Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Новые рефераты » Виховання та вдосконалення учнів 6-7 класів у процесі навчання біології

Реферат Виховання та вдосконалення учнів 6-7 класів у процесі навчання біології


Реферат


ВИХОВАННЯ І РОЗВИТОК УЧНІВ

VI-VII КЛАСІВ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ БІОЛОГІЇ


Здійснення дидактичного принципу єдності навчання, виховання і розвитку потребує взаємодії всіх компонентів навчально-виховного процесу, при якому комплексно вирішуються завдання засвоєння учнями знань, їх використання для формування наукових поглядів, переконань, відносин, розвитку психічних і логічних якостей особистості, розумових і духовних сил школярів.

Біологія як навчальний предмет має великі можливостями для вирішення завдань виховання і розвитку учнів у взаємозв'язку. Важливо з перших уроків вивчення біології почати роботу з формування у школярів системи поглядів на живу природу, відносин до природного середовища. Від того, як буде організована ця робота на самому початку вивчення біології, під чому залежить успіх справи.

Рішення завдань виховання учнів VI-VII класів при навчанні біології залежить від змісту, рівня загальної підготовки і психічного розвитку учнів. Так, шкільний курс біології VI-VII класів містить недостатньо широких біологічних узагальнень, теорій, які мають велике світоглядне значення. Учні мають обмежений запас наукових знань з географії та фізики, абсолютно незнайомі з хімією. А для підведення школярів до висновку про матеріальне єдності рослинного світу необхідно знання не тільки їх структурної спільності, а й подібності процесів життєдіяльності. Крім того, в учнів VI-VII класів переважає конкретно-образне мислення, вони ще не здатні до засвоєнню абстрактних понять і відчувають труднощі в здійсненні не тільки уявного, але і предметного аналізу та синтезу. Великі труднощі викликає у них проведення узагальнень, здійснення переходу від знань до вмінь, використання знань для відстоювання наукових поглядів.

Рішення завдань виховання вимагає комплексного підходу, встановлення взаємозв'язку різних його елементів. Так, діалектико-матеріалістичні погляди не можна формувати ізольовано від атеїстичних переконань, моральне виховання здійснювати у відриві від екологічного, трудового, гігієнічного, економічне виховання проводити відокремлено від ідейно-політичного, трудового, екологічного і т. д.

З комплексного підходу до вирішення завдань виховання учнів слід виходити при розробці методики кожного уроку. При плануванні матеріалу теми важливо чітко визначити, які аспекти проблеми виховання учнів слід вирішувати у навчальному процесі як основні, головні. Залежно від змісту, форм і методів навчання слід найбільшу увагу приділяти певному аспекту виховання або в комплексі вирішувати відразу кілька аспектів. Наприклад, при вивченні теми В«КоріньВ» в VI класі на основі знань зовнішньої та внутрішньої будови кореня, його основних функцій, тканин, розвитку та росту кореня, що протікають в ньому процесів життєдіяльності вирішуються завдання формування елементів діалектико-матеріалістичного світогляду ...


сторінка 1 з 13 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Екологічне виховання учнів (на прікладі одного з розділів шкільного курсу б ...
  • Реферат на тему: Формування здорового способу життя учнів восьмих класів при навчанні біолог ...
  • Реферат на тему: Екологічне виховання школярів у рамках навчання біології
  • Реферат на тему: Методика виховання толерантності в учнів 1-4-х класів
  • Реферат на тему: Вивчення педагогічних поглядів Л.Н. Толстого на предмет народного вихованн ...