Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Дослідження обліку розрахунків з оплати праці на конкретному об'єкті

Реферат Дослідження обліку розрахунків з оплати праці на конкретному об'єкті

Зміст


Введення

. Сутність та економічна характеристика організації оплати праці на виробничих організаціях в сучасних умовах

. Оцінка складу і структури фонду заробітної плати організації

.1 Організаційно-економічна характеристика діяльності організації

.2 Оцінка складу і структури фонду заробітної плати організації

3. Заходи щодо раціонального використання коштів, спрямованих на оплату праці працівників організації

Висновок

Список використаних джерел


Введення


Актуальність теми дослідження обумовлена ??тим, що перехід до ринкових відносин в нашій країні принципово змінив економічну сутність організації праці та оплати праці в організаціях і фірмах. Необхідно відзначити, що всі економічні системи засновані на поділі праці, тобто працю працівників на підприємстві організований у відповідність з функціями і професійним рівнем працівника. На великих підприємствах організація праці має складну иерархичную структуру. Організація праці та оплата праці являють собою систему оплати праці, яка у своїй основній суті виражається у стимулюванні працівників організації. Сучасні системи організації та оплати праці, як правило, розвиваються або у бік спрощення, і тоді може практикуватися, наприклад, видача грошей у конверті за взаємною домовленістю працівника з роботодавцем, так звана сіра заробітня плата. Або ж, навпаки, йдуть шляхом зайвого ускладнення: вводиться облік великої кількості критеріїв, параметрів, коефіцієнтів, що супроводжується розрахунком за складними формулами.

І в тому, і в іншому випадку система організації та оплати праці може виявитися абсолютно не мотивуючої в першу чергу через те, що співробітники залишаються в невіданні або не розуміють, яким чином формується заробітна плата. Це найчастіше є причиною плинності кадрів, невдоволення персоналу рівнем і динамікою заробітної плати.

Актуальність даної роботи полягає в тому, що питання організації праці та оплати праці є істотним, як в невеликих, так і в середніх, і у великих організаціях.

Фонд системи заробітної плати - спосіб ув'язування ціни робочої сили (ставок заробітної плати) з результатами праці працівників, що дозволяє нараховувати заробітну плату працівникові відповідно з фактичними результатами його праці.

У зв'язку з тим, що на сучасному етапі розвитку менеджменту, стимулююча функція організації та оплати праці виходить на перший план, стаючи найактуальнішою. Таким чином, ключовим завданням системи організації праці та оплати праці стає не тільки згладжування суперечностей і об'єднання інтересів власників бізнесу і найманих співробітників, а й активне стимулювання співробітників на роботу в інтересах бізнесу.

Метою даної курсової роботи є проведення дослідження обліку розрахунків з оплати праці на конкретному об'єкті, проаналізувати діючі системи і форми оплати праці, з'ясувати їх недоліки, здійснити аналіз використання фонду оплати праці. Для здійснення цієї мети необхідно виконати наступні завдання. По-перше, визначити сутність категорії заробітної плати. По-друге, розглянути існуючі форми і системи оплати праці, порядок нарахування деяких видів заробітної плати і те, як ці форми і системи застосовуються на підприємстві, розглянути діючу систему преміювання. Необхідно провести аналіз витрат, визначити фонди, які існують на підприємствах і з яких виплачуються винагороди за працю працівників. По-третє, слід розглянути облік утримань і відрахувань із заробітної плати працівників.

Завдання курсової роботи:

вивчити Фонд заробітної плати в організації;

розглянути економічну характеристику організації оплати праці на виробничих організаціях;

оцінити склад і структуру Фонду заробітної плати організації;

розробити заходи щодо раціонального використання коштів, що спрямовуються на оплату праці працівників організації;

Об'єктом дослідження в курсовій роботі є господарська діяльність ВАТ «Медпласт».

Предметом дослідження є Фонд заробітної плати на досліджуваній організації.

Методи дослідження: порівняльний аналіз, економіко-математичні методи, графико-аналітичні побудови, синтезу, дедукції, індукції та багато інших.

При написанні курсової роботи були використана як наукова література, так і періодичні видання, статистична звітність організації.


1. Сутність та економічна характеристика організації оплати праці на виробничих організаціях в сучасних умовах


Існує безліч визначень заробітної плати.

Заробітна плата (оплата праці праці...


сторінка 1 з 16 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Дослідження організації обліку фонду заробітної плати та аудиторська переві ...
  • Реферат на тему: Бухгалтерський облік заробітної плати і розрахунків з персоналом з оплати п ...
  • Реферат на тему: Аналіз оплати праці та використання фонду заробітної плати (на прикладі ТОВ ...
  • Реферат на тему: Показники по праці і заробітної плати працівників організації та шляхи їх о ...
  • Реферат на тему: Аналіз ефективності систем оплати праці на підприємстві ТОВ "Будбізнес ...