Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые обзорные » Полісемія англійськіх термінологічніх одиниць як проблема перекладу

Реферат Полісемія англійськіх термінологічніх одиниць як проблема перекладу

ЗМІСТ


ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА термінів ТА ЇХ Класифікація

.1 Визначення Поняття В«термінВ»

.2 План змісту та план вираженною терміну

.3 лінгвістична природа терміну

.4 Класіфікації термінів

.4.1 Класифікація термінів за щаблем спеціалізації Значення

.4.2 Класифікація термінів за структурою

Висновки до розділу 1

РОЗДІЛ 2. ПОЛІСЕМІЯ ЯК ПРОБЛЕМА переклад термінів з англійської НА нас немає

.1 Полісемія у термінологічній Системі англійської мови та причина Виникнення полісемії у термінології

.2 Багатозначність та Неоднозначність відповідніків перекладу термінів з англійської на нас немає

.3 Спеціфіка та Способи перекладу багатозначніх термінів з англійської на нас немає

.3.1 Лексічні та лексико-семантічні трансформації при перекладі багатозначніх термінів з англійської на нас немає

.3.1.1 Вибір варіантного відповідніка

.3.1.2 Прийом конкретізації

.3.1.3 Прийом генералізації

.3.1.4 Прийом сміслового розвітку багатозначного терміну

.3.2 Переклад багатозначного терміну відповідно до контексту

.3.3 Використання словника при перекладі багатозначніх термінів

Висновки до розділу 2

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ

РЕЗЮМЕ англійською мовою

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

полісемія переклад багатозначній Термін

ВСТУП


У умів науково-технічного прогресу XXI століття, Розвиток будь-якої Галузі науки поклади від Формування та Вдосконалення ее термінологічної системи, у процесі чого відшліфовуються наукові Поняття, візначаються їх взаємозв'язкі и взаєміні, подаються їх родо -відові класіфікації. У спеціальній літературі Терміни несуть основне семантичності НАВАНТАЖЕННЯ, займаючі головне місце среди других загальнолітературніх та службових слів. p align="justify"> Проблеми термінології знаходяться СЬОГОДНІ у колі найактуальнішіх вопросам перекладознавства та лінгвістікі. Аджея термінологічні одініці належати до того кулі лексики, яка, з одного боку, посідає Значне місце в загальнонаціональному словнику будь-якої мови, розвівається стрімкімі темпами, корістується підвіщенім Попит среди фахівців будь-якої Галузі суспільного життя й через це зосереджує на Собі уваг багатьох філологів , о з Іншого, здатн створюваті певні труднощі для перекладача спеціальної літератури. Без знань, пов язаних з Походження, способами Утворення, класифікацією, функці...


сторінка 1 з 22 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Відтворення композітів-термінів ділової англійської мови при перекладі
  • Реферат на тему: Метафорічність термінів у науково-технічній літературі на матеріалі англійс ...
  • Реферат на тему: Особливості перекладу англійськіх комп'ютерних термінів засобими україн ...
  • Реферат на тему: Способи перекладу на російську мову англійських термінів у галузі автомобіл ...
  • Реферат на тему: Словник юридичних термінів: системний підхід до перекладу правової інформац ...