Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Розвиток граматичного ладу мови в нормі і у дітей із загальним недорозвиненням мовлення (ОНР) у дошкільній ...

Реферат Розвиток граматичного ладу мови в нормі і у дітей із загальним недорозвиненням мовлення (ОНР) у дошкільній ...

Розвиток граматичного ладу мови в нормі і у дітей із загальним недорозвиненням мовлення (ОНР)

в дошкільному віці

В В 

ЗМІСТ

В В 

Введення 3


1. Розвиток граматичного ладу мови в нормі

у дошкільнят 5


1.1. Етапи розвитку мовлення дитини в нормі 5


1.2. Характеристика структурних компонентів мовлення в нормі 8


2. Розвиток граматичного ладу мови в дітей з ОНР

в дошкільному віці 11


2.1. Етіологія та клінічні варіанти

загального недорозвинення мови 11


2.2. Прояви загального недорозвинення мови

у дітей дошкільного віку 16


3. Порівняння норми з ОНР у дітей в дошкільному віці 22


Висновок 37


Список використаних джерел 40

ВСТУП

В 

У сучасних умовах функціонування та розвитку системи народної освіти як ніколи гостро стоїть завдання підвищення ефективності навчання і виховання підростаючого покоління. Це передбачає вдосконалення всіх ланок системи народної освіти, поліпшення якості професійної підготовки педагогів [34].

В ряду завдань, що стоять перед дошкільною установою, важливе місце посідає завдання підготовки дітей до школи. Одним з основних показників готовності дитини до успішного навчання є правильна, добре розвинена мова.

Хороша мова - найважливіша умова всебічного повноцінного розвитку дітей. Чим багатше і правильніше мова дитини, тим легше йому висловлювати свої думки, тим ширше його можливості в пізнанні навколишньої дійсності, змістовнішим та повноцінніше стосунки зі однолітками і дорослими, тим активніше здійснюється його психічний розвиток. Тому так важливо піклується про своєчасне формуванні мовлення дітей, про її чистоті і правильності, попереджаючи і виправляючи різні порушення, якими вважаються будь-які відхилення від загальноприйнятих норм даної мови.

Логопедія як наука дозволяє вивчити мовні порушення, попередити і подолати їх в процесі виховання і навчання дитини.

Ця курсова робота присвячена вирішенню однією з проблем у розвитку мовлення дитини - розвитку граматичної будови мови дошкільників і подолання загального недорозвинення мови [24].

Проблема формування граматичного ладу мовлення є однією з найактуальніших проблем сучасної логопедії. Виділяють два етапи формування граматичної будови мови. p> Першим є етап практичного оволодіння граматичною будовою в ситуації мовного спілкування, на якому формується мовне чуття. p> На другому етапі відбувається усвідомлення дитиною мовних закономірностей, що передбачає використання різних вправ з удосконалення мовних навичок.

Формування практичних граматичних умінь здійснюється на специфічних уроках формування граматичного ладу мовлення. Їх мета - практичне засвоєння, конкретизація і автоматизація у дошкільнят граматичних закономірностей і узагальнень.

Під загальним недорозвиненням мовлення (ОНР) у дітей з нормальним слухом та інтелектом слід розуміти таку форму мовної аномалії, при якій порушується формування кожного з компонентів мовної системи: фонетики, лексики, граматики. При цьому відзначається порушення як смислової, так і произносительной сторони мови.

У більшості дошкільнят з ОНР є недорозвинення немовних психічних функцій, які тісно пов'язані з промовою, таких як увага, сприйняття, пам'ять, мислення. Для цих дітей характерні як типологічні, так і індивідуальні особливості стану мовних і немовних психічних функцій.

Об'єктом дослідження є діти 5-6 років.

Предмет дослідження - це характер недорозвинення мови і немовних психічних функцій у дітей дошкільного віку в нормі та з ОНР.

Проблема дослідження полягає:

- в уточненні уявлень про рівень розвитку мовних і немовних психічних функцій у дітей дошкільного віку з ОНР;

- в розширенні знань про структуру і прояві порушень у мовних і немовних процесів у даної категорії дітей;

- у визначенні взаємозв'язку стану немовних психічних процесів і мовлення;

- в узагальненні та доповненні змісту диференційованої логопедичної роботи з корекції і розвитку сприйняття, уваги, пам'яті, мислення у дітей, що мають недорозвинення мови.

1. Розвиток граматичного ладу мовлення

в нормі у дошкільників

В 

1.1. Етапи розвитку мовлення дитини в нормі

В 

Аналіз психологічної літератури дозволив зробити висновки про те, що процес становлення у дітей першої функції мови, тобто оволодіння мовою як засобом спілкування, протягом перших семи років життя (від народження до вступу до школи) проходить три основних етапи. [37]

На першому етапі дитина ще не розуміє промови оточуючих доросли...


сторінка 1 з 16 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Формування граматичного ладу мовлення у дітей старшого дошкільного віку з О ...
  • Реферат на тему: Дидактична гра як засіб розвитку лексичної сторони мовлення у дітей старшог ...
  • Реферат на тему: Характеристика мовлення дітей із IV рівнем загального недорозвинення мови
  • Реферат на тему: Розвиток граматичного ладу мовлення учнів на уроках російської мови
  • Реферат на тему: Формування просторових уявлень у дітей в нормі з загальним недорозвиненням ...