Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Загальна характеристика трудового договору, їх види, зміст і порядок укладення

Реферат Загальна характеристика трудового договору, їх види, зміст і порядок укладення

Курсова робота

(трудове право)

Загальна характеристика трудового договору, їх види, зміст і порядок укладення

В 

ЗМІСТ

Введення. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 br/> Поняття і значення трудового договора. . . . . . . . . . . . . . . .5 В  Сторони і зміст трудового договору. . . . . . . . . . . . 8
Порядок укладання трудового договора. . . . . . . . . . . . . 14
Окремі види трудових договорів. . . . . . . . . . . . . . . . .18

Висновок. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23 br/>

Бібліографія. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
В 
Введення


Свобода особистості в державно-організованому суспільстві немислима без вільної праці. Вільна праця з'явився лише при капіталістичному способі виробництва, коли праця стала найманим. Передумовою до цього послужив вихід на ринок юридично вільної людини - власника товару "робоча сила", що має вартісне вираз.

Свобода праці нерозривно пов'язана з формою залучення людей до праці. В основі праці вільного завжди лежить договірна форма залучення до праці. Трудовий договір (контракт) є одним з найпоширеніших договорів про працю. Однак заняття окремими видами суспільно корисної діяльності може опосередковано: відносинами членства, актами обрання та (або) призначення на посаду; цивільно-правовими договорами підряду, доручення, комісії; контрактами про службу в Російській армії, в органах внутрішніх справ, федеральної служби безпеки, податкової поліції Російської Федерації ін

Заняття індивідуальною підприємницькою діяльністю будь-яким договором не оформляється.

Слід підкреслити, що і в тих випадках, коли праця використовується на основі акту обрання та (або) призначення на посаду, свобода праці виявляється в тому, що громадянин заздалегідь і добровільно висловив своє бажання трудитися на конкретній должності.1 p> Таким чином, у трудовому праві свобода праці трансформується в свободу трудового договору.

Трудовий договір (контракт) є одним з головних підстав виникнення трудових відносин між роботодавцем і працівником. При цьому слід мати на увазі, що принцип свободи трудового договору лежить в основі не тільки його добровільного ув'язнення, але і подальшого існування трудових отношеній.2

Трудовий договір є ключовими, базовим інститутом трудового права як галузі російського права. Це квінтесенція правового регулювання взаємовідносин працівників з роботодавцями. Може бути, тому саме навколо трудового договору як одного з основних способів правового опосередкування права громадян на працю сьогодні нашарувалося багато неясностей.

Частково це можна зрозуміти, оскільки російське (Як і попереднє радянське) трудове право сформувалося в певну епоху і в певних умовах. Те час характеризувався пануванням публічно-правового регулювання практично в усіх сферах людської діяльності. Держава в одній особі виступало як законодавець, виконавець законів, а у сфері праці до того ж воно було практично єдиним роботодавцем. У такій ситуації можна якоюсь мірою погодитися з методом правового регулювання трудових відносин, при якому держава втручалася в будь-які деталі, фактично не залишаючи конкретним сторонам договору - працівнику і підприємству, організації, установі ніякого В«зазору", диктуючи їм всі "правила гри". Нічого дивного в цьому не було, адже всі працювали ніби на "єдиної фабриці", у одного роботодавця.

Відбулися за останній час в соціально-економічній сфері зміни привели до появи нових можливостей для громадян в області застосування ними своїх здібностей до праці.

Нові підходи до свободи праці та її правовому закріпленню створюють певні проблеми (але аж ніяк не нерозв'язні) в області правового регулювання у сфері праці. Сьогоднішня ситуація нерідко призводить до крайнощів - ілюзіям, що найману працю багато в чому підпадає під сферу дії цивільного права з його принципом свободи договору. При цьому враховується, що трудове право як галузь вийшло з надр права цивільного (що абсолютно вірно). Однак такий підхід може мати далекосяжні наслідки для величезної кількості людей, так як в будь-якій країні більшість працездатних гро...


сторінка 1 з 14 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Поняття, сторони, зміст і порядок укладення трудового договору
  • Реферат на тему: Регулювання трудових відносин за допомогою трудового договору в Російській ...
  • Реферат на тему: Зміст трудового договору та відмінність його від договору підряду
  • Реферат на тему: Особливості трудового договору з працівниками, зайнятими на роботах із шкід ...
  • Реферат на тему: Порядок укладення та зміни трудового договору