Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые обзорные » Роль загальнорозвиваючих вправ у системі фізичного виховання дітей з порушенням зору

Реферат Роль загальнорозвиваючих вправ у системі фізичного виховання дітей з порушенням зору





Введення


I. Теоретичні аспекти фізичного розвитку дітей з порушенням зору

1.1 Загальна характеристика стану здоров'я та особливості психофізичного розвитку дошкільників з порушенням зору

1.2 Роль фізичного виховання у вирішенні завдань розвитку зорового сприйняття і орієнтування в просторі

1.3 Загально-розвиваючі вправи в житті дошкільника

II. Зміст і методика проведення загальнорозвиваючих вправ на заняттях з фізичної культури з дітьми дошкільного віку з порушенням зору

2.1 Особливості та вимоги до відбору загально-розвиваючих вправ для дітей з порушенням зору

2.2 Розвиток зорового сприйняття і орієнтування в просторі в процесі загальнорозвиваючих вправ

2.3 Зразкові комплекси загальнорозвиваючих вправ для дітей з порушенням зору

Висновки


Введення


Фізичне виховання для дітей те ж, що фундамент для будівлі. Чим міцніше закладений фундамент, тим вище може бути зведена споруда; чим більше турбот про фізичному вихованні дитини, тим більших успіхів він досягне в загальному розвитку, в науках, в умінні працювати і бути корисним для суспільства людиною.

Ось чому так справедливо зазначав видатний радянський педагог В. О. Сухомлинський: В«Я не боюся ще і ще раз повторити: турбота про здоров'я - це найважливіша праця вихователя. Від життєрадісності, бадьорості дітей залежить їх духовне життя, світогляд, розумовий розвиток, міцність знань, віра в свої сили В».

Динаміка сучасного суспільного розвитку вимагає серйозного аналізу й кардинального перегляду системи освіти, і зокрема фізичного виховання як однієї з її складових. p> У зв'язку з цим виникла необхідність систематизації науково-експериментальних та практичних даних з проблеми фізичного виховання дітей з порушенням зору, що дозволяють розробити ефективні шляхи вдосконалення медико-психолого-педагогічної роботи у спеціальних дошкільних закладах для дітей з косоокістю і амбліопії. p> Спираючись на сформовані в тіфлологіі подання про своєрідність розвитку дітей з порушенням зору (Л. П. Григор'єва, 1985; В.П. Єрмаков, 1986; М.І. Земцова, 1956; М.М. Зісліна, 1985; Д.М. Маллаєв, 1993; В.А. Кручинін, 1989; І.С. Моргуліс, 1991; Н.Г. Морозова, 1970; Л.І. Плаксина, 1988; Л.А. Семенов, 1989; В.В. Сермеєв, 1992; Л.І. Солнцева, 1978; Б.К. Тупоногов, 1986; В.А. Феоктистова, 1977., Л.С. Сековец 2001), вважаємо важливою розробку моделі корекційної спрямованості фізичного виховання дітей з порушенням зору як ефективного засобу подолання недоліків фізичного розвитку і його вирівнювання, а також розвитку зорового сприйняття і орієнтування в просторі дітей. p> Таким чином, виникає необхідність у розробці конкретного змісту методик фізичного виховання, для вирішення завдань корекційної спрямованості.

Об'єкт дослідження: загально-розвиваючі вправи в системі фізичного виховання дітей з порушенням зору

Предмет дослідження: організація загальнорозвиваючих вправ, як засіб розвитку зорового сприйняття і орієнтування в просторі

Гіпотеза: ми припускаємо, що правильно підібрані і організовані загальнорозвиваючі вправи сприятимуть не лише фізичному розвитку, але й вирішувати завдання корекційної спрямованості.

Мета дослідження: підібрати і адаптувати загально-розвиваючі вправи для дітей з порушенням зору.

Завдання дослідження:

- Аналіз науково-методичної літератури з проблеми дослідження

- Підібрати і адаптувати комплекс загальнорозвиваючих вправ для занять з дітьми з порушенням зору

- Показати ефективність проведеної роботи для вирішення завдань корекційної спрямованості.


I. Теоретичні аспекти фізичного розвитку дітей з порушенням зору


1.1 Загальна характеристика стану здоров'я та особливості психофізичного розвитку дошкільників з порушенням зору


Для правильної організації фізичного виховання дітей з порушенням зору необхідно правильно оцінювати стан здоров'я і знати особливості психофізичного розвитку дітей з порушенням зору.

Здоров'я за визначенням Г.М. Сердюковская розглядається як врівноваженість функціональних систем організму, що росте із зовнішнім середовищем, яка у дітей з порушенням зору порушується. Здоров'я і його характеристика будується на показниках як біологічного, так і соціального статусу. Так як соціальне благополуччя часто залежить від здатності організму адаптуватися до наявних умов життя і утримувати відносну рівновагу при несприятливих умовах середовища.

Вивчаючи стан здоров'я дітей з порушенням зору, можна співвіднести його із загальною тенденцією погіршення здоров'я дитячого населення. У Росії за останні роки спостерігається збільшення народжуваності хворих дітей. За соціологічними даними до основній групі здоров'я можна віднести не більше 14% дитячого населення, а у інших 86% дітей спостерігаються різного ступеня вираженості або ф...


сторінка 1 з 10 | Наступна сторінка





Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Особливості розвитку мовлення і спілкування у дітей з порушенням зору
  • Реферат на тему: Стилі сімейного виховання дітей старшого дошкільного віку з порушенням зору
  • Реферат на тему: Роль адаптивної фізичної культури у розвитку рухових здібностей дітей молод ...
  • Реферат на тему: Процес адаптивного фізичного виховання інвалідів з порушенням зору
  • Реферат на тему: Особливості міжособистісних відносин у дітей старшого дошкільного з порушен ...