Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Новые рефераты » Когнітивний аспект фразеологізмів з компонентом - зоонімом в російській, англійській та німецькій мовах

Реферат Когнітивний аспект фразеологізмів з компонентом - зоонімом в російській, англійській та німецькій мовах
Когнітивний аспект фразеологізмів з компонентом - зоонімом в російській, англійській та німецькій мовахВведення

фразеологія зоонізм англійська німецька

Фразеологія будь-якої мови володіє як би двоїстої індивідуальністю. Вона індивідуальна як факт сучасної літературної мови, де кожен оборот є уламком колись активної образної мовної моделі, з часом втратила свою початкову образність. Також вона індивідуальна і як відображення національних реалій, що визначали свого часу самобутність культури того чи іншого народу. Як не парадоксально, індивідуальність виявляється особливо міцним цементуючим розчином при взаємодії народів та їхніх культур, оскільки саме вона і стає національною «валютою» при культурному взаємообмін народів. «Саме індивідуальні особливості народів пов'язують їх один з одним, - підкреслює Д.С. Лихачов, - отже, виявлення національних особливостей характеру, значення їх, роздум над історичними обставинами, що сприяли їх свідомості, допомагають нам зрозуміти інші народи. Роздуми над цими національними особливостями має загальне значення. Воно дуже важливо »[Лихачов Д.С., 1984: 65].

Фразеологічні одиниці, до складу яких входять компоненти - зооніми, утворюють численну підсистему фразеологічної системи мови, більше того, ця підсистема, навіть, незважаючи на загальну цього - зоон, внутрішньо різноманітна. Такі фразеологізми становлять великий інтерес не тільки з точки зору мови, але і з точки зору філософії, історії, культурології, позаяк, виникаючи на основі образного уявлення про те, чи іншому тварину, вони найбільш наочно і яскраво відбивають національну особливість мови за допомогою системи оціночно-образних еталонів.

Актуальність дослідження визначена недостатнім вивченням підсистеми російської мови, а саме фразеологізмів з компонентом-зоонімом в когнітивному аспекті і полягає в тому , що на матеріалі фразеологічних одиниць з певним компонентом застосовується системний опис мовної суті фразеологізмів з компонентом-зоонімом. Неймовірний інтерес представляє дане дослідження з погляду лінгвокультурології, оскільки саме фразеологізми з компонентом - зоонімом володіють високим коннотатівним потенціалом і є одним з основних джерел культурно-національної спадщини будь народності.

Об'єктом вивчення стали російські, англійські та німецькі фразеологізми з компонентом - зоонімом.

Предметом дослідження є лінгвокультурологічні і когнітивні аспекти фразеологічних одиниць з компонентом - зоонімом.

Мета роботи це створення словника фразеологізмів з компонентом - зоонімом, а також опис лінгвокультурологічною властивостей цих фразеологізмів.

Поставлена ??мета обумовлює вирішення наступних завдань : 1. скласти перелік фразеологічних одиниць з компонентом - зоонімом, представлених у словниках;

. розглянути лінгвокультурологічні властивості фразеологізмів з компонентом-зоонімом;

. розкрити роль і активність компонентів - зоонімов в освіті досліджуваних одиниць;

. вивчити когнітивний аспект даних одиниць;

. порівняти використання фразеологічних одиниць з компонентом - зоонімом на прикладі російської, англійської та німецької мов.

Заявлена ??мета і завдання встановили вибір джерела дослідження , в якості якого показані різні фразеологічні словники, як російської мови, так і інших іноземних мов. Вибір матеріалу не був обмежений ні часовими періодами, ні стилями, ні стилістичною спрямованістю матеріалів. Різноплановість представленого матеріалу, в якому втілюються фразеологізми з компонентом-зоонімом, дозволила визначити, що такі фразеологізми є величезний список вживань.

Незвичайність роботи полягає в тому, що в ній здійснюється повноцінний аналіз фразеологічних одиниць з компонентом-зоонімом як підсистеми фразеологічного фонду російської мови по наступних аспектах: лінгвокультурологічна особливість, образна основа і когнітивний аспект.

Методологічною основою дослідження послужили принципи науково-дослідного підходу і методологічний апарат словників. Розглядаючи лінгвокультурну сутність фразеологізмів з компонентом-зоонімом, враховувалися як об'єктивні, так і суб'єктивні чинники. Об'єктивні чинники грунтуються на суті фразеологічного значення, а суб'єктивні чинники базуються на компонентному складі одиниць і на комунікативній ситуації.

Теоретичною основою дослідження стали численні ...


сторінка 1 з 7 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Фразеологізми з компонентом-зоонімом в російській і польській мовах
  • Реферат на тему: Семантичний аналіз фразеологічних одиниць з компонентом "finger" ...
  • Реферат на тему: Семантика і структура фразеологізмів з числовим компонентом
  • Реферат на тему: Структура англійських фразеологізмів з компонентом-дієсловом вертикального ...
  • Реферат на тему: Значення стійких фразеологічних сполучень з гастрономічним компонентом