Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Типи поведінки учасників конфліктної ситуації

Реферат Типи поведінки учасників конфліктної ситуації

Федеральне агентство з освіти і науки

Бєлгородський державний університет

Педагогічний факультет

В В 

Кафедра Домоведення

В В В 

Тема роботи: типи поведінки учасників конфліктної ситуації.

В 

Курсова работастуденткі

ІІ курсу 060607 групи

Желтякова Олени Євгенівни

Науковий ркуоводітель

к. пс. н Дороніна М.М.В 

Білгород 2008


Зміст

Введення

Глава I. Теоретичне дослідження типів поведінки учасників конфліктної ситуації

1.1. Сутність конфлікту у вітчизняній і зарубіжній літературі

1.2. Структура конфлікту. Конфліктна ситуація

1.3. Характеристика стратегій поведінки в конфлікті

Глава II. Емпіричне дослідження типів поведінки учасників конфліктної ситуації

2.1. Дослідження стратегій поведінки у студентській групі

2.2. Аналіз тактик поведінки в конфлікті

Висновок

Список використаної літератури32

Програми


Введення


Сьогодні нікому не треба доводити, що проблематика, пов'язана з вивченням конфліктів, має право на існування. До проблем виникнення і ефек В¬ тивного вирішення конфліктів, проведення переговорів і пошуку згоди про В¬ являють величезний інтерес не тільки професійні психологи та соціологи, а й політики, керівники, педагоги, соціальні працівники, словом всі ті, хто у своїй практичній діяльності пов'язаний з проблемами взаємодії людей. На жаль, цей все зростаючий інтерес в чималому ступені пов'язаний і з зростанням напруженості в різних сферах соціальної взаємодії, і гострої потребнос В¬ тю різних громадських структур, і окремих людей у ​​практичній допо В¬ щі у вирішенні конфліктів.

Сьогодні склалася ситуація, коли конфліктна проблематика актуалізірова В¬ на і в реаліях суспільного життя, і у свідомості суспільства. Усвідомлюється необхід В¬ ність створення механізмів та інститутів регулювання конфліктів, осуществле В¬ ня контролю над конфліктним процесом. Як ніколи велика потреба людей в допомозі психологів з найрізноманітніших питань суспільного і особистого життя. Це створює нові, не існували раніше можливості для досліджен В¬ нізації та практичної роботи в галузі конфліктів. Конфлікт став реальністю нашого життя, він породжує проблему його ефективного управління в усіх областях прояви.

Для розвитку конфлікту важливими є такі психологічні моменти, як сприйняття ситуації її учасниками, їх ставлення до неї, стратегії їх поведінки. Тому одним з центральних питань, які вимагають свого вирішення у дослідженні конфліктів, є питання про причини і чинники, що обумовлюють виникнення конфліктних ситуацій, переростання їх у конфлікти і типи поведінки людей в конфліктних ситуаціях. Складність вивчення даного питання полягає в тому, що важко простежити весь процес виникнення і розвитку конфліктної ситуації. p> Сьогодні кожній людині важливо знати свій власний стиль поведінки, стиль інших залучених в конфлікт людей, а також природу самого конфлікту, щоб не допустити виникнення конфлікту, успішно його вирішувати. У визначенні цих стилів і їх найбільш ефективному використанні людям можуть допомогти професійні психологи.

У вітчизняній і зарубіжної психологічної науці існують різні погляди на природу конфліктів та їх соціальну роль. Протилежні позиції представлені як у зарубіжної психології та соціології (Р. Дарендорф, Р. Зіммель, Л. Козер, К. Левін, Д. Морено, Т. Парсонс, У. Самнер, А. Смолл, K. Tомас, К. Томпсон, К. Хорні, К. Юнг), так і у вітчизняній психології (К. А. Абульханова-Славська, B.C. Аліша, О.В. Аллахвердова, А.Я. Анцупов, Н.В. Гришина, А.І. Донцов, С.І. Єріна, М.М. Кашапов, Н.В. Клюєва, Т.І. Марголіна, B.C. Мерлін, В.М. Мясищев, В.В. Новіков, Л.А. Петровська, Т.А. Полозова, С.Л. Прошанов, А.А. Реан, В.П. Трусов, Б.І. Хасан, В.А. Хащенко, Р.Х. Шакуров, А.І. Шипілов). Всі теорії конфлікту в чистому вигляді підтримуються досить штучно.

Мета дослідження: теоретичне та експериментальне дослідження типів поведінки учасників конфліктної ситуації.

Об'єкт дослідження - конфліктні ситуації.

Предмет дослідження - типи поведінки людей різного рівня конфліктності.

Гіпотеза дослідження: типи поведінки учасників конфліктних ситуацій і вирішення конфлікту залежать від обраної тактики і стратегії поведінки в конфлікті. p> Виходячи з цього, ми ставимо перед собою наступні завдання:

1) провести аналіз сучасних зарубіжних і вітчизняних досліджень з проблеми конфлікту;

2) вивчити конфліктні ситуації і стратегії поведінки в конфлікті;

3) провести емпіричний аналіз моделей поведінки особистості в конфлікті.

Конфлікти, будучи складовою частиною життя кожного індивіда, породжують проблеми як індивідуального, так і соц...


сторінка 1 з 10 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Основні стилі поведінки людей в конфліктній ситуації
  • Реферат на тему: Основні стилі поведінки людей в конфліктній ситуації
  • Реферат на тему: Дозвіл конфліктної ситуації і конфлікту
  • Реферат на тему: Стратегії поведінки лідера в умовах конфлікту в групі
  • Реферат на тему: Стилі і стратегії поведінки в конфліктній ситуації