Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Методички » Біологічна хімія

Реферат Біологічна хімія

Омський державний аграрний університет

Кафедра біохімії та мікробіології

Методичні вказівки


до лабораторних занять але курсом'' Біологічна хімія "

-е видання, перероблене і доповнене

Рекомендовано методичною комісією факультету технології молочних продуктів


Омськ, 2001

Введення


Методичні вказівки складені відповідно до робочої програми з дисципліни "Біохімія", затвердженої у вересні 1999 р. Дана дисципліна вивчається студентами факультету технології молочних продуктів на 3-м курсі в 6-м семестрі. Трудомісткість вивчення дисципліни складає 198 годин, в т.ч. лабораторні заняття - 52 години.

Методичні вказівки доповнені й перероблені з урахуванням формування у студентів навичок самостійної творчої роботи. По кожній темі передбачені питання для самостійної підготовки до занять, що є однією з форм самоконтролю знань. p align="justify"> Дані вказівки є самостійною методичною розробкою, вони містять 23 роботи. Матеріал викладено таким чином, щоб працюючий міг виконати те чи інше завдання самостійно, не чекаючи вказівок з боку викладача. Виконання цих робіт допоможе студенту ознайомитися з методами біохімічного дослідження і тим самим доповнити теоретичну частину досліджуваної дисципліни. p align="justify"> Рекомендації з виконання лабораторних робіт і складання звіту


Мета практикуму - закріпити знання теоретичних основ біохімії, прищепити студентам навички самостійної та експериментальної роботи.

Оскільки програма практикуму розрахована на самостійне вивчення теорії по кожній конкретній роботі, то, отримавши від викладача завдання з виконання лабораторної роботи, підготуйтеся до її виконання. Для цього ознайомтеся з рекомендаціями, наведеними в даних методичних вказівках. Вивчіть теоретичний матеріал, користуючись рекомендованою літературою і конспектами лекцій. Перевірте засвоєння матеріалу, письмово відповівши на питання самоконтролю, і будьте готові до співбесіди по них. p align="justify"> Приступайте до виконання роботи тільки після дозволу викладача; пройшовши попередню співбесіду. Результати досвіду обов'язково покажіть викладачу. p align="justify"> Працюйте в халатах! Перед досвідом посуд обмойте дистильованою водою, після нього видаліть продукти реакції і ретельно помийте посуд. p align="justify"> Складаючи звіт по роботі, дотримуйтеся наступного плану: назва роботи, мета роботи, відповіді на питання самоконтролю, хід роботи, результати досвіду і спостереження, висновки.

Усі таблиці та рівняння перешкодьте у розділі звіту В«Результати та спостереженняВ».

При обговоренні результатів чітко формулюйте висновки. Слідкуйте, щоб вони не підмінялася результатами спостережень і були короткими. p align="justify"> Робота вважається зачтенной після подання звіту та відповіді на контрольні питання викладача.

Робота 1, Визначення активної кислотності і буферних властивостей деяких біологічних рідин (2 години)

Мета заняття - навчитися за допомогою потенціометра визначати рН розчинів, вивчити буферні властивості молока, слини, шлункового соку.

Зміст роботи. За допомогою рН-метра визначити рН молока, слини, препарату шлункового соку, порівняти рН цих рідин та їх розведень в 2, 5, 10 разів, зробити висновки про буферну в„ў даних розчинів. p align="justify"> Підготовка до занятті). Студент повинен знати, що таке рН, сутність потенціометричного методу визначення рН, мати поняття про буферні властивості розчинів та їх буферної ємності; знати, якими компонентами обумовлені буферні властивості біологічних рідин. p align="justify"> Література [1, с. 109-120; 4, с. 8-13: 7, з. 206-208].

Питання для самоконтролю

. Що називається водневим показником? p align="justify">. У яких межах змінюється величина рН розчинів (кисла, нейтральна, лужне середовище)? p align="justify">. Принцип потенціометричного визначення рН. p align="justify">. Які розчини називаються буферними? p align="justify">. Дати поняття буферної ємності. p align="justify">. Перерахувати основні буферні системи організму. p align="justify">. Яка кислотність біологічних рідин (молока, слини, шлункового соку) і як вона змінюється залежно від виду тварини або інших чинників? p align="justify"> Апаратура і реактиви: потенціометр, термометр, колби, стаканчики, мірний циліндр, піпетки, молоко, препарат шлункового соку.

Хід роботисторінка 1 з 14 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Методичні вказівки до виконання курсової роботи
  • Реферат на тему: Методичні вказівки з виконання курсової роботи Управлінський облік
  • Реферат на тему: Методичні вказівки до Виконання курсової роботи для студентов інженерно-пед ...
  • Реферат на тему: Методичні вказівки до оформлення Звіту з науково-дослідної роботи студентов ...
  • Реферат на тему: Диференційне рівняння. Робочий зошит для проведення практичних занять та з ...