Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Новые рефераты » Розвиток електронного навчання у вищих навчальних закладах

Реферат Розвиток електронного навчання у вищих навчальних закладах

Реферат з теми:

Розвиток електронного навчання у вищих навчальних закладах

Термін В«електронне навчанняВ» з'явився в Росії порівняно недавно. Він інтегрує ряд інновацій у сфері застосування сучасних інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) в освіті, таких як комп'ютерні технології навчання, інтерактивні мультимедіа, навчання на основі веб-технологій, он-лайн навчання, і т.п. Поступово цей термін витісняє широко відомий і модний нині термін В«Дистанційне навчанняВ» (ДО). Пов'язано це із застосуванням ІКТ в сучасних системах ДО і з широким впровадженням цих технологій в традиційних університетах. Таким чином, стираються грані між навчанням на відстані і безпосередньо всередині вузу. Цю інтеграцію дистанційної та традиційної організації навчального процесу на основі ІКТ та відображає термін В«електронне навчання В».

Розвиток сучасної системи освіти в Росії, Німеччині, Австрії та інших країнах обумовлюється впливом і впровадженням інформаційних і комунікаційних технологій (ІКТ) в усі сфери діяльності навчальних закладів і багато в чому зобов'язане появи вільного доступу до засобів Інтернет-технологій. Ці процеси зумовлюють значні зміни в традиційних підходах до освітньому процесу.

Сучасні ІКТ відкривають учням і викладачам доступ до нетрадиційних джерел інформації, підвищують ефективність самостійної роботи, дають абсолютно нові можливості для творчості, прояви та виявлення своїх здібностей, набуття та закріплення різних навичок, дозволяють реалізувати принципово нові форми і методи навчання. Це такі засоби доступу як, локальні та глобальні інформаційні мережі, телеконференції, електронна пошта, форум, чат і т.д.

В даний час в усьому світі на перший план в освіті виходить застосування технологій e-learning. Найбільш актуальним це є в умовах вузівського навчання, де спостерігається процес переважання сучасних педагогічних технологій, у тому числі технологій електронного навчання, над традиційними.

Можливо, це є даниною моді, але нам видається, що сучасні умови постійного підвищення рівня інформатизації суспільства визначають напрями руху і розвитку його найбільш значущою і базової структури - освіти.

В останні роки все частіше відзначається зниження ефективності традиційного навчання, як на рівні середньої школи, так і на рівні вузу, що виявляється в авторитарності педагогічних вимог, у вченні, слабо пов'язаному з потребами учня, з його індивідуальними ресурсами. Жорстка регламентація діяльності навчаються на заняттях, примусовість навчальних процедур, часто призводить до нерозуміння студентами цілей своїх дій, до відсутності усвідомлення необхідності досліджуваного матеріалу і його практичної значущості. У зв'язку з чим, у студентів спостерігається відсутність навчальної мотивації, несформованість навичок планування своєї діяльності.

Сучасні педагогічні технології, і більшою мірою технології електронного навчання є особист...


сторінка 1 з 7 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Використання нетрадиційних педагогічних технологій в реалізації диференційо ...
  • Реферат на тему: Застосування ігрових педагогічних технологій у процесі навчання дітей образ ...
  • Реферат на тему: Проектна діяльність як форма навчання студентів у вищих навчальних закладах
  • Реферат на тему: Вплив використання сучасних виховних технологій на ефективність навчання в ...
  • Реферат на тему: Можливості інформаційних технологій навчання у процесі розвитку творчого ми ...