Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Дослідження професійної мотивації студентів педагогічного вузу

Реферат Дослідження професійної мотивації студентів педагогічного вузу

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ РФ

Елабужского ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ФАКУЛЬТЕТ ПСИХОЛОГІЇ ТА ПЕДАГОГІКИ

КАФЕДРА ПСИХОЛОГІЇ

В В В 
В 

ВИПУСКНА КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА

В В В В 

Дослідження професійної мотивації студентів педагогічного вузуВиконав студент 181 групи

Казакова Марина Олександрівна

_______________

підпис

Науковий керівник

к. пс. н., доцент Г.М. Льдокова

_______________

підпис

ВКР захищена

В«____В» _________________ 2006

Оцінка _______________________ p> Голова ДАК _____________ p align=right> П.І.Б.

_______________

підпис

В В В 

Єлабуга 2006

Зміст

В 

Глава 1. Теоретичні аспекти вивчення мотивації в студентському віці ................................................. ...........................

1.1. Соціально-психологічні особливості студентського

1.2. Структура мотиваційної сфери студента в дослідженнях зарубіжних і вітчизняних психологів .......................................

1.3. Специфіка навчальної мотивації студента .................................

1.4. Професійна мотивація ................................................. ..

Глава 2. Дослідження професійної мотивації .....................

2.1. Мета, завдання дослідження ................................................. ........

2.2. Опис методів дослідження ...............................................

2.3. Аналіз та інтерпретація отриманих результатів ..................

СПИСОК Використаних джерел ...............................

ПРОГРАМИ

3

В 

7

В 

7

В 

12

18

29

34

37

37

37

41

46

48

50ВСТУП

Перехід від старшого шкільного віку до студентського супроводжується суперечностями і ламкою звичних життєвих уявлень. Необхідно враховувати, що відмінності в мотивації можуть спостерігатися у студентів різних курсів, факультетів та спеціальностей.

У першу чергу наш інтерес визначається тим, що формування мотивації та ціннісних орієнтацій є невід'ємною частиною розвитку особистості людини. У перехідні, кризові періоди розвитку виникають нові мотиви, нові ціннісні орієнтації, нові потреби і інтереси, а на їх основі перебудовуються і якості особистості, характерні для попереднього періоду. Таким чином, мотиви, властиві даному віку виступають в якості лічностнообразующей системи та пов'язані з розвитком самосвідомості, усвідомлення положення власного "Я" в системі суспільних відносин. Як ціннісні орієнтації, так і мотиви відносяться до найважливіших компонентів структури особистості, за ступенем сформованості яких можна судити про рівень сформованості особистості.

Актуальність теми.

Проблема професійної мотивації в даний час набуває особливого значення. Саме в ній специфічним чином висвічуються основні моменти взаємодії індивіда та суспільства, в якому освітній процес набуває пріоритетного значення.

Вивчення структури професійно-орієнтованої мотивації студентів педагогічних факультетів вузів Росії, знання мотивів, що спонукають до роботи у сфері освіти, дозволить психологічно обгрунтовано вирішувати завдання підвищення ефективності педагогічної діяльності: правильно здійснювати відбір, навчання, розстановку кадрів, планувати професійну кар'єру.

Студентський вік становить особливий період життя людини. Заслуга самої постановки проблеми студентства як особливої вЂ‹вЂ‹соціально-психологічної та вікової категорії належить психологічній школі Б.Г. Ананьєва. У дослідженнях Б.Г. Ананьєва, Н.В. Кузьміної, Ю.Н. Кулюткіна, А.А. Реана, Є.І. Степанової, а також в роботах П.А. Просецкого, Є.М. Нікіреева, В.А. Сластенина, В.А. Якуніна і інших накопичено великий емпіричний матеріал спостережень, наводяться результати експериментів і теоретичних узагальнень з цієї проблеми. Одними з найважливіших компонентів педагогічної діяльності є мотиваційний комплекс особистості: мотивація навчальної та професійної діяльності, мотивація успіху і боязнь невдачі, фактори привабливості професії для студентів, що навчаються в педагогічному вузі. Правильне виявлення професійних мотивів, інтересів і схильностей є важ...


сторінка 1 з 22 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Взаємозв'язок смисложиттєвих орієнтацій і мотивації навчально-професійн ...
  • Реферат на тему: Самостійна робота як фактор мотивації навчальної діяльності студентів-психо ...
  • Реферат на тему: Вивчення навчальної мотивації у студентів-психологів
  • Реферат на тему: Теоретичні аспекти вивчення мотивації професійної діяльності дефектолога
  • Реферат на тему: Процес формування навчальної мотивації у студентів перших курсів