Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Оплата праці працівників. Сучасна практика оплати праці працівників на підприємствах

Реферат Оплата праці працівників. Сучасна практика оплати праці працівників на підприємствах


Державна академія сфери побуту і послуг

тольяттінській технологічний інститут сервісу

Кафедра "Економіка і управління"

В В В В В В В В В В В В В 

Курсова робота

по предмету "Економіка підприємства"

на тему: "Оплата праці працівників. Сучасна практика оплати праці працівників на підприємствах "

В В В В В В В В В 

Підготував: студент групи Е-1В

Нікіфоров П.В.

В 

Перевірила: Кара А.Н.

В В В В В В 

Тольятті 1997


В В 

План-Зміст

В 

Пункт

Сторінка

1. /Td>

Вступ

2

2. /Td>

Заробітна плата як основний мотив продуктивної діяльності

2

3. /Td>

Основи планування заробітної плати

2.1 Фактори що впливають на вибір системи і форми оплати праці

2.2 Оплата праці керівників

2

3

4

4. /Td>

Оцінка сучасного стану організації нормування і оплати праці в РФ

6

5. /Td>

Освіта фонду оплати праці підрозділів ЗАТ В«АклотопсВ»

4.1 Структура заробітної плати

4.2 Оплата праці за підсумками роботи підрозділів з виконання показників господарської діяльності

4.3 Оплата праці працюючих за контрактом

7

7

9

В 

10

6. /Td>

Висновок. Пропозиції щодо поліпшення

11

7. /Td>

Список літератури

12

В В 

Вступ


Робоча сила, як трактується в курсі економіки, - це сукупність фізичних і розумових здібностей людини, її здатність до праці. В умовах ринкових відносин В«здатність до працювати В»робить робочу силу товаром. Але це не звичайний товар. Його відмінність від інших товарів полягає в тому, що він, по-перше, створює вартість більше ніж коштує сам, по-друге, без нього неможливо здійснити будь-яке виробництво, по-третє, від нього багато в чому залежить ступінь (ефективність) використання основних і оборотних виробничих фондів.

Так як же змусити робочу силу працювати найбільш ефективно? Відповідь на це питання лежить в основі будь кадрової політики. І на першому місці по важливості серед факторів, що впливають на ефективність використання робочої сили, стоїть система оплати праці. Саме заробітна плата, а найчастіше тільки вона, є тією причиною, що приводить робітника на його робоче місце. Тому значення даної проблеми важко переоцінити. br/>

Заробітна плата як основний мотив продуктивної діяльності


Сформована за довгі роки система управління економікою призвела до виникнення феномену відчуження трудящих від засобів виробництва. Виражається це в тому, що прибутки трудових колективів і окремих працівників практично не залежали і не залежать від ефективності використання ресурсів. У силу цього трудящі ставляться до них не по-господарськи. У цих умовах як ніколи гостро стоїть питання, на який економічна наука і практика не дали дотепер відповіді: як зацікавити людей, спонукати їх працювати ефективно, заощаджувати живу і матеріалізовану працю, своєчасно і якісно виконувати свої завдання.


Основи планування заробітної плати


Заробітна плата - сукупність винагород у грошовій або (і) натуральній формі, отриманих працівниками за фактично виконану роботу, а також за періоди, що включаються в робочий час. Оскільки джерелом виплати заробітної плати є національний доход, то величина фонду заробітної плати трудового колективу, кожного працівника повинна бути поставлена ​​в пряму залежність від досягнутих кінцевих результатів. Планування заробітної плати повинно забезпечити:

Вѕ ріст обсягу виробленої продукції (послуг, робіт), підвищення ефективності виробництва і його конкурентоспроможності;

Вѕ підвищення матеріального добробуту трудящих.

Планування фонду заробітної плати включає розрахунок суми фонду і середньої заробітної плати як усіх працівників підприємства, так і по категоріях працююч...


сторінка 1 з 7 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Дослідження організації обліку фонду заробітної плати та аудиторська переві ...
  • Реферат на тему: Аналіз оплати праці та використання фонду заробітної плати (на прикладі ТОВ ...
  • Реферат на тему: Підвищення ефективності використання та планування фонду заробітної плати п ...
  • Реферат на тему: Аналіз ефективності систем оплати праці на підприємстві ТОВ "Будбізнес ...
  • Реферат на тему: Бухгалтерський облік заробітної плати і розрахунків з персоналом з оплати п ...