Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Книга, учебник » Принципи виховання

Реферат Принципи виховання

1. Виховання та його місце в цілісному педагогічному процесі


Поняття виховання одне з центральних в педагогіці. Трактування його змінювалася з часом і на сьогоднішній день існує кілька визначень. На думку деяких педагогів, у т. ч. Полякова С.Д., існує не менше трьох значень поняття виховання: широке, середнє і вузьке (професійне). p align="justify"> У широкому значенні виховання розуміється як вплив на зростаючого людини навколишнього середовища - природного, соціального або, трохи конкретніше, передача від старшого покоління молодшому досвіду, накопиченого людством, тобто знань, умінь, навичок, моральних цінностей, культури.

У середньому значенні виховання розглядається як цілеспрямоване створення умов для розвитку людини (Мудрик А.В.). Під таке визначення підходить всяке педагогічний вплив. p align="justify"> У вузькій трактуванні виховання це цілеспрямований вплив на розвиток особистості дитини.

Далі докладніше див пед. словники, книгу С.Д. Полякова В«Психопедагогика вихованняВ» с. 8-13. Розібратися в поняттях і виписати визначення: виховання, навчання, освіта, соціалізація, розвиток, формування, людина, особистість.

У професійному значенні найбільш часто виховання визначається як цілеспрямований, спеціально організований процес взаємодії педагогів і виховуваних з метою створення умов для розвитку особистості виховуваних.

Виховання - різнобічний процес, що включає в себе різні види діяльності. При всій різноманітності трактувань терміна і своєрідності організації виховних взаємодій незмінною залишається сутність виховання. Сутність виховання полягає в тому, що все зовнішнє (об'єктивне) стає надбанням внутрішнього (суб'єктивного), переводиться в область свідомості людини, з тим, щоб знайти своє вираження в подальшому поведінці і діяльності (Бабанський, с. 94).

Щоб краще зрозуміти сутність виховання, слід назвати його специфічні риси.

1. Цілеспрямованість. Педагог повинен ясно бачити мету виховної роботи з конкретним класом, конкретною особистістю. Без мети виховання неможливе, але в той же час виховні цілі приховані від дитини, вони існують у свідомості педагога.

2. Двобічність. З одного боку у вихованні беруть участь педагоги, з іншого і самі вихованці свідомо беруть участь у взаємодії з педагогом, т.ч. виховні відносини носять суб'єктно-суб'єктний характер, тобто дитина є не тільки об'єктом, на який спрямована виховний вплив педагога, а й суб'єктом, активно беруть участь у виховному процесі.

3. Багатофакторність. За своєю природою виховний процес носить багатофакторний характер. Це означає, що становлення особистості відбувається під впливом школи, сім'ї, громадськості, позашкільних установ, дружній компанії і т.д. За словами А.С. Макаренко, виховує все: люди, речі, явища, але, перш за все - батьки і педагоги.

. Тривалість. Виховання - це тривалий, довготривалий, безперервний і малопомітний процес. Виховання починається з самого народження і триває все життя. У порівнянні з вихованням, навчання, наприклад, чітко регламентовано тимчасовими рамками (урок, тема, чверть, рік), у навчанні при бажанні педагог може швидко усунути прогалину в знаннях учнів. Виховання ж вимагає тривалої і постійної роботи. Можуть бути різні за тривалістю акти виховного впливу - тривалі та миттєві (Макаренко - метод вибуху). У ході виховання особистість вибирає відмова від яких або якостей або формує нові якості, що вимагає часу і зусиль.

. Спрямованість у майбутнє. Процес виховання спрямований у майбутнє, тобто характерна віддаленість результатів: виховуємо зараз, а результат проявиться через тривалий час.

. Комплексність. Виховання - процес комплексний. Неможливо виховувати дитину по частинах, слід здійснювати вихід на цілісну особистість, прагнути до різнобічного виховання.

. Ступінчастий характер процесу виховання. При всій перманентності виховного процесу слід звертати увагу на вікові та особистісні зміни вихованців, спостерігати їх у розвитку і зміні.

8. Неоднаковість результатів виховання дітей, що обумовлюється індивідуальністю, своєрідністю особистостей.

Отже, виховання має свою специфіку і є нарівні з навчанням складової цілісного педагогічного процесу.

сторінка 1 з 23 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Принципи виховання, як основні теоретичні положення процесу виховання, і їх ...
  • Реферат на тему: Духовне виховання підлітків у процесі виховання школярів
  • Реферат на тему: Моральне виховання в молодшому шкільному віці: особливості морального розви ...
  • Реферат на тему: Знання без виховання - меч в руках божевільного (про духовне виховання суча ...
  • Реферат на тему: Моральне виховання як складова частина виховання молодших школярів