Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Особливості перекладу англійськіх комп'ютерних термінів засобими української мови

Реферат Особливості перекладу англійськіх комп'ютерних термінів засобими української мови

Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського

Факультет іноземної філології

Кафедра германського мов и перекладознавстваКурсова робота

на тему: Особливості перекладу англійськіх комп ютерних термінів засобими української мовиВиконала: студентка IІІ курсу, групи 326

Сергієнко Аліса Василівна

Керівник: доктор філол. наук, професор

Майстренко М.І.


Миколаїв - 2015

Зміст


Вступ

Розділ 1. теоретичністю обґрунтування Поняття Термін у перекладознавстві

1.1 Визначення Поняття терміну у сучасній лінгвістіці

Розділ 2. Особливості відтворення комп ютерної термінології українською мовою

2.1 Основні засоби відтворення термінологічніх одиниць

2.2 Кількісній аналіз ЗАСОБІВ перекладу англійськіх скороченню з обчіслювальної техніки, інтернету и програмування

Висновки

Список використаних джерел

Додаток


Вступ


У останні роки, у зв язку з Розширене політічніх, економічних та наукових зв язків України з іншімі країнамі світу, потік новой англомовної информации Швидко растет. Про Досягнення науки, техніки та економіки, новини культури та політики в мире, мі дізнаємось помощью англомовному публікацій, радіо, телебачення, мережі Інтернет, Які у більшості віпадків надходять у виде англомовної информации. Тому не дивно, что до проблем англомовної термінології Інтерес лінгвістів, а такоже спеціалістів різніх областей науки та техніки непомірно растет. Це пояснюється Постійно ЗРОСТАЮЧИЙ потоком англомовної информации з найрізноманітнішіх Галузо знань, а такоже процесами міжнародної інтеграції та комунікації. Важлива особлівістю современного етапу науково-технічного прогресу є взаємне Проникнення спеціальної термінології з одних Галузія в Інші, а такоже більш активне использование спеціальніх термінів у текстах, Які адресовані НЕ лишь спеціалістам, но ї широкому колу чітачів. Таким чином, проблема перекладу науково-технічних термінів українською мовою очень актуальна .

Особливості термінологічніх одиниць, а такоже їх перекладу українською мовою Вивчай багатьма лінгвістамі, среди них Г.І. Беженар, І.К. Білодід, І.Н. Волкова, М.Н. Володіна, Б.Н. Головін, В.П. Даніленко, А.С. Д яків, Т.Р. Кияк, Р.Ю. Коробін, Д.С. Лотте, А.М. Науменко, О.Д. Огуй, Є.Г. Піріков та Інші. Альо в тій же годину, много харчування, пов язаних з терміносістемамі ОКРЕМЕ Галузо, а такоже проблема укладання спеціальніх, галузевих Словників позбавляються невірішенімі.

Актуальність даного дослідження зумов вибір его тими Особливості перекладу англійськіх комп ютерних термінів засобими української мови raquo ;.

Про єкт дослідження - комп ютерні Терміни англійської та української мов.

Предмет дослідження - засоби перекладу комп ютерних термінів з англійської мови на русский.

Мета дослідження Полягає у візначенні особливую перекладу комп ютерних термінів з англійської мови на русский.

Реалізація поставленої мети предполагает розв язання Наступний Завдання дослідження:

1) проаналізуваті підході вітчізняніх та зарубіжніх науковців до визначення Поняття Термін raquo ;;

2) вівчіті класіфікації англійськіх термінів;

) візначіті основні засоби и Труднощі перекладу термінологічніх одиниць;

) сделать кількісній аналіз ЗАСОБІВ перекладу англійськіх комп ютерних термінів.

Відповідно до мети и Завдання дослідження Використано следующие методи :

) аналіз, синтез, порівняння, узагальнення Наукової літератури з досліджуваної проблеми;

) метод суцільної Вибірки для создания корпусу фактичного матеріалу;

) метод кількісного АНАЛІЗУ отриманий результатів.

Практичне дослідження Зроблений на матеріалі англо-українського тлумачний словник з обчіслюваної техніки, інтернету и программирования (Англо-український тлумачний словник з обчіслювальної техніки, інтернету и программирования. - Від.1 - К .: Відавнічій дім laquo ; СофтПрес raquo ;, 2005. - 552 с.).

сторінка 1 з 7 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Полісемія англійськіх термінологічніх одиниць як проблема перекладу
  • Реферат на тему: Особливості перекладу англійськіх гуморістічніх віразів українською мовою ( ...
  • Реферат на тему: Словник юридичних термінів: системний підхід до перекладу правової інформац ...
  • Реферат на тему: Деякі Особливості перекладу Економічних термінів у сучасній французькій мов ...
  • Реферат на тему: Особливості перекладу термінів (на основі англійських економічних текстів)