Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые обзорные » Структура англійських фразеологізмів з компонентом-дієсловом вертикального переміщення (raise, lift, lay)

Реферат Структура англійських фразеологізмів з компонентом-дієсловом вертикального переміщення (raise, lift, lay)

ВСТУП


Мова, як найважливіше і дивовижний засіб людського спілкування та обміну думками, може виконувати різноманітні і складні функції тому, що він являє собою дуже гнучку і, в той же час, відмінно організовану систему. Він складається, з одного боку, з елементів - фонем, морфем, слів, наділених в матеріальну субстанцію - звуки, а з іншого, він має структурою, тобто внутрішньою організацією, схемою зв'язків і відносин незліченної кількості елементів, що забезпечують функціонування у формі акту спілкування.

Семантичний аналіз лексики має своєю основною метою розкрити загальні та специфічні риси смислової структури різних мовних одиниць у єдності і взаємозумовленості їх синтагматичних і парадигматичних характеристик, виявити типологію лексичних значень, визначити характерно закономірні функції слів і їх зв'язку з контекстом , знайти об'єктивні критерії для об'єднання лексичних одиниць за сукупністю класифікаційних ознак в основні категорії лексико-семантичної системи, розкрити природу емоційного забарвлення слова.

Актуальність теми обумовлена ​​необхідністю розробки проблеми семантичної структури фразеологічних одиниць (ФЕ) у зв'язку з недостатньою вивченістю даного питання в сучасній лінгвістиці.

Таким чином, метою роботи є вивчення семантичної структури англійських фразеологізмів з компонентом - дієсловом вертикального переміщення (raise, lift, lay).

Отже, для успішного досягнення поставленої мети необхідно вирішити ряд відповідних завдань:

визначити, що таке ФЕ, виявити її основні властивості і розглянути можливі класифікації ФЕ англійської мови;

виділити компоненти семантичної структури ФЕ в англійській мові;

провести семантичний аналіз англійських фразеологізмів з компонентом - дієсловом вертикального переміщення (raise, lift, lay);

класифікувати фразеологізми з компонентом - дієсловом вертикального переміщення (raise, lift, lay).

Об'єктом дослідження є семантична структура багатозначного слова, а предметом - семантична структура англійських фразеологізмів з компонентом - дієсловом вертикального переміщення (raise, lift, lay).

Характер мовного матеріалу, а також поставлені в дослідженні мети і завдання визначили методи і прийоми дослідження. Дослідження носить комплексний характер, що обумовлено суміщенням в одній роботі декількох областей лінгвістики (лексикологія, семантика, фразеологія). У ході роботи застосовувалися описовий метод, метод підрахунків при зборі, систематизації та обробці матеріалу, метод кластерного та компонентного аналізу. p align="justify"> Теоретична значущість роботи полягає в тому, що матеріали, представлені в ній спостереження і висновки, пропонують корисну інформацію про семантичній структ...


сторінка 1 з 20 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Семантика і структура фразеологізмів з числовим компонентом
  • Реферат на тему: Семантичний аналіз фразеологічних одиниць з компонентом "finger" ...
  • Реферат на тему: Когнітивний аспект фразеологізмів з компонентом - зоонімом в російській, ан ...
  • Реферат на тему: Особливості перекладу англійських фразеологізмів
  • Реферат на тему: Страноведческая цінність англійських фразеологізмів