Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые обзорные » Елементи й методи управління людськими ресурсами. Оптимізація ефективного управління людськими ресурсами

Реферат Елементи й методи управління людськими ресурсами. Оптимізація ефективного управління людськими ресурсами

імату в трудовому колективі тощо).

Перехід країни на ринкові відносини в корені змінив концепцію управління персоналом, вибір засобів і методів практичної реалізації завдань управління персоналом з метою підвищення ефективності виробництва як умови конкурентоспроможності підприємства.

На результативність діяльності підприємства (організації, фірми), звичайно, визначальний вплив продовжує надавати економічний аспект в управлінні персоналом. Саме з ним пов'язане формування чисельності персоналу, його професійно-кваліфікаційного складу (в ув'язці з вживаною технікою, технологією, організацій виробництва та праці), ефективне використання персоналу за часом, по кваліфікації, рівнем освіти тощо Проте все більшого значення починає набувати соціальна спрямованість у кадровій роботі, зміна акцентів у кадровій політиці на врахування інтересів працівника, підвищення вмотивованості праці, як умови більш високої його результативності. Нові економічні умови передбачають використання не тільки нових теоретичних посилок, а й нової технології самої роботи з кадрами. [8.] p> Створення виробництва завжди пов'язане з людьми, що працюють на підприємстві (фірмі). Правильні принципи організації виробництва, оптимальні системи і процедури грають важливу роль. Однак виробничий успіх залежить від конкретних людей, їх знань, компетентності, кваліфікації, дисципліни, мотивацій, здатності вирішувати проблеми, сприйнятливості до навчання. p> Водночас трудові відносини - чи не найскладніша проблема підприємництва, особливо коли колектив підприємства налічує десятки, сотні і тисячі людей. Трудові відносини охоплюють широке коло проблем, пов'язаних з організацією трудового процесу, підготовкою і набором кадрів, вибором оптимальної системи заробітної плати, створенням відносин соціального партнерство на підприємстві. p> Тому, для того щоб підприємство працювало ефективно, необхідно правильно організувати працю працівників, при цьому постійно контролюючи діяльність працівників, використовуючи різні методи управління персоналом.

На сучасному етапі розвитку науково-технічного прогресу роль людини має величезне значення. Сьогодні це головний стратегічний ресурс будь-якої компанії в боротьбі з конкурентами. Це обумовлюється його здатністю до творчості, яке в даний час стає вирішальною умовою успіху будь-якої діяльності. p> Сучасний ринок, конкурентні форми його функціонування кардинальним чином змінили ставлення до В«людських ресурсівВ» і до їх ролі в конкурентоспроможності.

собою особливий вид управлінської діяльності, який вимагає виконання специфічних функцій і наявності особливих якостей у людей, які займаються цією діяльністю. Управління персоналом полягає в забезпеченні необхідних організації навичок і умінь і підтримці бажання використовувати ці навички та вміння у її співробітників. Організації вирішують це завдання за рахунок створення спеціальних систем підбору, розвитку, оцінки та винагороди персоналу. [5.] p> Управл...


Назад | сторінка 2 з 37 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Мотивація праці як фактор підвищення ефективності процесу управління персон ...
  • Реферат на тему: Методи управління персоналом організації та вдосконалення управлінської дія ...
  • Реферат на тему: Управління людськими ресурсами та управління персоналом: схожість і відмінн ...
  • Реферат на тему: Управління трудовими ресурсами. Основні напрями підвищення ефективності ви ...
  • Реферат на тему: Управління персоналом в організації та його ефективність