Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые обзорные » Мислення у дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвиненням мови III рівня

Реферат Мислення у дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвиненням мови III рівня

justify"> Предмет дослідження - процес розвитку мислення у дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвиненням мови III рівня.

Гіпотеза дослідження - Передбачається, що у дітей з ОНР ( III ур.) є порушення наочно-образного мислення, труднощі оволодіння розумовими операціями: аналізом, синтезом, узагальненням.

У відповідності з гіпотезою і метою дослідження були поставлені такі завдання:

1. На основі аналізу літературних джерел, виділити основні закономірності та умови розвитку мислення в дошкільному дитинстві;

. Підібрати методики констатуючого експерименту, вибір методів обробки результатів дослідження. p align="justify">. Проведення емпіричного дослідження. p align="justify">. Коллічетвенний і якісний аналіз результатів дослідження. p align="justify"> Методи дослідження:

1. Емпіричні (спостереження, констатуючий експеримент);

. Біографічні (збір та облік анамнестичних даних, вивчення документації);

. Якісний аналіз та кількісна обробка результатів експерименту. p align="justify"> Методологічну основу дослідження склали : культурно-історична теорія розвитку вищих психічних функцій (Л.С. Виготський, 1983); загальні закономірності розвитку нормально розвиваються дітей і дітей з психофізичними порушеннями (Л.С. Виготський, 1983); положення про співвідношення мислення і мовлення (Л.С. Виготський, 1983; Н.І. Жинкін, 1972; А.Р. Лурія, 1979; С. Л. Рубінштейн, 1958; А.Н. Соколов, 1968); положення про системність мовних порушень, взаємозв'язку мовлення з іншими вищими психічними функціями (Р.Є. Левіна, 1968); положення про наочно-образному мисленні як процесі, що виникають і розвиваються у взаємодії певних ліній психічного розвитку - розвитку предметних дій, дій заміщення, наслідування, ігрової діяльності, мови (М.М. Поддьяков, 1977).

Практична значущість дослідження полягає в тому, що результати роботи можуть бути корисні педагогам, логопедам та іншим фахівцям, що працюють з дітьми, що мають загальне недорозвинення мови.

Теоретична значимість дослідження полягає в узагальненні психологічних і педагогічних знань про проблему, в диференційованому вивченні особливостей мислення в порівняльному аспекті: дітей без мовної патології і дітей із загальним недорозвиненням мовлення.

База дослідження: Муніципальне автономне дошкільний навчальний заклад В«Центр Розвитку Дитини - дитячий садок № 212В»

...


Назад | сторінка 2 з 24 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Дидактична гра як засіб розвитку лексичної сторони мовлення у дітей старшог ...
  • Реферат на тему: Особливості наочно-образного мислення дітей із загальним недорозвиненням мо ...
  • Реферат на тему: Особливості розвитку пам'яті дітей старшого дошкільного віку із загальн ...
  • Реферат на тему: Дослідження особливостей дрібної моторики у дітей із загальним недорозвинен ...
  • Реферат на тему: Проблема розвитку слухоречевой пам'яті у дітей старшого дошкільного вік ...