Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Новые рефераты » Форми організації навчання дошкільнят рідної мови в дошкільному закладі.

Реферат Форми організації навчання дошкільнят рідної мови в дошкільному закладі.


Тема: Форми організації навчання дошкільнят рідної мови в дошкільному закладі


Зміст


Введення

1. Форми організації навчання дошкільнят рідної мови в дошкільному установі

2. Своєрідність занять з рідної мови

3. Види занять з рідної мови

4. Дидактичні вимоги до занять з навчання рідної мови

Висновок

Список використаних джерел


Введення


Оволодіння рідною мовою, розвиток мови є одним з найважливіших придбань дитини в дошкільному дитинстві і розглядається в сучасному дошкільному вихованні як загальна основа виховання і навчання дітей.

Розвиток мови найтіснішим чином пов'язано з розвитком свідомості, пізнанням навколишнього світу, розвитком особистості в цілому. Рідна мова є засобом оволодіння знаннями, вивчення всіх навчальних дисциплін у шкільному та подальшому освіті. На основі тривалого вивчення процесів мислення й мови Л. С. Виготський прийшов до наступного висновку: "Є всі фактичні і теоретичні підстави стверджувати, що не тільки інтелектуальний розвиток дитини, а й формування його характеру, емоцій і особистості в цілому знаходиться в безпосередній Залежно від мови ".

Дослідження вітчизняних психологів і психолингвистов довели, що оволодіння промовою не просто щось додає до розвитку дитини, а перебудовує всю його психіку, всю діяльність. [1, с. 18]


1. Форми організації навчання дошкільнят рідної мови в дошкільному закладі


Навчання рідної мови в дошкільних установах здійснюється у двох формах: у повсякденному житті і на спеціально організованих заняттях.

У повсякденному житті забезпечуються умови для максимальної реалізації потреби дитини в мовному спілкуванні з дорослими і однолітками. Тут можна відзначити два шляхи розвитку мовлення дітей:

В· підпорядкування змісту і форми відносин потребам регулювання поведінки вихованців в режимних моментах, під час прогулянок, на немовних заняттях і в інших типових ситуаціях;

В· організація діяльності дітей (наприклад, ігровий) з метою забезпечення неусвідомленого засвоєння необхідних мовних засобів (закріплення правильного вимови того чи іншого звуку, ознайомлення з новою граматичною конструкцією і т.д.). [3, с. 16]

В умовах суспільного виховання провідним засобом формування мовлення дитини є навчання. Навчання рідної мови - планомірний, цілеспрямований процес розвитку пізнавальних здібностей дітей, засвоєння ними системи елементарних знань про навколишній і відповідного словника, формування мовленнєвих умінь і навичок. [2, с. 14]

Найважливішою формою організації навчання мови і мови в методиці вважаються спеціальні заняття, на яких ставлять і цілеспрямовано вирішують певні завдання мовного розвитку дітей.

Необхідність такої форми навчання визначається рядом обставин.

Без спеціальних навчальних занять неможливо...


сторінка 1 з 7 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Використання рідної мови у процессе навчання іноземної у ДНЗ
  • Реферат на тему: ! Застосування інтерактівніх методів навчання як одна Із Шляхів Підвищення ...
  • Реферат на тему: Роль рідної мови у навчанні лексиці і граматиці китайської мови в початкові ...
  • Реферат на тему: Формування культури мовлення молодших школярів во время Вивчення рідної мов ...
  • Реферат на тему: Особливості навчання письма та писемного мовлення на заняттях з іноземної м ...