Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Новые рефераты » Трудове виховання в початковій школі

Реферат Трудове виховання в початковій школі

ЗМІСТ


ВСТУП

ГЛАВА I. Особливості трудового виховання в початковій школі

1.1 Мета і завдання трудового виховання

1.2 Зміст і форми трудового виховання молодших школярів

ГЛАВА II. Методи трудового виховання молодших школярів

ВИСНОВОК

ЛІТЕРАТУРА

ВСТУП


Трудова діяльність є одним з важливих чинників виховання особистості. Включаючись у трудовий процес, дитина докорінно змінює своє подання про себе і про навколишній світ. Радикальним чином змінюється самооцінка. Вона змінюється під впливом успіхів у трудовій діяльності, що в свою чергу змінює авторитет школяра в класі.

Педагогічна наука приділяла і продовжує приділяти значну увагу проблемам трудової підготовки підростаючого покоління, трудового виховання молодших школярів, підготовці вчителя початкових класів до педагогічної діяльності в галузі трудового виховання. Великий внесок у розробку методологічних і теоретичних основ трудового виховання школярів, підготовку вчителя початкових класів до цієї роботі внесли К. Д. Ушинський, А. С. Макаренко, В. О. Сухомлинський, В.Я.Стоюнін, Н.В. Касаткін, Д.Д. Семенов, Н.І. Пирогов, В.В. Водовозов, К. А. Сент-Ілер, А.Ф. Гартвіг і багато інших. p> У процесі праці розвиваються здібності, трудові вміння і навички молодших школярів. У трудовій діяльності формуються нові види мислення. Внаслідок колективності праці школяр одержує навики роботи, спілкування, співробітництва, що покращує адаптацію дитини в суспільстві. p> Мета роботи - вивчити зміст, форми і методи трудового виховання в початковій школі.

Для досягнення мети необхідно вирішити ряд завдань:

Розкрити мету і завдання трудового виховання;

Вивчити зміст і форми трудового виховання молодших школярів;

Вивчити методи трудового виховання молодших школярів. p> Перебудова школи зажадала ефективного вирішення завдань трудового виховання. Праця в школі, в тому числі і пізнавальний, повинен являти собою цілеспрямовану, осмислену, різноманітну діяльність, що має особистісну і соціальну спрямованість, що враховує вікові психофізіологічні особливості учнів. Переосмислення призначення і характеру шкільного праці викликало до життя нові нестандартні підходи, що включають цілий ряд альтернатив: від повного відмови від виробничого і навіть навчального праці школярів до організації шкільних кооперативів, бізнес-структур, що представляють собою госпрозрахункові підприємства, що діють за всіма законами ринкових відносин. При цьому впроваджуються нові технології трудового виховання, здійснюється диференціація трудового освіти, поліпшується матеріальна база, вводяться нові навчальні курси.

Виховуючи у праці та для праці, школа повинна пробуджувати в учнів дух колективізму, бажання жити і трудитися в колективі, вчити творити прекрасне, будувати життя за законами краси, виховувати нову людину.

ГЛАВА I . Особливості трудов...


сторінка 1 з 7 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Оптимізація сучасної методики трудового виховання на основі історичної спад ...
  • Реферат на тему: Система організації трудового виховання і профорієнтації в сільській школі
  • Реферат на тему: Моральне виховання як складова частина виховання молодших школярів
  • Реферат на тему: Особливості трудового виховання студентів у УрФУ
  • Реферат на тему: Діяльність СОЦІАЛЬНОГО педагога з трудового виховання дітей