Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Англійські фразеологізми як відображення англійської національної культури

Реферат Англійські фразеологізми як відображення англійської національної культури


Курсова робота

Англійські фразеологізми як відображення англійської національної культури.

Лінгвістичне забезпечення міжкультурних комунікацій (зовнішньоекономічні зв'язки)

Зміст


Введення

Глава I. Основи фразеології як розділу мовознавства

1.1 Основні завдання фразеології і предмет її вивчення

1.2 Фразеологізми сучасної англійської мови

1.2.1 Спосіб класифікації фразеологізмів за В.В. Виноградову

1.2.2 Фразеологічні зрощення

1.2.3 Фразеологічні єдності

1.2.4 Фразеологічні сполучення

1.2.5 Фразеологічні вирази

Глава II. Вербалізація фразеологізмів, що відображають англійську ментальність

Висновок

Бібліографічний список

Резюме


Тема курсової роботи

Англійські фразеологізми як відображення англійської національної культури

Курсова робота містить: 29 сторінок, 10 джерел.

Ключові слова : фразеологія, фразеологічна одиниця, ідіома, ідіоматичний вираз.

Мета роботи - виявити специфіку англійських фразеологізмів, що відображають англійська національний характер.

Задачи роботи:

Розглянути фразеологію як самостійну дисципліну англійської мови. Висвітлити предмет та основні завдання фразеології. Розглянути поняття ідіома і ідіоматичний вираз. Дослідити специфіку англійських фразеологізмів, що відображають особливості англійської національної культури.

Об'єктом дослідження є вивчення фразеології англійської мови та її особливостей.

Предметом дослідження є англійські фразеологізми відображає національний характер, як один з аспектів англійської культури.

Введення


Курсова робота присвячена вивченню фразеології і відображенню англійських фразеологізмів в англійській культурі. Фразеологія - розділ мовознавства, вивчав фразеологічний склад мови в його сучасному стані та історичному розвитку.

Фразеологізм - стійке поєднання слів, яке характеризується постійним лексичним складом, граматичним будовою і відомим носіям даної мови значенням (в більшості випадків - переносно-образним), не виведені з значення складових фразеологізм компонентів. Це значення відтворюється в мові відповідно до історично склалися нормами вживання.

Актуальність теми дослідження обумовлена ??важливістю вживання фразеологізмів в нашій мові, адже саме властивості фразеологізмів, такі як образність, експресивність і злитість значення роблять нашу мову яскравіше, емоційніше, більш образною і виразною , незалежно від того, якою мовою ми говоримо - російською або англійською.

Мета роботи - виявлення англійських фразеологізмів і визначення відображення в них англійської культури, знаходження їх російських еквівалентів.

Глава I. Основи фразеології як розділу мовознавства


1.1 Основні завдання фразеології і предмет її вивчення


Фразеологія - розділ мовознавства, вивчав стійкі поєднання в мові. Фразеологією називається також сукупність стійких поєднань в мові в цілому, у мові того чи іншого письменника, в мові окремого художнього твору і т.д. У коло досліджень фразеології входять тільки фразеологічні одиниці (ФЕ), в різних джерелах іменовані по-різному: нерозкладних поєднання (Шахматов), стійкі поєднання (Абакумов).

Можна позначити деякі завдання фразеології. По-перше, ФЕ потребують чіткої систематизації та класифікації. По-друге, не простеживши шлях її історичного розвитку, неможливо до кінця зрозуміти суть ФЕ і, отже, точно визначити їх значення і застосування в мові. Розглянувши завдання фразеології можна з упевненістю стверджувати, що ця відносно нова наука вже не вписується в рамки лексикології та стилістики, хоча і тісно межує з ними. Термін фразеологія був введений швейцарським ученим Ш. Баллі в 1905 році в значенні розділ стилістики, що вивчає пов'язані поєднання. Його ж вважають і родоначальником теорії фразеології, оскільки, по-перше, він включив главу про фразеології в свій підручник за стилістикою, а, по-друге, систематизував словосполучення у двох своїх книгах: Нариси стилістики і Французька стилістика r...


сторінка 1 з 9 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Міфологеми у фразеології англійської та російської мов
  • Реферат на тему: Переклад фразеологізмів з англійської мови на русский
  • Реферат на тему: Вивчення фразеології в середніх класах
  • Реферат на тему: Цікаве вивчення лексики та фразеології
  • Реферат на тему: Національно-регіональний компонент у викладанні російської мови як іноземно ...