Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые обзорные » Рішення крайової задачі для звичайного диференціального рівняння з заданою точністю

Реферат Рішення крайової задачі для звичайного диференціального рівняння з заданою точністю

1. Постановка завдання


Дано лінійне диференціальне рівняння другого порядку:


(1.1)


з крайовими умовами:


(1.2)


де функції P (x), Q (x), F (x) неперервні, і - задані постійні, причому: і.

Потрібно знайти рішення y (x) рівняння (1.1), що задовольнить крайовим умовам (1.2).

У даному варіанті курсової роботи необхідно:

Вирішити крайову задачу для звичайного диференціального рівняння з точністю Е = 1.е-5. Перевірити досягнуту точність. Результати представити за кроком h = 0.02. Рішення провести трьома наступними методами:

. Зведенням крайової задачі до задачі Коші. p align="justify"> 2. Методом кінцевих різниць.

3. Методом Гальоркіна.


(1.3)


З умов випливає, що функції P (x) = 0.9x; Q (x) = 2.3/x; F (x) = 1.8/(x * x) -4 і постійні a 1 = 1, a 2 = 0 , b 1 = 1, b 2 = 0, a = 1.3, b = 1.8, A = 2.2, B = -1.4.

2. Метод відомості крайової задачі до задачі Коші


.1 Опис методу


Рішення диференціального рівняння (1.1) з крайовими умовами (1.2) будемо шукати у вигляді лінійної комбінації:


В 

де c = const (2.1)

Підставимо y (x) у вигляді (2.1) у вихідне диференціальне рівняння (1.1) і згрупуємо доданки при постійній с, отримаємо вираз:


(2.2)


Зажадаємо, щоб рівність (2.2) виконувалося при будь-якому з, для цього необхідно, щоб коефіцієнти при постійній з зверталися в нуль, одержимо систему рівнянь:


(2.3)


Із системи диференціальних рівнянь (2.3) видно, що функція u = u (x) - ненульовий рішення відповідного однорідного рівняння, а v = v (x) - деякий рішення даного неоднорідного рівняння (1.1).

Щоб звести крайову задачу (1.1) - (1.2) до завдань Коші для функцій u = u (x) і v = v (x), підставимо в перший крайове умова (1.2) вираз для функції y (x) і згрупуємо доданки при постійній c, будемо мати:


(2.4)

Для того щоб рівність (2.4) було справедливо при будь-якому з, необхідно і достатньо, щоб коефіцієнти при постійній з зверталися в нуль, тобто повинні бути виконані рівності:


(2.5)


Отримали систему (2.5) з двох рівнянь з чотирма невідомими. Рішень системи буде безліч. Знайдемо хоча б одне. p align="justify"> Для забезпечення першої рівності системи, наприклад, можна підібрати:


(2.6)


де постійна k відмінна від нуля, так як тривіальне р...


сторінка 1 з 10 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Рішення змішаної крайової задачі для гіперболічного рівняння різницевим мет ...
  • Реферат на тему: Рішення диференціального рівняння методами Ейлера і Ейлера-Коші
  • Реферат на тему: Рішення диференціального рівняння для похідної функції методом Хеммінга і м ...
  • Реферат на тему: Метод Фур'є розв'язання змішаної крайової задачі для нелокального х ...
  • Реферат на тему: Розробка програми чисельного інтегрування звичайного диференціального рівня ...