Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Вирішення конфліктних ситуацій в колективі як компетенція класного керівника

Реферат Вирішення конфліктних ситуацій в колективі як компетенція класного керівника

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ РЕСПУБЛІКИ БІЛОРУСЬ

ЛІНГВОГУМАНІТАРНИЙ КОЛЕДЖ УСТАНОВИ ОСВІТИ

В«МІНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЛІНГВІСТИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТВ»

В 

Допущена до захисту p> Голова ПЦК

педагогіки і психології

_________ Л.В. Адащик br/>В В В 

Курсова робота

В 

Вирішення конфліктних ситуацій в колективі як компетенція класного керівника

В В В 

Учнівська гр. 46 ________ Ю. Б. Ованесян

Керівник ________Е.П. Осмоловський

В В В В 

Мінськ, 2008

В 

ЗМІСТ

В 

ВСТУП

1.Пояснітельная ЗАПИСКА

1.1. Поняття конфлікту

1.2. Конфліктні ситуації в навчальній діяльності

1.2.1 Сутність класного колективу

1.2.2 Конфлікти в класному колективі

2.ПРАКТІЧЕСКАЯ ЧАСТИНА

2.1. Психологічний аналіз конфліктної ситуації в класному

колективі

2.2 Методичний інструментарій вирішення конфліктних

ситуацій класним керівником

2.3 Діагностика ступеня реагування в конфліктній ситуації в

класному колективі

2.3.1. Методика і цілі діагностики ступеня реагування

в конфліктної ситуації в класному колективі

2.3.2. Висновки і аналіз отриманих результатів

діагностики

ВИСНОВОК

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

ДОДАТКИ 1-3

В 

ВСТУП


У моменти суспільних катаклізмів ми всі відзначаємо наростання озлоблення, заздрості, нетерпимості один до одного. Це пов'язано зі зникненням в результаті так званої перебудови системи заборон, виховання, суворого дотримання законів, що призводить до прояву низинних інстинктів і (чого боявся Достоєвський) - до вседозволеності, агресивності. p> Агресивність - Перешкода при формуванні відносин, моралі, суспільної діяльності людей. Адміністративними заходами дану проблему не вирішити. p> Зараз, як ніколи, важливо з дитячих років виховувати у дітей уважне ставлення до оточуючим, підготовляти їх до доброзичливого відношенню до людей, вчити до співпраці.

Для цього педагогу треба добре опанувати вміннями і навичками попередження і вирішення конфліктних ситуацій, так як проблема взаємодії учасників педагогічного процесу набуває все більшої гостроти для сучасної школи. p> У численних публікаціях про проблеми сучасної школи часто відзначається, що головна її біда - це відсутність у педагога інтересу до особистості дитини, небажання і невміння пізнати його внутрішній світ, звідси і конфлікти між педагогами та учнями, школою і сім'єю. У цьому, насамперед, проявляється не стільки небажання вчителів, скільки їх невміння, безпорадність у дозвіл багатьох конфліктів.

Це надає особливої вЂ‹вЂ‹актуальності аналізованої проблематики, що і зумовило вибір теми даної курсової роботи. Свій внесок у вивчення даної проблеми внесли: Н.І. Шевандрин, М.М. Рибакова, Н.І. Леонов, Г.І. Козирєв та багато інших. p> Мета: теоретично обгрунтувати та експериментально перевірити методику вирішення конфліктних ситуацій класним керівником

Завдання:

1. Розглянути сутність конфлікту, його компоненти і функції, особливості сприйняття конфліктної ситуації суб'єктами конфлікту.

2. Виявити особливості конфліктних ситуацій виникають у навчальній діяльності

3. Визначити методичний інструментарій класного керівника, який зумовлює рішення конфліктних ситуацій

4. провести педагогічний експеримент, що підтверджує доцільність цього педагогічного інструментарію

Об'єкт: конфлікт, що виникає в навчальній діяльності

Предмет: діяльність класного керівника спрямована на дозвіл конфліктних ситуацій

Методами дослідження є вивчення та аналіз конфліктних ситуацій у навчальній діяльності, аналіз психолого-педагогічної та методичної літератури з проблеми дослідження, тестування та обробка експериментальних даних.

Гіпотеза: від емоційного стану, темпераменту і характеру особистості залежить ступінь реагування особистості в конфліктній ситуації.

1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

В 

1.1 Поняття конфлікту

В 

Поняття конфлікту досить широко висвітлено в психолого-педагогічній літературі. Конфлікт як складне соціальне явище характеризується багатьма параметрами. Найважливішими з них є його сутність, структура, причини і динаміка.

Конфлікт (від лат. conflictus зіткнення) - це протиборство суспільних суб'єктів з метою реалізації їхніх суперечливих інтересів, позицій, цінностей і поглядів.

Конфлікт - це зіткнення протилежно спрямованих, несумісних один з одним тенденцій у свідомості окремо взятого індивіда, в міжособистісних взаємовідносинах або міжособистісних діях індивідів або груп людей, пов'язане з гострими емоційними переживаннями. [2]

...


сторінка 1 з 20 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Дослідження способів вирішення конфліктних ситуацій на підприємстві
  • Реферат на тему: Методи з вирішення конфліктних ситуацій
  • Реферат на тему: Моделювання комплексу рекомендацій з управління конфліктами в трудовому кол ...
  • Реферат на тему: Причини конфліктних ситуацій керівника та вчителя в загальноосвітній школі
  • Реферат на тему: Проблема конфлікту в організації та шляхи їх вирішення, роль керівника у ст ...