Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Сочинения » Особливості словникової роботи на уроках читання і російської мови з учнями 1 класів спеціальної (корекційної) школи IV виду

Реферат Особливості словникової роботи на уроках читання і російської мови з учнями 1 класів спеціальної (корекційної) школи IV виду

Міністерство освіти і науки Російської Федерації

Державне управління освіти Псковської області

Головна атестаційна комісія

Особливості словникової роботи на уроках читання і російської мови з учнями 1 класів спеціальної (корекційної) школи IV виду

ТВОРЧА РОБОТА

Виконавець: О.І. Коршакова

Науковий консультант: доцент кафедри педагогіки і

психології початкового і дошкільної освіти

ПДПУ ім.С.М. Кірова,

кандидат педагогічних наук

Домбек Світлана Олегівна


Псков, 2010


Зміст

Введення

Глава 1. Своєрідність мовного розвитку, словникового запасу молодших школярів з порушенням зору і зміст словникової роботи з ними

1.1 Особливості розвитку мовлення дітей з порушеннями зору

1.2 Зміст і завдання словникової роботи в початкових класах корекційних шкіл

Глава 2. Корекційна спрямованість словникової роботи на уроках читання і російської мови в 1 класі спеціальної (корекційної) школи IV виду

2.1 Особливості словникової роботи на уроках читання і російської мови в 1 "Б" класі (2007 08 уч. Г) у ГОУ "Спеціальна (корекційна) загальноосвітня школа № 7 IV виду "м. Пскова

2.2 Методичні рекомендації вчителям щодо проведення словникової роботи в 1 класах корекційних шкіл IV виду

Висновок

Список літератури


В В  Введення

Словникові заняття на уроках російської мови в початкових класах є одним з основних ланок багатогранної і різноманітної за своїми видами роботи з розвитку мовлення учнів. Спрямована на розширення активного словника дітей та на формування у них уміння використовувати у своїй мовній практиці доступні їх віку й розвитку лексичні ресурси рідної мови, робота над словом на початковому ступені шкільного навчання повинна бути тією першоосновою, на якій будуються заняття з російській мові. Ось чому робота над словом при навчанні російській мові "заслуговує не меншої до себе уваги, ніж суто граматична; вона потрібна і для засвоєння навичок, і для розумового розвитку, і для розуміння багатьох граматичних явищ ".

Однією з найважливіших завдань корекційно-педагогічної роботи в закладах для дітей з порушенням зору є формування у них правильного мовлення. Повноцінна самостійна мова, заснована на адекватних і достатньо чітких уявленнях про навколишній предметному світі, виявляється одним з провідних факторів розумового і морального розвитку дитини.

Діяльність мовного спілкування при дефектах зору принципово не порушується. Оволодіння промовою і її функціями, а також структурою відбувається в загальних рисах так само, як і у нормально бачать, проте порушення зору накладає на цей процес певний відбиток, вносить специфіку, яка виявляється в динаміці розвитку та накопичення мовних засобів і виразних рухів, своєрідності співвідношення слова і образу, зміст лексики, деякому відставанні формування мовних навичок і мовного чуття.

У цілому мова дітей з порушенням зору при правильному формуючому впливі педагогів і батьків може досягти нормального рівня і послужити потужним засобом компенсації, істотно розширюючи можливості дітей у всіх видах діяльності.

Метою нашого дослідження є розробка методичних рекомендацій для вчителів з проведення словникової роботи в спеціальній (корекційної) школі IV виду на уроках російської мови в початковій школі.

Перед собою ми висунули наступні завдання:

вивчити психологічну, дидактичну, методичну, спеціальну літературу з проблеми дослідження;

розглянути особливості розвитку мовлення дітей з порушенням зору;

розробити ряд занять, вправ з російської мови для 1 класу спеціальної (корекційної) школи IV виду, які носили б корекційну спрямованість;

на основі отриманих теоретичних і практичних знань, висновків, розробити методичні рекомендації для вчителів 1 класів спеціальної (корекційної) школи IV виду з проведення словникової роботи на уроках російської мови.

У ході нашої роботи ми плануємо скористатися теоретичними (вивчення та аналіз літератури з проблеми дослідження) та практичними (розробка та впровадження методичних рекомендацій для вчителів) методами.

В якості дослідно-експериментальної бази ми маємо намір використовувати роботу з учнями 1 "Б" класу (2007/08 уч. Рік) ГОУ "Спеціальна (корекційна) загальноосвітня школа № 7 IV виду "м. Пскова.

Робота включає вступ, два глави, висновок, список використаної літератури, додатки.


Глава 1. Своєрідність мовного розвитку, словникового запасу молодших школярів з порушенням зору і зміст словникової роботи з ними
1.1 Особливості розвитку мовлення дітей з порушеннями зору

Неодмінною умовою для всебічного розвитку дитини є спілкування його з дорослим. Передати до...


сторінка 1 з 9 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Методи і прийоми словникової роботи на уроках російської мови в початковій ...
  • Реферат на тему: Система роботи по засвоєнню родових закінчень прикметників учнями 6 класу с ...
  • Реферат на тему: Особливості розвитку мовлення і спілкування у дітей з порушенням зору
  • Реферат на тему: Робота зі словниками на уроках російської мови як засіб розвитку мовлення ш ...
  • Реферат на тему: Методика роботи над словником учнів на уроках російської мови в молодших кл ...