Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Новые рефераты » Фізична підготовка юних спортсменів футболістів

Реферат Фізична підготовка юних спортсменів футболістів

Завдання фізичної підготовки


Цілі фізичної підготовки:

- Гармонійне розвиток фізичних і духовних сил підростаючого покоління;

- Підготовка спортивних резервів у футболі, досягнення навчаються високих спортивних результатів.

Досягнення вищевказаних цілей потребує вирішення цілого ряду завдань фізичної підготовки:

• Формування у підлітків потреби в регулярних заняттях фізичною культурою і спортом, у дотриманні здорового способу життя.

• Опанування навчаються основам техніки і тактики сучасного футболу, послідовне підвищення рівня освоєння необхідних навичок.

• Придбання навчаються необхідних теоретичних знань з гігієни і фізіології, з основ техніки і тактики гри, організації тренувань.

• Розвиток і вдосконалення спортивно-силових і рухових якостей, здійснення загальної фізичної та спеціальної фізичної підготовки юних футболістів.

• Виховання необхідних рис особистості спортсмена: цілеспрямованості, наполегливості, витримки, самовладання, дисципліни, працьовитості, колективізму.

Фізична підготовка спрямована на розвиток фізичних здібностей організму. Виділяють загальну і спеціальну фізичну підготовку. Загальна фізична підготовка передбачає всебічний розвиток фізичних здібностей, спеціальна - розвиток якостей і функціональних можливостей, специфічних для футболістів. Мета спеціальної фізичної підготовки - досягти виконання складних прийомів володіння м'ячем на високій швидкості, покращити маневреність і рухливість футболіста в іграх, підвищити рівень його морально-вольових якостей.

У цьому ж розділі навчаються отримують необхідні відомості про основи техніки і тактики гри, правил гри і основам суддівства. Практичний розділ програми включає загальну, спеціальну фізичну, технічну підготовку, тактичну підготовку, участь у змаганнях і здачу контрольних нормативів за окремими видами підготовки.

Загальна фізична підготовка юного футболіста забезпечується вправами загальнорозвиваючого характеру і вправами з інших видів спорту: легкої атлетики, гімнастики, лижного спорту, плавання та ін За допомогою цих вправ досягається всебічний розвиток рухових і швидкісно-силових якостей, зміцнюється м'язовий апарат, підвищується витривалість і загальна тренованість дітей і підлітків.

Спеціальна фізична підготовка будується з урахуванням особливостей ігрової діяльності футболіста і включає вправи, що сприяють розвитку спеціальних якостей юного футболіста.

Інтенсивність і тривалість вправ, співвідношення загальної і спеціальної фізичної підготовки визначається віковими особливостями вихованців і рівнем їх підготовки.

У практиці підготовки юних футболістів особливо виділяють спритність, швидкісно-силові якості, силу, швидкість, витривалість і гнучкість. Залежно від вікових особливостей в плануванні занять з фізичної підготовки роблять акцент на вихованні певних фізичних якостей з метою їх посилення ...


сторінка 1 з 7 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Методика виховання основних рухових якостей у скелелазів засобами спеціальн ...
  • Реферат на тему: Інноваційна система фізичної підготовки професійних футболістів, пропонован ...
  • Реферат на тему: Засоби і методи загальної та спеціальної фізичної підготовки в гірських вид ...
  • Реферат на тему: Аналіз загальної та спеціальної фізичної підготовки спортсменів в айкідо і ...
  • Реферат на тему: Розвиток загальної фізичної підготовки боксерів 14 років