Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Методички » Біологічна хімія

Реферат Біологічна хімія

> За допомогою рН-метра визначити рН досліджуваних розчинів. Для цього, прочитавши інструкцію до приладу, включити його в мережу, дати прогрітися 10-15 хв. потім в стаканчик на 100 мл до половини налити досліджуваної рідини і заміряти температуру розчину. Встановити дану температуру на шкалі приладу. Опустити електроди приладу в розчин так, щоб вони на 0,5 см не діставали до дна склянки і були занурені в розчин. За шкалою рН потенціометра зробити відповідні заміри. p align="justify"> Замірити рН молока, слини, препарату шлункового соку.

Приготувати серію розведень цих розчинів. Заміряти рН розбавлених розчинів. br/>

Дані занести в таблицю.

Досліджувана жідкостьВелічіна рНБуферние системи досліджуваної рідини вихідного раствораразведенного в n-раз n = 2n = 5n = 10Молоко Слина Препарат шлункового соку

Зробити висновки про кислотності і буферності даних біологічних рідин.

Контрольні запитання

. Чим обумовлені слабокислие властивості молока?

. Як змінюється кислотність молока при зберіганні? p align="justify">. Яка кислотність слини основних м'ясоїдних і травоїдних тварин? p align="justify">. Чим обумовлені слаболугові властивості слини корови і яке це має значення в травленні жуйних? p align="justify">. У якої тварини кислотність шлункового соку більше: у корови чи собаки? Чому? br/>

Робота 2. Порівняльне дію неорганічних каталізаторів і ферментів (2 години)


Мета заняття - порівняти каталітичні властивості соляної кислоти та амілази слини.

Зміст роботи. Провести термостатирование растор крохмалю з водою, соляною кислотою і слиною, проробити проби з йодом і Троммера, зробити висновки про каталітичної активності амілази слини. p align="justify"> Підготовка до заняття. Необхідно знати природу ферментів, хімічну будову молекул крохмалю, хімізм гідролізу крохмалю, продукти гідролізу (повного і часткового), хімізм реакції Троммера. p align="justify"> Література [2, с. 304-306, 45, 47; 6. с. 265-268, 277. 182-187; 7. с. 148; 9, с. 157-166,260-262].

Питання для самоконтролю

1 Поняття про ферменти.

. Хімічна природа ферментів. p align="justify">. Рівняння гідролізу крохмалю з утворенням проміжних і кінцевих продуктів. p align="justify">. Де виробляється фермент амілаза? p align="justify"> Апаратура і реактиви: пробірки, пінетки, водяна баня, спиртівка, 1%-ний розчин крохмалю, 10%-ний розчин НСl, розчин йоду в йодистим калії, 10%-пий розчин NаОН, 3% -ний розчин СuS04.

Хід роботи

У три пробірки налити по 5 мл 1%-ний розчину крохмалю. Потім в першу пробірку додати 1 мл дистильованої води, в другу - 1 мл 10%-ного розчину НСl, в третю - 1 мл слини. Вміст пробірок перемішати і поставити пробірки № 1 і № 3 у водяну баню при 38 В° С, а пробірку № 2 - у киплячу водяну баню. p align="justify"> Через 15-20 хв пробірки охолодити і взяти з них по 1-2 мл для проведення проби з йодом і Троммера. Перед проведенням проби Троммера вміст пробірки № 2 нейтралізувати розчином лугу. br/>

Отримані результати занести в наступну таблицю:

№ пробиркиСубстратКатализаторПосле нагрівання проба з йодомреакція Троммера1крахмал-2крахмалсоляная кіслота3крахмаламілаза слини

Зробити висновок про активність неорганічного каталізатора і фермента.

Контрольні запитання

, Де здійснюється гідроліз крохмалю в організмі?

. Механізм ферментативного каталізу. br/>

Робота 3. Специфічність дії ферментів (2 години)


Мета заняття - вивчити властивість виборчого ферментативного дії на прикладі амілази слини.

Зміст роботи. Провести термостатирование розчинів крохмалю і сахарози зі слиною, проробити реакцію Троммера. зробити висновок про специфічність амілази.

Підготовка до заняття. Необхідно знати механізм дії ферментів, види специфічності, хімічну будову молекул крохмалю і сахарози, хімізм гідролізу крохмалю і сахарози, суть реакції Троммера. p align="justify"> Література [2. с. 304-324, 299-306, 45, 47; 6, с. 175-177, 182-187, 265-268; 7, с. 63, 151-152].

Питання для самоконтролю

1. Що таке фермент? p align="justify">. Хімічна природа ферментів. p align="justify">. Який механізм дії ферментів? p align="justify">. Чим обумовлена ​​вибірковість дії ферментів? p align="justify">. Які види специфічності характерні для ферментів? p align="justify">. Напишіть ...


Назад | сторінка 2 з 14 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Виробництво сирого крохмалю з зерна кукурудзи. Використання сульфіту при в ...
  • Реферат на тему: Фізико-хімічні властивості крохмалю
  • Реферат на тему: Механізм дії ферментів
  • Реферат на тему: Виробництво кукурудзяного крохмалю
  • Реферат на тему: Технологія виробництва картопляного крохмалю