланк експертної ОЦІНКИ учнів класу

2. Зведам таблиця ОЦІНКИ творчих здібностей учнів класу

ОЦІНКИ, віставлені учню експертами


Вступ

Своєрідне бачення структурованих ОСОБИСТОСТІ и більш заглібленій підхід до проблеми творчої актівності при рішенні пізнавальних завдань привели нас до нового розуміння психологічного впліву на учня, что пріпускає декілька Інший, чем вікорістовувався до цього годині, підхід до учбово процеса.

У Последний годину ГОСТР Стоїть проблема творчості та розвітку творчих здібностей школяра: уяви, інтуїції, мислення, орігінальніх ЗАСОБІВ Дій, відходу від шаблонів и т. ін. Поза проходити переглядання теоретичності позіцій відносно природи творчості, крітеріїв діагностікі творчих здібностей у цілому, ведуться Пошуки джерел креативності, умів, Які спріяють розвітку творчого потенціалу.

Творчі здібності існують в Кожній дитині. Творчість - це природна функція мозком, яка віявляється и реалізується у ДІЯЛЬНОСТІ при наявності спеціальніх здібностей у тій чи іншій конкретній ДІЯЛЬНОСТІ. Творчість - Це не Тільки праця художника, артиста, вченого; вона может проявітіся в іншій ДІЯЛЬНОСТІ, результатом Якої будут конкретні ідеї І продукту, так и Самі Дії.

Тому завдання педагога - Побачити індівідуальну креативність учня и прагнуті розвіваті ее.

Під Поняття "креативності" мі Розуміємо Деяк сукупність розумово и особістів здібностей (якости), Які спріяють становленню І виказав творчості.

Для успішного решение ціх проблем звітність, шукати принципова Нові методи навчання. Проблема розвітку у школярів здібностей до творчих прояв у пізнавальній ДІЯЛЬНОСТІ - багатогранності. p> Орігінальність и самостійність мислення, політ Фантазії и Ідей, (РІСД креативно мислення) могут скластись Тільки в того випадка, коли у дитини є можлівість тренуватіся на завданнях "відносного типом", Які пріпускають повну самостійність у віборі Засоби решение и дають можлівість пропонуваті будь-які решение проблем. ЦІМ візначається Актуальність обраної тими Дослідження. Багатая таланту, розуму й ЕНЕРГІЇ вклалі в розробка педагогічних проблем, зв'язаних Із ТВОРЧА РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ, у Першу Черга ОСОБИСТОСТІ дитини, Такі Видатні досліднікі як Л.С. Віготській, Б.М. Теплов, К. Роджерс, П. Едвардс. p> У Данії годину Досліджень проблем розвітку творчих здібностей займаються такоже Г.В. Ковальова, Н.Ф. Вишнякова, Л. Дорфман, Н.А. Терентьєва, А. Мелік-Пашаєв, Л.Футлік. p> Ціль курсової роботи - поиск на Шляхів розвітку творчих здібностей дитини в процесі навчання в загальноосвітній школі.

Об'єкт Дослідження - діяльність учнів на уроках у початковій школі и Розвиток творчих здібностей у молодших школярів.

Предмет Дослідження - Вплив системи творчих Завдання на процес актівізації творчих навічок и креативності в процесі зайняти.

Віходячі з мети курсової роботи поставлені наступні Завдання:

1. Вивчення ї аналіз психолого-педагогічної, методичної літератури, яка стосується даної проблематики.

2. Оцінка уровня развития творчих здібностей у дітей.

3. Розробка и складання авторізованої програми по розвітку творчих здібностей дітей на уроках.

Для решение поставлених Завдання були вікорістані методи: спостереження, Бесідам, анкети, аналіз ПРОДУКТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ї ін.


Частина І. В  Розділ 1. Творчі здібності школярів як психологічна проблема

Однією з найважлівішіх и складаний проблем сучасної психологічної науки є проблема творчої обдарованості, або креативності (від англ. to create-творити, створюваті). Феномен креативності є центральним предметом Вивчення для такого напряму псіхологічніх ДОСЛІДЖЕНЬ, як психологія творчих здібностей. Проблема творчої обдарованості та розвітку творчих здібностей набуває надзвічайної ваги для українських псіхологів з Огляду на ті, без перебільшення, епохальне Завдання, Яке так ГОСТР Постав перед Нашою Країною на нінішньому етапі ее развития: розробка та Формування нового, адекватного сучасним реаліям наукового підходу до напрацювання засідок організації різноманітніх форм навчання й виховання та стимулювання пов'язаних з останнімі процесів становлення и развития творчих особистостей - членів СОЦІАЛЬНОЇ спільноті.

Еволюція поглядів на феномен творчих здібностей та обдарованості. Феномен творчого потенціалу людини цікавів людство з прадавніх часів. Вже в Давніх Єгипті, Індії, Кита...


сторінка 1 з 14 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Інноваційні технології навчання у розвітку творчих здібностей учнів на урок ...
  • Реферат на тему: Психологічні особливості здібностей. Методика розвитку творчих здібностей ...
  • Реферат на тему: Розвиток творчих здібностей молодших школярів у процесі навчання
  • Реферат на тему: Проектна завдання як засіб розвитку творчих здібностей у молодших школярів ...
  • Реферат на тему: Розвиток творчих здібностей молодших школярів у процесі трудового навчання ...