Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Облік розрахунків з оплати праці та аналіз показників з праці

Реферат Облік розрахунків з оплати праці та аналіз показників з праці

ЗМІСТ


ВСТУП

РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ І ПРАКТИЧНІ ОСНОВИ ОБЛІКУ

РОЗРАХУНКІВ З ОПЛАТИ ПРАЦІ

1.1 Економічна сутність, форми і системи оплати праці

1.2 Завдання обліку та аналізу праці та заробітної плати, джерела інформації

РОЗДІЛ 2 ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ З ОПЛАТИ ПРАЦІ

2.1 Порядок оплати праці, документальне оформлення нарахувань на прикладі Свободненского вагоноремонтного заводу

2.3 Утримання із заробітної плати працівника

2.4 Синтетичний і аналітичний облік розрахунків з персоналом з оплати праці

РОЗДІЛ 3 АНАЛІЗ СТАНУ І ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ

3.1 Аналіз забезпеченості підприємства трудовими ресурсами

3.2 Аналіз якості трудових ресурсів

3.3 Аналіз руху трудових ресурсів

3.4 Аналіз використання робочого часу

3.5 Аналіз продуктивності праці

ВИСНОВОК

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ


В  ВСТУП

Праця і його оплата, складова значну частину собівартості продукції, товарів, робіт і послуг мають не тільки економічне, а й суспільно-виховне значення, тому що якщо людина вважає, що його праця оцінюють і оплачують невірно, бажання трудитися різко зменшується. У зв'язку з цим суспільство позбавляється тієї частини валового внутрішнього продукту, яку можна було б отримати в хорошому трудовому настрої. При цьому велике значення має не тільки величина і ритмічність оплати праці, а й своєчасність, правильність і законність бухгалтерських розрахунків, які здійснюються в рамках загальної системи обліку та безпосереднім чином впливають на розробку і прийняття управлінських рішень.

Центральне місце в господарській діяльності будь-якої організації займають працю і її результати, а заробітна плата є основним джерелом доходу робітників і службовців.

Заробітна плата - це процес перерозподілу частини валового внутрішнього продукту між роботодавцями та працівниками. Крім того, заробітна плата являє собою один з найбільш ефективних і найважливіший важелів управління підприємствами, організаціями, установами та економікою країни в цілому. Тому держава приділяє особливу увагу правовим засадам організації та оплати праці.

На підприємствах оперативний, бухгалтерський, статистичний та податковий облік праці та її оплати організують таким чином, щоб забезпечити контроль за:

- чисельністю персоналу та використанням робочого часу;

- правильним документальним оформленням праці та вироблення;

- своєчасним нарахуванням та виплатою заробітної плати, допомог і доплат;

- своєчасним утриманням і перерахуванням до бюджету податків, зборів та інших обов'язкових платежів, базою для обчислення яких є фонд оплати праці;

- розподілом суми заробітної плати між об'єктами витрат і калькуляції.

Метою даної курсової роботи є вивчення теоретичних основ, методики організації обліку розрахунків з персоналом з оплати праці, аналіз стану та використання трудових ресурсів.

Предметом дослідження є обліково-аналітичні процеси, пов'язані з обліком, аналізом праці та розрахунків з персоналом з оплати праці, що відбуваються на Свободненском вагоноремонтному заводі, який є об'єктом дослідження.

Для досягнення цілей курсової роботи необхідно вирішити наступні завдання:

- вивчити теоретичні аспекти обліку та аналізу праці та заробітної плати;

- дослідити існуючий порядок обліку праці та заробітної плати на конкретному підприємстві;

- проаналізувати ступінь забезпеченості підприємства трудовими ресурсами;

- здійснити аналіз робочого часу та продуктивності праці;

- розробити пропозиції щодо вдосконалення обліку та аналізу праці та заробітної плати.

Інформаційної базою для написання даної роботи послужили дані бухгалтерського обліку досліджуваного підприємства, нормативна та законодавча база, наукова, спеціальна і довідкова література.

В  РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ І ПРАКТИЧНІ ОСНОВИ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ ЗА ОПЛАТУ ПРАЦІ В  1.1 Економічна сутність, форми і системи оплати праці

За визначенням фахівців-соціологів праця є категорією не тільки економічною, але й політичної, так як зайнятість населення, рівень його професійної підготовки та ефективність праці в житті держави в цілому і регіонів Зокрема грають дуже важливу роль у розвитку суспільства.

Головний основоположний законодавчий документ нашої країни - Конституція Російської Федерації - має в своєму складі статті, повністю і цілком виразно присвячені праці та зайнятості населення. Стаття 34 визначає, що кожен громадянин має право на вільне використання своїх здібностей і майна для підприємницької та іншої не забороненої законом економічної діяльності. Це є конституційне право на працю, в будь дозволеної законом формі. p> У статті 37 закріплено право кожного громадянина Р...


сторінка 1 з 19 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Дослідження організації обліку фонду заробітної плати та аудиторська переві ...
  • Реферат на тему: Бухгалтерський облік заробітної плати і розрахунків з персоналом з оплати п ...
  • Реферат на тему: Облік розрахунків з оплати праці та аналіз продуктивності праці на прикладі ...
  • Реферат на тему: Дослідження обліку розрахунків з оплати праці на конкретному об'єкті
  • Реферат на тему: Особливості обліку праці, заробітної плати та розрахунків з працівниками то ...