Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Лекции » Диференціальні рівняння

Реферат Диференціальні рівняння

Зміст


1.Краткая теоретичні відомості про диференціальні рівняння

1.1 Диференціальні рівняння. Основні поняття

1.2 Завдання Коші для диференціальних рівнянь

1.3 Диференціальні рівняння I порядку

1.4 Рівняння з відокремлюваними змінними

1.5 Однорідні рівняння I порядку

1.6 Рівняння, що зводяться до однорідного

1.7 Лінійні рівняння I порядку

1.8 Рівняння Бернуллі

1.9 Рівняння в повних диференціалах

1.10 Теорема існування та єдиності розв'язку задачі Коші

Список літератури

диференціальне рівняння лінійне Бернуллі

1.Краткая теоретичні відомості про диференціальні рівняння


.1 Диференціальні рівняння. Основні поняття


Звичайним диференціальним рівнянням n-ого порядку називається рівняння виду


,


де F-відома функція (n +2)-x, x-незалежна змінна з інтервалу (a, b), y (x) - незмінна функція. Число n називається порядком рівняння. p> Функція y (x) називається рішенням (або інтегралом) диференціального рівняння на проміжку (a, b), якщо вона n раз дифференцируема на (a, b) і при підстановці в рівняння звертає його в тотожність. p> Звичайні диференціальні рівняння, дозволені відносно старшої похідної, називають рівняннями в нормальній формі:


.


Диференціальне рівняння зазвичай має нескінченно багато рішень. Щоб виділити потрібне рішення, використовують додаткові умови. Щоб виділити єдине рішення рівняння n-го порядку зазвичай задають n початкових умов,,,. p> Завданням Коші (або початкової завданням) називається завдання відшукування розв'язку y = y (x) рівняння,

задовольняє умовам,,,.

Умови,,, називаються початковими даними, початковими умовами або даними Коші. p> Будь-яке конкретне рішення рівняння n-го порядку, називається приватним рішенням.

Спільним рішенням диференціального рівняння називається функція

, що містить деякі постійні (параметри) і що володіє наступними властивостями:


є рішенням рівняння при будь-яких доступних значеннях

Для будь-яких початкових даних,,, для яких задача Коші має єдине рішення, існує значення постійних такі що рішення задовольняє заданим початковим умовам. p> Іноді приватне або спільне рішення рівняння вдається знайти тільки в неявній формі: f (x, y) = 0 або G

Такі неявно задані рішення називаються приватним інтегралом або загальним інтегралом рівняння. p> Якщо завдання про відшукування всіх рішень диференціального рівняння вдається звести до алгебраїчних операцій і до обчислення кінцевого числа інтегралів і похідних від відомих функцій, то рівняння називається інтегрованим в квадратурі. Клас таких рівнянь щодо вузьке. p> Для вирішення рівнянь, що не інтегруються в квадратурі, застосовуються наближені або чисельні методи.

Завдання теорії звичайних диференціальних рівнянь - дослідження загальних властивостей рішень, розвиток точних, асимптотичних та чисельних методів інтегрування рівнянь.


.2 Завдання Коші для диференціальних рівнянь


Задача Коші для будь-якого диференціального рівняння n-го порядку, записаного в нормальній формі, = 0,,,,, може бути зведена до задачі Коші для системи диференціальних рівнянь n-го порядку.


Позначимо


В 

Тоді


В 

І завдання Коші для рівняння записується у вигляді задачі Коші для системи:

В 

Це завдання в векторній формі записується у вигляді:


, де

В 

.3 Диференціальні рівняння I порядку


Рівняння F (x, y, y) = 0, де y = y (x) - невідома, безперервно дифференцируема на (a, b) функція, називається звичайним диференціальним рівнянням першого порядку.

Функція y = y (x) називається рішенням диференціального рівняння F (x, y, y) = 0, якщо вона безперервно дифференцируема на (a, b) і F (x, y (x), y (x)) 0 для всіх x з (a, b).

Графік рішення диференціального рівняння називається інтегральною кривою диференціального рівняння.

Диференціальне рівняння першого порядку має нескінченно багато рішень. Для того щоб виділити єдине рішення, потрібно задати додаткові (початкові) умови. p> Завдання відшукування розв'язку y = y (x) рівняння F (x, y, y) = 0, що задовольняє умові називається задачею Коші (або початкової завданням).

Умова-початкова умова.

Будь-яке конкретне рішення y = y (x) (рішення задачі Коші) рівняння 1-го порядку називається приватним рішенням рівняння.

Загальне рішення рівняння, записане в неявній формі Ф (x, y) = C, називається загальним інтегралом рівняння.

Приватне рішення рівняння, записане в неявній формі Ф (x, y) = 0, називається приватним інтегралом рівняння.

Рі...


сторінка 1 з 2 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Рішення диференціального рівняння методами Ейлера і Ейлера-Коші
  • Реферат на тему: Розв'язок діференційного рівняння Першого порядку методом Ейлера-Коші в ...
  • Реферат на тему: Рішення крайової задачі для звичайного диференціального рівняння з заданою ...
  • Реферат на тему: Розробка програми чисельного інтегрування звичайного диференціального рівня ...
  • Реферат на тему: Рішення завдання Неймана для рівняння Пуассона в прямокутній області