Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Диференційоване навчання як засіб підвищення ефективності уроку

Реферат Диференційоване навчання як засіб підвищення ефективності уроку

ЗМІСТ В 

ВСТУП. 3

ГЛАВА 1 ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ НАВЧАННЯ Як найважливішого засобу ОНОВЛЕННЯ ШКОЛИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ. 4

1.1 Історія розвитку ідей диференціації навчання. 4

1.2 Сутність, цілі та форми диференційованого навчання. 9

1.3 Психолого-педагогічні основи і критерії диференціального навчання. 14

РОЗДІЛ 2 ДИФЕРЕНЦІЙОВАНА РОБОТА НА УРОКАХ БІОЛОГІЇ .. 22

ВИСНОВОК. 30

Список використаних джерел .. 31


ВСТУП

Безперечно, що в реальному процесі навчання знання засвоюються індивідуально кожним учнем і процес засвоєння знань може бути не однаковий у дітей різних груп і класів. Тому організація диференційованого навчання дітей забезпечує можливість розуміння навчального матеріалу кожним учнем.

Основними способами вивчення індивідуальних особливостей школярів є планомірні систематичні спостереження за учнем, індивідуальні та групові бесіди на заздалегідь намічену тему, додаткові навчальні завдання та аналіз способів міркувань учня, спеціальні завдання. Головне ж полягає в правильному підборі методик навчання для учнів з різним рівнем знань. p> Мета роботи - розкрити сутність поняття диференціації навчання, розглянути диференційований підхід до проведення уроків біології.

Завдання:

В· вивчити історію розвитку ідей диференціального навчання;

В· розкрити сутність, цілі та форми диференціального навчання;

В· визначити психолого-педагогічні основи і критерії диференційованого навчання;

В· розглянути методи організації диференціального навчання на уроках біології.

Об'єкт дослідження - проблема диференціації навчання в сучасній школі.

Предмет дослідження - диференційовані заняття фізичною культурою в старших класах.

Методи дослідження - робота з книгами і робочими планами викладачів біології.

ГЛАВА 1 ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ НАВЧАННЯ ЯК НАЙВАЖЛИВІШИЙ ЗАСІБ ОНОВЛЕННЯ ШКОЛИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ
1.1 Історія розвитку ідей диференціації навчання

У 20-х роках у вітчизняної та зарубіжної педагогіці почалися активні розробки в області індивідуалізації та диференціації навчання, пошук шляхів виходу з ситуації критичної ситуації в освіті, зумовленої політичними та економічними реформами.

Незважаючи на те, що розробки в галузі індивідуалізації та диференціації в Росії, Західної Європі та Америці почалися приблизно в один і той же час, на сьогоднішній день західна педагогіка має незрівнянно більший практичний і теоретичний досвід. Ми пояснюємо це тим, що викладання в радянських школах проповідувало принцип демократизації. Тобто кожен учень мав право на отримання певного базового компонента. Цьому сприяла наявність державного стандарту, єдиних навчальних планів і програм. Результатом даної політики стала ліквідація безграмотності серед молоді та підвищення рівня освіти. У США, Італії, Франції та інших країнах Західної Європи система освіти пішла за децентралізованим шляху. Варіативність планів, програм, обов'язкових навчальних предметів, а також різноманіття середніх навчальних закладів поряд з деякими негативними моментами таки давала можливість врахування індивідуальних особливостей учнів. [12]

М.В. Кларін, в якості основної причини переходу буржуазної педагогіки до пошуку шляхів індивідуального навчання, висуває протиріччя між груповою формою організації освіти та індивідуальним характером засвоєння знань: навичок і умінь. p> Виходячи їх того, що педагогічний процес носить цілісний характер, ми, на підставі принципу цілепокладання, можемо говорити про те, що вибір форм і методів в освіті повинен проводитися з урахуванням основної мети освіти. Одним із завдань західній педагогіки є виховання індивідуаліста, здатного до самостійного досягнення мети.

На початку століття активні пошуки способів індивідуалізації навчального процесу велися в США, де децентралізоване управління школою давало можливість експериментувати з формами організації навчання. У ряді шкіл робилися спроби видозмінити класно-урочний навчання таким чином, щоб дозволити учням просуватися за навчальною програмою у власному темпі.

У практиці буржуазної школи впродовж ХХ століття індивідуалізація навчального процесу поєднується з диференціацією навчання і освіти. Диференціація здійснюється в середніх школах капіталістичних країн на підставі поділу учнів за різними профілями навчання. Наявності принципово відрізняються шляхів отримання освіти відповідає існування нерівноцінних типів шкіл (ліцеї і коледжі у Франції, реальні школи та гімназії в Німеччині, граматичні та середні технічні школи в Англії), або нерівноцінних потоків у навчальних закладах одного типу (характерно для США). [12]

Для цього створювалися різні навчальні плани. В основі лежало протиріччя між існуючої класно-урочної системою і необхідністю пристосовуватися до індивідуальним ос...


сторінка 1 з 10 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Диференційована технологія навчання як одна з форм пізнавальної організації ...
  • Реферат на тему: Навчання учнів за заліковою системою на основі рівневої диференціації
  • Реферат на тему: Теоретичні основи розвитку мотивації навчання молодших школярів у процесі н ...
  • Реферат на тему: Проблеми навчання говорінню іноземною мовою на середньому етапі навчання ді ...
  • Реферат на тему: Методи і прийоми навчання аудіювання на середньому етапі навчання