Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Вопросы и ответы » Управління персоналом

Реферат Управління персоналом
держіспит. ВІДПОВІДІ НА КВИТКИ 2012 РОКУ. СПЕЦІАЛЬНІСТЬ державного та муніципального управління


УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ


* В.1. Управління персоналом в системі управління організацією


О.1. Система управління персоналом - сукупність прийомів, способів, методів, технологій і процедур роботи з кадрами. Елементи СУП: кадрове планування; визначення потреб у персоналі; набір, підбір, найм; адаптація персоналу; навчання; кар'єру; оцінка персоналу; мотивація; нормування праці; вивільнення персоналу. p align="justify"> Підсистеми СУП:

. Загального і лінійного керівництва

. Функціональні (планування, маркетинг персоналу, найм та облік персоналу, мотивація і соціальний розвиток, правове забезпечення, інформаційного забезпечення СУП). p align="justify"> Методи побудови СУП: характеризують формування СУП; визначають напрямки розвитку СУП.

Цілі і функції СУП діляться на 4 групи:

. Економічні (одержання розрахункової величини прибутку від реалізації продукції або послуг)

. Науково-технічні (забезпечення заданого науково-технічного рівня продукції і розробок, а також підвищення продуктивності праці за рахунок удосконалення технології)

. Виробничо-комерційні (виробництво та реалізація продукції або послуг в заданому обсязі і з заданою ритмічністю)

. Соціальні (досягнення заданого ступеня задоволення соціальних потреб працівників)

Загальні функції СУП: планування, організація і регулювання; облік і контроль, стимулювання.

Важливою особливістю внутрішньофірмового управлінні стає єдине і комплексний вплив на весь персонал в цілому. У зв'язку з цим складається система кадрової роботи, яка:

) інтегрує управління персоналом в загальну систему управління фірмою, пов'язує його зі стратегічними установками і корпоративною культурою, а також із плануванням НДР, виробництва, збуту, підвищення якості і т.д.;

) включає розгорнуту систему постійних і програмних заходів з регулювання зайнятості, планування робочих місць, організації відбору, розстановки і підготовки кадрів, прогнозуванню змісту робіт;

) передбачає ретельний облік (у тому числі в інформаційних системах) якостей і професійних характеристик працівників, а також результатів їх діяльності;

) передбачає пропагандистську і виховну роботу, як з працівниками фірми, так і з членами їх сімей (японська практика);

) централізує управління працею у фірмі в руках одного з її лідерів, а також здійснює заходи щодо вдосконалення механізму кадрової роботи.

Сутність управління персоналом (УП) полягає в тому, що люди розглядаються як конкурентне багатство компанії, яке треба розміщувати, розвивати, мотивувати разом з іншими ресурсами, щоб досягти її стратегічних цілей.

Узагальнення досвіду вітчизняних і зарубіжних організацій дозволяє сформувати головну мету системи управління персоналом - забезпечення кадрами, організація їх ефективного використання, професійного і соціального розвитку. У відповідності з цими цілями формується система управління персоналом організації. p align="justify"> Завдання управління персоналом на відміну від процедур з управління людьми в рамках того або іншого управлінського процесу являють собою самостійні, функціонально визначені процеси управління, цільова спрямованість яких детермінована соціальної стратегією, що є складовою частиною загальної стратегії виробничої організації.

До числа основних завдань системи управління персоналом відносять:

допомогу фірмі в досягненні її цілей;

забезпечення фірми кваліфікованими і зацікавленими працівниками;

ефективне використання майстерності і здібностей персоналу;

вдосконалення мотиваційних систем персоналу;

підвищення рівня задоволеності працею всіх категорій персоналу;

розвиток і підтримка на високому рівні системи підвищення кваліфікації персоналу та професійної освіти;

збереження сприятливого морального клімату;

управління внутріорганізаційних рухом персоналу до взаємної вигоди працівників і адміністрації, суспільства;

планування кар'єри - просування по службі;

вплив на творчу активність персоналу, допомога в реалізації інноваційних планів фірми;

вдосконалення методів оцінки діяльності персоналу та атестації управлінського і виробничого п...


сторінка 1 з 67 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Мотивація праці як фактор підвищення ефективності процесу управління персон ...
  • Реферат на тему: Удосконалення процесу вивільнення працівників у системі управління персонал ...
  • Реферат на тему: Формування кадрової політики організації, вдосконалення системи управління ...
  • Реферат на тему: Управління трудовими ресурсами. Основні напрями підвищення ефективності ви ...
  • Реферат на тему: Інформаційне, технічне та правове забезпечення системи управління персонало ...