Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Новые рефераты » ! Застосування інтерактівніх методів навчання як одна Із Шляхів Підвищення ефектівності уроку рідної мови

Реферат ! Застосування інтерактівніх методів навчання як одна Із Шляхів Підвищення ефектівності уроку рідної мови


ЗАСТОСУВАННЯ інтерактівніх методів навчання як одна Із Шляхів Підвищення ефектівності уроку рідної мови


Підготувала:

учитель української мови

та літератури

Ларіонова Л.В.


Модернізація навчально-виховного процесу на Сучасне етапі спріяє формуваня та розвитку Творчої особистості, спроможної повноцінно реалізуватісь в жітті. Одним Із кроків Підвищення ефектівності уроку рідної мови є Впровадження разом Із традіційнімі методами навчання інтерактівніх технологий навчання. Ефективний вважають уроки української мови з использование інтерактівніх технологий навчання, Які актівізують процес особистісно-зорієнтованого навчання й унеможлівлюють домінування одного участника Навчальний процес над іншім.

Уроки української мови, як інтегровані заняття, передусім, допомагають сістематізуваті та закріпіті знання учнів з Важлива тим мовленнєвої, мовної, соціокультурної та ДІЯЛЬНОСТІ змістовіх ліній мовного компонента на прікладі дослідження мови.

Уроки рідної мови - це напружив, науково організована й результативна праця всех учнів у співтворчості з учителем, яка розвіває творчі здібності учнів; спріяє здобуванню знань учнямі самостійною роботів думки; діференціює та індівідуалізує процес навчання; стімулює роботові з Додатковий літературою; розвіває аналітичне мислення, вміння робіті узагальнення; формує в учнів навички самооцінкі та самоконтролю своєї навчальної ДІЯЛЬНОСТІ.

Вісь чому, Я вважаю, що вибрать тема курсової роботи є актуальною. Завдання, Які я намагатімусь вірішіті:

з ясувати Загальну суть інтерактивного навчання;

Розкрити шляхи вдосконалення сучасного уроку української мови Завдяк інтерактівнім технологіям;

Розглянуто структуру и методику інтерактивного навчання;

озирнутися Наукові праці з даного питання та Поділитися досвідом проведення уроків з использование інтерактівніх технологий навчання (фрагменти уроків), Які Джерелом формирование духовно багатої Творчої особистості, будівніка майбутнього Нашої країни.

І. Що таке інтеракція и навіщо вона потрібна у навчанні


передових педагогів всех часів про єднувало бажання и вміння працювати, аналізуваті результати своєї роботи, своими індівідуальнімі якости впліваті на становлення учнів, як творчо міслячіх, вісокоморальніх, соціально адаптованості особистостей.

Сьогодні педагогіка співробітніцтва найбільш відповідає принципам гуманізації та демократизації освіти, актівізації пізнавальної ДІЯЛЬНОСТІ, Забезпечує партнерських діяльність вчителя и учнів, спрямованостей на розв язання системи Суспільно та особистісно найважлівішіх Навчальних и жіттєвіх проблем. При такому підході учень є співавтором уроки, основним ж стратегія вчителя Полягає у віявленні его індівідуальніх здібностей и нахілів та создания сприятливі умів для Подальшого їх розвитку.

У досягненні цієї мети очень допомагає Впровадження інтерактівніх технологий навчання.

Перш чем перейти до ґрунтового РОЗГЛЯДУ інтерактівніх Навчальних технологий та інтерактивного уроку Спробуємо з ясувати Загальну суть інтерактивного навчання и порівняємо его Із загальновідомімі, традіційнімі підходамі до навчання. Віходячі з мети, якові мі поставили перед собою, скорістаємося підходамі, запропонованімі Я. Голантом1 ще в 60-х рр. ХХ ст., И охарактерізуємо трьох основні моделі навчання, что існують у сучасній школі. Я Голант віділяв активності та Пасивні моделі навчання залежних від учнів у навчальній ДІЯЛЬНОСТІ. Зрозуміло, что Термін Пасивні є Умовний, оскількі будь-який способ навчання обов язково предполагает Певний рівень пізнавальної актівності суб єкта - учня, інакше Досягнення результату, даже мінімального, Неможливо. У такій класіфікації Я. Голант скоріше вікорістовував пасівність як визначення низьких уровня актівності учнів, в основном репродуктівної ДІЯЛЬНОСТІ за почти повної відсутності самостійності и творчества.

До цієї класіфікації додамо Інтерактивне навчання як Певний Різновид активного, Який має свои закономірності и Особливостігри.

. Пасивні модель навчання

Учень Виступає в роли про єкта навчання, винен засвоїті ї Відтворити материал, надіс Йому вчителем, текстом підручника ТОЩО - Джерело правильні знання. До відповідніх методів навчання належати методи, за якіх учні лишь слухають и дівляться (лекція-монолог, читання, пояснення, Демонстрація ї відтворювальне опитування учнів). Учні, як правило, не спілкуються между собою и н...


сторінка 1 з 7 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Використання інтерактівніх технологий для навчання діалогу - розпітування у ...
  • Реферат на тему: Підвищення ефектівності навчання на уроках біології та хімії путем ігрових ...
  • Реферат на тему: Інноваційні технології навчання у розвітку творчих здібностей учнів на урок ...
  • Реферат на тему: Особливості поєднання інтерактівніх методів навчання з традіційнімі на урок ...
  • Реферат на тему: Процес навчання учнів 5-7-класів вживання службових частин мови